Komunální volby 2022 – speciál z Nýřan

V letošním roce kandidují v Nýřanech 4 politické subjekty.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

  1. Nýřany dlouhodobě trápí intenzita dopravy, zejména kamionové. Je možnost, jak to napravit? Pokud ano, jaká?
  2. Máte v plánu se více věnovat ochraně životního prostředí v okolí Nýřan? Pokud ano, jak konkrétně? Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?
  3. Mají Nýřany a blízké okolí potenciál nabídnout víc pracovních příležitostí kromě působení v průmyslových areálech? Případně jak toho docílit?
  4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují. Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Nýřanech:

KSČM

1. Nýřany dlouhodobě trápí intenzita dopravy, zejména kamionové. Je možnost, jak to napravit? Pokud ano, jaká?

V současné době asi nelze nijak kamionovou dopravu omezit, jelikož jsou ve městě firmy, které jsou na dopravě závislé. Nějaký obchvat není v současné době reálný.

2. Máte v plánu se více věnovat ochraně životního prostředí v okolí Nýřan? Pokud ano, jak konkrétně? Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Ochranu životního prostředí máme v našem volebním programu dlouhodobě.Na př.likvidaci černých skládek v okolí města,udržování a ochranu zeleně na území města a jeho okolí atd.

3. Mají Nýřany a blízké okolí potenciál nabídnout víc pracovních příležitostí kromě působení v průmyslových areálech? Případně jak toho docílit?

Myslím si že v Nýřanech a blízkém okolí je dostatek pracovních příležitostí, a navíc se zde buduje další hala která by také měla poskytnout další stovky pracovních míst. Nevím jak by město mohlo pomoci občanům s úsporou energií, ale jako pomoc občanům bych viděl obecní bytovou výstavbu kde by byly dostupné ceny za bydlení a ne ty developerské na které běžní občané nedosáhnou. I to je v našem volebním programu.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Nevím jak by město mohlo pomoci občanům s úsporou energií, ale jako pomoc občanům bych viděl obecní bytovou výstavbu kde by byly dostupné ceny za bydlení a ne ty developerské na které běžní občané nedosáhnou. I to je v našem volebním programu.

Nezávislé Nýřany s podporou SPD

1. Nýřany dlouhodobě trápí intenzita dopravy, zejména kamionové. Je možnost, jak to napravit? Pokud ano, jaká?

Je pravdou, že intenzivní doprava značně zatěžuje Nýřany. Co se týká kamionové dopravy, neřekl bych, že zrovna tato výrazně zatěžuje město. Zde je nutno ocenit dosavadní kroky, které byly v této věci realizovány   vedením města v předchozích letech. Osobně vidím velký problém celkově v hustotě dopravy přes město. Pamatuji, že svého času bylo uvažováno s obchvatem města, který měl vést od přivaděče u Tlučné, za bývalou Likonou, kolem Kamenného Újezdu a před Blatnicemi se měla napojovat na komunikaci procházející městem. Jsem rád, že se tato akce neuskutečnila. V dnešní době obdobnou „službu“ obchvatu umožňuje v podstatě dálnice D5. Bohužel komunikační tah přes Nýřany je využíván především občany, kteří se přesouvají ze širokého okolí za prací do Plzně. Zde jsem přesvědčen, že by obchvat nebyl řešením. Trasa přes Nýřany by byla využívaná stejně. Myslím, že je nutno spíše hledat řešení v úpravě plynulosti této dopravy. Nejkritičtějším místem je železniční přejezd na frekventované železniční ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Máte v plánu se více věnovat ochraně životního prostředí v okolí Nýřan? Pokud ano, jak konkrétně? Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Otázka ekologie a ochrany životního prostředí je jednou z prioritních otázek dnešní doby. Vedení města by určitě mělo navázat na již fungující projekty ochrany životního prostředí, jako je podpora třídění odpadů, možnost, pro občany, bezplatné likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu atd.

V této oblasti by vedení města mělo hledat a realizovat, v rámci svých možností, takové projekty, které umožňují a napomáhají udržení vody v krajině, ale i zachování původních druhů rostlin a živočichů. Jednou z možností je např. v rámci obecní zeleně, ve vhodných lokalitách, zřizovat hmyzí louky s rozmanitými druhy květeny. Na druhou stranu, v souvislostech s událostmi poslední doby, nelze bezhlavě prosazovat ochranu životního prostředí před zájmy občanů. Příkladem je např. zákaz používání kotlů I tř. na tuhá paliva, který má vejít v platnost na podzim, tuším v září, tohoto roku. Osobně jsem názoru, že takováto nařízení by měla být minimálně pozastavena v jejich platnosti. Lidem jednak ubývají alternativní ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Mají Nýřany a blízké okolí potenciál nabídnout víc pracovních příležitostí kromě působení v průmyslových areálech? Případně jak toho docílit?

