Komunální volby 2022 – speciál z Plzně

V letošním roce kandiduje v Plzni 14 politických subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

  1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?
  2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?
  3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?
  4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují. Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Plzni:

ANO 2011

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Bohužel v Plzni mají dlouhá léta v gesci dopravu lidé, jejichž nejoblíbenějším dopravním prostředkem je kolo. Proti takovému typu dopravy samozřejmě nic nemám, naopak. Nicméně výsledkem toho je upozadění automobilové dopravy, což už je problém.

Zcela nedostatečně jsou koordinovány uzavírky ve městě, které způsobují zácpy a komplikují život nejen řidičům, ale i lidem, kteří bydlí v okolních ulicích, kterými řidiči daná místa objíždí. I proto chceme znovu otevřít Americkou třídu, jejíž uzavření jsem nikdy nepodpořil. Další problém je, že stavby často probíhají pomalu, zmíním třeba budování kruhového objezdu u Tyršova mostu, kde stavba trvá nesmyslně dlouho.

Podobné je to s parkováním. Je krásné, že město postaví obří parkoviště na Borech, které ale nikdo nepoužívá. Je třeba, aby finanční prostředky města byly vynakládány efektivně – konkrétně mnohem více problémů máme v jiných místech, kde lidé nemohou zaparkovat. Je třeba zpracovat analýzu a v kritických místech parkovací místa posílit. Pomocníkem ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Hnutí ANO jednoznačně podporuje regulaci vizuálního smogu. Ačkoliv v centru města jsou patrné změny, souhlasím s tím, že nejsou dostatečné. Já osobně jsem toho názoru, že by město nemělo jít cestou bezbřehých regulací a zákazů a mělo by do značné míry respektovat soukromé vlastnictví. Proto je nutné, aby magistrát sehrál ještě výraznější roli v komunikaci s podnikateli, kteří musí být hlavním hybatelem změn. První kroky k regulaci vizuálního smogu už dělá například Doubravka, kde dělá starostu náš Tomáš Soukup. Obvod chce sjednotit mobiliář na svém hlavním bulváru, Masarykově třídě, a chce pomoci místním podnikatelům s úpravou podoby jejich provozoven. Podobně aktivní by mělo být i město Plzeň, což se bohužel neděje. Jsme připraveni to změnit.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Bohužel je to důsledek minulých vlád města Plzně, které oslavovaly příchod každé montovny. Výsledek je ten, že nás tito politici posunuli na východ. O to více je smutné, že bezpečnost v Plzni má v gesci už několikáté volební období sociální demokracie, která problematiku vůbec nezvládá. Je třeba, aby tento resort vedl schopný odborník a manažer, který nebude jen pouhou loutkou. Je jisté, že se to nestane, pokud v koalici opět usedne ČSSD. Pokud budeme mít na obsazení postu radního pro bezpečnost přímý vliv, dosadíme do tohoto křesla opravdového odborníka a manažera, který přijde s ucelenou koncepcí, jak věc řešit. Zároveň s tím je nutné klást velký důraz nejen na restrikci, ale také na prevenci. Je třeba, aby město a městská policie ještě intenzivněji spolupracovali se státní policií a s dalšími zainteresovanými orgány.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Jsme připraveni využít všechny možnosti, jak samospráva může svým občanům pomoci.

Mimo jiné zařídíme, aby Plzeňská teplárenská udržovala nejnižší ceny tepla v České republice. Nezdražíme cenu vodného a stočného z městské vodárny. Zároveň jsme v rámci města Plzně připraveni zřídit poradnu, kde by pracovníci magistrátu seniorům a lidem v nouzi zdarma radili s energiemi a s tím, jak zvládnout současnou krizi. Nebudeme zdražovat parkovné ve všech částech města a celoroční jízdné městskou hromadnou dopravou, kterou nabídneme zdarma všem od 65 let věku a také mladým lidem do 18 let.