Odpověď na tuto otázku není nijak jednoduchá. Především město Nýřany nepatří k „významným“ zaměstnavatelům a nemá možnost vytvářet neadekvátní počty pracovních míst. V okolí Nýřan vznikly průmyslové lokality, ovšem pojem průmyslové je v tomto případě hodně zavádějící. Vedení města má, bohužel, i pouze omezené možnosti, spíše žádné, jak ovlivnit investory v daných lokalitách v jakém oboru budou podnikat. V tomto ohledu se domnívám, že i do budoucna budou hlavním poskytovatelem pracovních nabídek průmyslové areály.

Omlouvám se, ale poněkud paradoxně vyznívá Vaše otázka v době, kdy je probírána, vládou posvěcená, likvidace fungujícího areálu letiště Plzeň/Líně za účelem vybudování mega továrny. V současnosti v tom údajně nefunkčním areálu působí cca 92 podnájemců. Jde o firmy a jednotlivce působící v oblasti letectví, ale i tyto subjekty jsou zaměstnavatelé vytvářející pracovní místa a odvádějící daně. Nejde tedy jen o pár „zbohatlíků“ jak jsem se dočetl v jednom komentáři. Mimo tyto subjekty ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Úspora energií, to je bohužel v současnosti nejožehavější otázka. Je to skutečnost, která se dotýká nás všech. Nutno však otevřeně říct, že vedení města nemá v podstatě žádné přímé možnosti jak pomoci jednotlivým obyvatelům. Budou samozřejmě prověřovány všechny dostupné dotační programy, které, v rámci úspor energií, by bylo možno využít.

Myslím, že ale lze jít tzv. cestou nepřímé pomoci. Vedení města bude hledat maximální možnosti jak by město uspořilo energie, především v městem spravovaných oblastech. Lze zvážit možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u nemovitostí spravovaných městem, např. dům s pečovatelskou službou, školka, veřejné osvětlení, atd. Z takto uspořených prostředků může potom město přispívat na některé poplatky za obyvatele. Nejde tedy o přímou pomoc v úspoře energií, ale může to s řešením energií pomoci.

Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022

1. Nýřany dlouhodobě trápí intenzita dopravy, zejména kamionové. Je možnost, jak to napravit? Pokud ano, jaká?

U nás je již léta zakázán tranzit kamionů nad 12 t, hlavně kvůli blízkosti čerpací stanice ONO. Ta leží u západního okraje Nýřan, není ale na dálnici D5. Kamionkáři často využívají sjezdy 93 a 100 - jedním z dálnice sjedou, druhým na ni zpět najedou. Mezi sjezdy vede k ONU pouze silnice 203/II, která je hlavním průtahem městem Nýřany. To, že zákaz průjezdu kamionové dopravy někteří řidiči nerespektují, napraví jen zvýšené kontroly jak městské, tak státní policie a snad napomůže kamerový systém, který ve městě, jakmile bude hotová optická síť, plánujeme vybudovat. Díky kamerám bude zřetelně vidět, zda kamiony obsluhují Nýřany či zda městem pouze projíždějí. Netrápí nás ale jen kamiony. Narostl počet osobních aut. Silnice 203/II, spojnice mezi Plzní a Heřmanovou Hutí, vede středem Nýřan. Když se lidé vrací ze zaměstnání, je problém dostat se z bočních ulic na hlavní. Toto zřejmě jednou vyřeší obchvat. Zatím je v plánu alespoň kruhový objezd na největší křižovatce ve spodních Nýřanech. ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Máte v plánu se více věnovat ochraně životního prostředí v okolí Nýřan? Pokud ano, jak konkrétně? Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Nýřany naštěstí nejsou městem, na jehož katastrálním území by se nacházeli velcí znečišťovatelé. Naopak. Na jihozápadním okraji našeho katastrálního území vznikla z iniciativy Plzeňského kraje přírodní rezervace Janovský mokřad. Co by Nýřanům „slušelo“ a co by napomohlo i životnímu prostředí, je určitě vybudování sítě cyklostezek. Cyklistika je dnes velmi populárním druhem relaxace, řada lidí dnes ale kolo využívá i jako dopravní prostředek k cestě do zaměstnání. Ideální by bylo, kdyby se nám podařilo připojit na novou cyklostezku procházející Vejprnicemi a Tlučnou do Plzně. Byť tedy v Plzni není zatím bohužel vyřešeno připojení na stávající městské cyklostezky.

3. Mají Nýřany a blízké okolí potenciál nabídnout víc pracovních příležitostí kromě působení v průmyslových areálech? Případně jak toho docílit?