Zásadní roli v pomoci občanům, ale bohužel hraje centrální vláda. Ta současná, samozřejmě tím myslím kabinet Petra Fialy, ale lidem vůbec nepomáhá, a já mám vážné obavy, že ani nijak nepomůže. To, co denně sledujeme, je Fialova drahota.

Česká pirátská strana

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit? [kdybych chtěl být doslovný, napíšu jen “ano, máme” :-) ]

– Dál pokračovat s dokončením obchvatů, ale zároveň zahájit projekt přestavby kruh. objezdu u Makra., jinak je omezená účinnost SZ obchvatu.

– Nezasypávat rondel. Ještě zvážit variantu rozvoje jeho okolí při částečném zachování mimoúrovňovosti.

– Zklidňování centra s dobudováním další parkovací kapacity v pochozí vzdálenosti od něj.

– V sídlištích vybudování druhého patra nad stávající parkoviště pomocí modulárních prvků a přidávání polo-zahloubeného parkovacího patra pod stávající plochy sportovišť.

– Propojení cyklostezek - nejen stavebně, ale také jasným vyznačením komplikovaných úseků barvou a čarami na asfaltu.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

– Poučíme se od jiných měst (např. Český Krumlov), jak legislativně vyřešit účinnou vyhlášku, která by implementaci nařizovala.

– Možný je též program pozitivní, finanční motivace pro spolupracující subjekty.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

– Represe je zejména povinností státní správy, které město může pomoci zejména informačně. Kontrola dokumentů však není příliš účinné řešení čehokoli. Nejvíce je v Plzni Ukrajinců, jejichž status je v současné době právně ošetřen.

– Problem navíc není samotný pobyt těchto pracovníků, ale trestná činnost, která se v důsledku neutěšených sociálních a životních podmínek u některých zahraničních pracovníků vyskytuje. Tam pomůže navýšení počtu terénních pracovníků se zaměřením na cizince a také důsledná kontrola provozovatelů ubytovacích zařízení. Ta musí poskytovat důstojné podmínky v souladu se stavebním zákonem a hygienickými předpisy.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Může město pomoct i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

– Souhlasíme s přechodným nenavyšováním cen vody, tepla a dalších poplatků. Lidem a živnostníkům v konkrétních kritických situacích město musí navíc v cíleně pomoci např. úlevami s následným splátkovým kalendářem.

– Nově je možné provozovat sdílené solární elektrárny. Tato tzv. Sdílená energetika může pokrýt až 70% spotřeby domácností. Město by mělo zřídit složku, která pomůže zkoordinovat a vyřídit povolení, příp. dotace pro takovéto projekty.

Česká Plzeň a Bezpečné ulice

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Zaměřujeme se především na bezpečnost občanů a boj s korupcí. Doprava a parkování není naší parketou. Problém není pouze několik let úskalím. Je úskalím již od dob socialismu. Komunikovali bychom s odborníky a občany, abychom našli nejlepší řešení. Rozhodně bychom prosadili zvýhodnění občanů Plzně.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Jde nám především o bezpečnost občanů a omezení krádeží komunálních politiků. Politici Evropské unie spolu s našimi vládními představitel nás ženou do hrozivé energetické krize. Uděláme maximum, aby aby občané Plzně nemuseli kvůli teplu pálit plastové láhve. Boj s vizuálním smogem nebude v blízké budoucnosti na pořadu dne.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Ano, cizinci v Plzni musí být pod přísnou kontrolou. Podle nás někteří cizinci představují bezpečnostní riziko. Tvrdá a efektivní opatření musí platit jejich zaměstnavatel, personální agentura a provozovatel ubytovny.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Spíš by měla být položena otázka, jak pomoci občanům, aby zvládli skokový nárůst cen energií. Šetřit budou samo sebou díky drasticky zvýšeným nákladům na energie. Možnosti hledáme. Je jich mnoho.

Demokratická strana zelených – Za práva zvířat

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Koruna česká

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Koruna česká je pro evropsky orientovanou stranou. Řešení takovýchto problémů je inspirováno vyspělejšími státy. Heslovitě je možné uvést: priorita MHD a elektřiny před silniční dopravou, kvalitní MHD zdarma, zavádění okružních linek MHD, tramvaj do Doubravky, dokončení silničního spojení sever – jih, naprosté vyloučení tranzitní dopravy z města, historické centrum jako pěší zóna, auta pryč z náměstí a okolních ulic. Tento, nebo podobné názory, budou mít určitě i jiné politické strany. Za sebe však ještě dodávám, po zkušenostech z cest po západní Evropě, i existenci parkovacích domů či záchytných parkovišť na okraji města u konečných stanic MHD (neparkovat u supermarketů). Zpoplatnění parkování v ulicích na okraji města toto nevyřeší. Navíc Plzeňan i návštěvník města se nesmí bát jízdy MHD – zapáchající bezdomovci, ranní špička montážních dělníků na Borská pole či rozšířené kouření na zastávkách MHD).

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Tento problém je všude ve světě, řešení je obtížné. Všechna možná řešení Inteligentní osvětlení, filtrace modrého světla, apod. jen sníží jeho intenzitu.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Koruna Česká se především zamýšlí nad tím, jak problém vzniká. Je to problematika obchodování s chudobou a ubytováním, zadlužením. Řešením je nabízení práce pro místní obyvatele, v budoucnu též spojené s obnovou domovského práva. Koruna Česká chce, aby lidé neemigrovali, ale bydleli co nejdéle na jednom místě. Město není tábořiště pro nomády, pouze lidé, kteří dlouhodobě bydlí a plánují, se starají o své okolí a prostředí. V sociální oblasti rozhodně nechceme podporovat parazity, sociální organizace musí mít výchovný charakter, ne jen údržbářský. S tím jde ruku v ruce i obnova učňovského školství, kdy by se Plzeň stala líhní kvalifikovaného dělnictva. Pak by nebyla jen montovnou, kde pracují zahraniční pracovníci. Koruna Česká též prosazuje možnost zákazu pobytu ve městě pro chronicky problémové osoby, popřípadě obecní vězení a instituci veřejných prací.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Situace s úsporami energií je nenadálá. Ne všichni občané města jsou připraveni situaci řešit a chybí jim informace o možnostech a využití solární energie, tepelných čerpadel a jiných alternativních zdrojů. V neposlední řadě i informace o zateplení domů (s pomocí státních dotací). Nutností je vybudování městských informačních kanálů, kde budou tyto alternativní možnosti souhrnně a srozumitelně prezentovány. Podle finančních možností města je možné uvažovat i o městských podpůrných dotací na tyto alternativní zdroje energie. Občan se nesmí bát přechodu z tradičních na nové zdroje energie. Čím dříve tím lépe, „lepší už to nebude“. S tím souvisí i to, že teplárna (a vodárna) musí být v rukou města.

KSČM

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Možnosti, jak zvýšit počet parkovacích míst v Plzni a zejména jejím centru jsou již velice omezené. Řešení tak spočívá ve vybudování záchytných parkovišť v okrajových částech města, pokud možno poblíž hlavních silničních tahů, případně ve výstavbě parkovacích domů. Poplatky zparkování by město mělo vybírat pouze v širším centru a měly by být finančně odstupňované podle toho, jak blízko či daleko bude konkrétní parkovací místo od historické středu Plzně. Další parkovací místa bychom již v historickém centru, již tak motoristicky přehuštěném, nebudovali.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Zamoření veřejného prostoru agresivní a okolí nepřizpůsobenou reklamou, často pojaté jako „křiklavé panoptikum“ zastírající skutečnou tvář města, zejména v jeho historické části, je v Plzni obrovským problémem. Takovýto smog parazituje na veřejném vlastnictví pouze z důvodu toho ,aby se obohatil soukromý vlastník nosiče, či pronajímatel pozemku. V centru Plzně je skutečně nezbytné razantně zasáhnout do zažité praxe vycházet vstříc jednotlivcům na úkor celku. Je nutno nastavit velice přísná pravidla reklamy a propagace, prohřešky nekompromisně sankcionovat a nikoliv pouze o tom plamenně hovořit, a to zejména v době, kdy se blíží volby.