U nás nikdy, ani v době krize, nebyl velký problém s prací. Nýřany leží v těsné blízkosti krajské metropole Plzně, která nabízí celou řadu pracovních příležitostí. Podél jižního okraje města vede dálnice D5, na níž je vybudováno mnoho průmyslových zón. Ty nabízejí pracovní místa jak v průmyslu, tak ve skladech. Přímo ve městě jsou tři velké potravinové řetězce, několik menších podniků či obchodů. I tam potřebují pracovní síly. Nejsme nikde v pohraničí, ležíme cca 12 km od Plzně. Nedostatek pracovních příležitostí tedy pro nás určitě není problémem, na který by bylo třeba se zaměřit.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Co se týče úspory energií, dokážeme částečně ovlivnit pouze energie v městských bytech, a to ještě jen u těch, které jsou napojeny na centrální vytápění. Město je vlastníkem objektů kotelen, má podíl ve firmě, která kotelny provozuje. Obě velké kotelny ve městě jsou vybaveny moderními plynovými kotly tak, aby náklady na jejich provoz byly co nejekonomičtější. Město ale rozhodně není tím, kdo by dokázal ovlivnit markantní nárůst ceny plynu. To je úkol pro vládu, nikoliv pro vedení obcí.

Sdružení ODS a nezávislých kandidátů

1. Nýřany dlouhodobě trápí intenzita dopravy, zejména kamionové. Je možnost, jak to napravit? Pokud ano, jaká?

Intenzita dopravy, zvláště kamionové, se v Nýřanech řeší již mnoho let. Hlavně omezení tranzitní dopravy vozidel nad 12 t víceméně plní svůj účel. Je důležité nadále intenzivně komunikovat se stálými i nově vznikajícími společnostmi v okolí Nýřan, aby své výjezdy a vjezdy do areálů upravili a označili tak, aby kamiony, které tyto firmy obsluhují, přes Nýřany vůbec nejezdily.

Pro lepší zprůjezdnění Nýřan nechalo město vyprojektovat okružní křižovatku silnice 2/203 – Havířská. V rámci lepší bezpečnosti je součástí projektu i úprava chodníků, cyklostezky a vybudování 25 parkovacích míst.

Po získání územního rozhodnutí byl projekt předán Plzeňskému kraji, který je vlastníkem silnice 2/203. Termín realizace není zatím znám.

Je třeba si na rovinu říci, že na hlavní průjezdné krajské silnici č. 2/203 žádná další omezení pro kamiony možná nejsou, pro osobní automobily už vůbec ne.

Ve městě a jeho okolí je několik významných zaměstnavatelů, 3 supermarkety, dopravní uzel, uprostřed chráněný železniční ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Máte v plánu se více věnovat ochraně životního prostředí v okolí Nýřan? Pokud ano, jak konkrétně? Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Ochraně životního prostředí je třeba se věnovat neustále a všude.

Pro trvalé zásobování obyvatel Doubravy pitnou vodou bude prodloužen vodovodní řad z Myslinky, vybudována čerpací stanice do vodojemu a rozvod pitné vody po celé obci. Tím bude vyřešen značný dlouhodobý pokles hladiny spodní vody způsobený změnou klimatických podmínek.

Nadále bude poskytována dotace města na budování domácích čistíren odpadních vod.

Budeme chtít také udržet nízký poplatek za likvidaci komunálního odpadu a tím „odměňovat“ obyvatele za třídění odpadů, využívání sběrného dvora a udržování čistoty ve městě a jeho okolí.

Pokud budeme úspěšní v komunálních volbách, budeme se snažit prosadit instalace zařízení na využití solární energie na střechách budov v majetku města.

Pilotní projekt bychom chtěli realizovat již v roce 2023 na střeše nově postavené sportovní haly.

Tak jak bude vznikat potřeba obnovy vozového parku úřadu, chtěli bychom v příštím období pořídit elektromobil, který má velký smysl na krátké každodenní ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Mají Nýřany a blízké okolí potenciál nabídnout víc pracovních příležitostí kromě působení v průmyslových areálech? Případně jak toho docílit?

Potenciál na víc pracovních příležitostí hlavně ve službách a malých řemeslných firmách určitě je. Město může podpořit vznik nových živností a malých firem rychlým a bezproblémovým vyřízením nutných administrativních úkonů, pronájmem svých nebytových prostor. Pak už je na jednotlivých podnikatelích a živnostnících, jaké služby nabídnou a na zákaznících, jestli si službu uživí. Samozřejmě vše v rámci pravidel a společenských konvencí.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Všem obyvatelům s úsporou energie město pomoci nemůže.

Zprostředkovaně však město uspoří obyvatelům využíváním sluneční energie ve svých budovách, hlavně školách, školkách a domech s pečovatelskou službou. Myslíme si, že to je nejsmysluplnější investice do blízké budoucnosti. Pokud se to povede, zbyde více peněz na další investice do vylepšení městské infrastruktury. Obyvatelům, kteří jsou připojeni na městské plynové kotelny, se budeme snažit pomoci tím, že bude připraveno záložní technické řešení na spalování topného oleje.

Spustit audio