3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

V tomto ohledu je třeba zintenzivnit spolupráci zejména s odborem cizinecké policie Krajského ředitelství Policie ČR, který je ze zákona ke zmíněným kontrolám kompetentní. Pobytové kontroly musí být časté a důsledné, aby bylo možno, co nejefektivněji minimalizovat nelegální pobyt či výkon práce. Zaměstnavatele, případně pracovní agentury, kteří a které nejen české občany, ale i cizince, zaměstnávají bez příslušných povolení, pracovních, pobytových, ale i lékařských, je nutno citelně postihovat tak, aby k této, v podstatě hospodářské kriminalitě, docházelo co nejméně. Represe musí být pro pachatele dostatečně citelná. Příslušné kontroly ze strany státní policie je nutno realizovat za přítomnosti zástupců města a policie městské.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Bohužel v tomto ohledu si budou muset občané města pomoci nejspíše sami. Již nyní jsou mnohé domácnosti v oblasti šetření energií na samé hranici možného. Plzeň by mohla snad jen vypomoci finančně těm nejvíce zasaženým, nízkopříjmovým domácnostem. Představitelé města musí ale tlačit na městské firmy, nebo firmy s majetkovou účastí města, aby alespoň zde nedocházelo k progresivnímu zdražování, ať již se to týká vody či například tepla. Zisk těchto firem je obrovský a není nutno jej vyvádět a dále přerozdělovávat, raději bychom ceny ponechali na odpovídající výši pro koncové zákazníky. Město musí skutečně zajistit, aby občané nemrzli, měli přístup k pitné a užitkové vodě, a to i na úkor nižšího financování jiných oblastí společenského a veřejného života!

STAN

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Urychlit výstavbu kapacitních okružních komunikací, odvést tak tranzitní dopravu a zklidnit centrum města. Do té doby odložit zasypání Rondelu, projekt, který by za současných podmínek způsobil dopravní kolaps. Zodpovědně plánovat uzavírky ve městě, aby se nesbíhaly. Zavést dynamické řízení provozu nejrušnějších křižovatek chytrými semafory, reagujícími na aktuální potřeby provozu. Na konečných MHD stavět parkoviště P+R a motivovat slevou na jízdném řidiče, aby do centra města jeli MHD. Rozvíjet MHD tak, aby byla pohodlná, rychlá, bezpečná a levná. Výši parkovného v centru nastavit výhodně jen pro rezidenty. Na velkých sídlištích budovat nová parkoviště k přírodě šetrným způsobem, tedy z dlažby, umožňující vsak dešťových vod, event. "zelené" parkovací domy. Vytvářet podmínky k tomu, aby stejně jako v jiných světových a českých městech, i po Plzni jezdilo více lidí na kole. Tzn. vylepšit infrastrukturu pro cyklisty, systém na sebe navazujících cyklostezek a bezpečných cyklokoridorů.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Centrum města přesycené nevzhlednou reklamou je velké téma, které před lety v Plzni zvedl se svou iniciativou „Vizuální smog v Plzni“ jeden z našich čelních kandidátů Václav Cinádr. Město vydalo společně s iniciativou kvalitní manuály, které jsou pro město a jeho majetek závazné a pro soukromníky doporučující. To je správná cesta. Samo město musí začít u sebe, ale mělo by být mnohem razantnější. Současný přístup je velmi vlažný. Nejprve smetlo ze stolu návrh na změnu Územního plánu, který by nedovoloval výstavbu nových billboardů a bigboardů v nejcennějších částech města. Další ostudou města jsou všudypřítomné reklamní lavičky v majetku reklamních agentur. Město z nich nemá žádný příjem, jsou neudržované a řada z nich je umístěna dlouhé roky bezesmluvně. Chceme je postupně odstranit a nahradit kvalitním městským mobiliářem. Další krok, který chceme udělat, je přijetí vyhlášky, která by zakazovala reklamní plachty přes celé domy. Snad nejbolestivějším příkladem jsou Sady Pětatřicátníků.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Skutečnost, že v Plzni je tolik zahraničních pracovníků, je důsledek rozvoje průmyslových zón a nízké míry nezaměstnanosti. Možnosti samosprávy, jak kontrolovat legálnost jejich pobytu, jsou omezené. To je úloha především Policie ČR, celní správy a dalších orgánů státu. Město by se mělo snažit, aby docházelo k co nejmenšímu počtu konfliktních situací s cizinci. Je nutné posílit a zintenzivnit v krizových místech hlídky strážníků a pokusit se angažovat cizojazyčně (ukrajinsky/bulharsky,…) mluvící pracovníky přímo do řad městské policie. Odpadla by tak jazyková bariéra při řešení situací v terénu. V neposlední řadě musí město předcházet vzniku dalších montoven na svém území a v okolí. Aby se potřeba laciné pracovní síly z ciziny nezvyšovala. Důležitá je proto otázka zvažované průmyslové zóny na letišti Líně. Město Plzeň musí dostat záruky, že případná továrna Giga Factory by nebyla kvůli přílivu zahraničních zaměstnanců pro město negativem, jenž by předčilo všechna pozitiva záměru.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Město by jednak mělo jít příkladem a samo začít výrazně šetřit ve všech svých provozech a budovách. Provést energetické audity a co nejvíce vhodných střech městských objektů využít k fotovoltaice. Neplýtvat za stále rostoucí ceny energií, tedy například rozvíjet chytré LED veřejné osvětlení, uprostřed noci tlumící své záření. Úlohou města není přímo dotovat lidem svícení nebo topení v jejich domácnostech, to ale neznamená, že jim nemůže pomoci jinak. Prostřednictvím teplárny a vodárny provozuje město velké energetické zdroje, kde musí hledat možnosti, jak vlastní investicí do nových technologií a způsobů výroby (rekuperace, obnovitelné zdroje, atd.) energetickou náročnost výroby snížit a zmírnit dopady na odběratele. Město musí bránit své občany před zdražováním tím, že samo bude čelit rostoucí inflaci a nebude ji zcela promítat do cen služeb a udrží je tak na únosné míře. Ve vedení města prosadíme, že po celé krizové období nebude zvyšovat místní poplatky, daňovou zátěž, ani nájemné.

Plzeň SPOLU

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Už v tomto funkčním období jsme zahájili zavádění systému „Parkuj, kde bydlíš“ v některých částech města. Tento systém vychází z přesvědčení, že město má umožnit zaparkovat v první řadě lidem, kteří v Plzni bydlí. Zavedený systém se už po prvních letech fungování ukázal jako pro Plzeňany prospěšný. Proto chceme v dalším funkčním období rozšířit stejně fungující parkovací zóny i v dalších částech města, konkrétně na území Bor a Slovan. Zároveň povedeme diskusi i s dalšími městskými obvody, aby se tento systém postupně rozšiřoval i na jejich území. Máme ale také další konkrétní plány v oblasti parkování. Postavíme parkovací dům ve Skupově ulici, který nabídne parkování pro více než 300 osobních aut rezidentů této části Bor. Plánujeme rovněž zahájit výstavbu parkovacího domu u bazénu na Slovanech či postavit parkoviště P+R Plaská u konečné tramvaje č. 1 v Bolevci. Chceme také začlenit parkoviště v Kotkově ulici, pod mostem gen. Pattona a v Lochotínská ulici do systému P+G (zaparkuj a jdi).

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Velmi nám záleží na tom, aby Plzeň vypadala co nejlépe, ale zároveň jsme samozřejmě také uskupením, které výrazně podporuje živnostníky a podnikání obecně. Z toho vyplývá i náš dlouhodobý přístup k vizuálnímu smogu. Reklama do města patří, ale musí mít kultivovanou formu. Její usměrňování zároveň nemá být násilné. Proto jsme prosadili Manuál označování provozoven, Manuál reklamy ve veřejném prostoru a Plán regulace vizuálního smogu. Jsme přesvědčeni, že je třeba začít u městského majetku, a proto jsou tyto dokumenty závazné pro město Plzeň a jeho organizace, také ale tvoří inspiraci pro soukromé provozovny, kterým radí, jak efektivně označovat provozovny. Stejně tak manuál poskytuje vodítko inzerentům, kam obecně umisťovat reklamu ve veřejném prostoru. Zavedli jsme také motivační opatření pro majitele provozoven v centrální oblasti našeho města, kterým město přispěje na grafický návrh, výrobu a montáž odpovídající reklamy. Tímto vyváženým způsobem chceme postupovat i v dalších letech.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Naším cílem na tomto poli je opět pravidelně iniciovat a provádět kontroly na soukromých ubytovnách, zda jsou dodržovány právní předpisy, a to zejména prostřednictvím živnostenského úřadu, stavebního úřadu, cizinecké policie, krajské hygienické stanice a hasičů. Dodržování českého práva na ubytovnách je klíčovou součástí bezpečnosti v Plzni. Zároveň ale prosazujeme více pěších hlídek v ulicích, zejména v širším centru města a v okolí Americké. Chceme posílit asistenty prevence kriminality, rozšiřovat kamerový systém a přísně vymáhat zákaz konzumace alkoholu na příslušných místech. Všechna tato opatření úzce souvisí s řešením bezpečnostních problémů spojených se zahraničními pracovníky na ubytovnách. Ze stejného důvodu chceme také zablokovat megalomanský projekt Plzeňského kraje na přeměnu letiště Líně na průmyslovou zónu s 5000 agenturními pracovníky s nízkou kvalifikací. Téměř všichni tamní pracovníci by totiž v případě realizace projektu rozšířili osazenstvo ubytoven v našem městě.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Město Plzeň se energetickou politikou pod naším vedením dlouhodobě velmi detailně zabývá. Díky tomu v posledních letech zvolilo přístup, kdy si ponechalo rozhodující podíly v klíčových městských podnicích, včetně těch, které patří do energetického sektoru a kterými je například městská teplárna či vodárna. To umožňuje držet ceny tepla, ale i vody na nízké úrovně. Není proto náhodou, že Plzeň je dnes městem s nejnižší cenou tepla v celé České republice. Těchto principů při správě městských podniků se chceme držet i nadále, abychom mohli naplnit náš cíl, v jehož rámci chceme udržet příznivé a dostupné ceny služeb jako je teplo, vodné a stočné, bydlení a jízdné v městské hromadné dopravě pro občany Plzně.Naší prioritou ale zároveň samozřejmě zůstává i řešení úsporných opatření. Zde se zaměřujeme zejména na zateplování veřejných budov a objektů sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, nebo na nakládání s dešťovou vodou.

PŘÍSAHA

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Podporujeme realizaci průtahů a obchvatů města, na kterých se v současnosti už pracuje. Co se týká parkování, nelíbí se nám trend zpoplatňování dalších a dalších parkovacích míst. Namísto takovéto tvrdé regulace podporujeme výstavbu záchytných parkovišť a parkovacích domů, kde budou majitelé Plzeňské karty moci parkovat zdarma. Zároveň město musí v dopravě nabídnout alternativu k cestování autem, zejména chceme zapracovat na síti cyklostezek, jejichž síť bychom po vzoru Paříže směřovaly paprskovitě směrem do centra města.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Problém vizuálního smogu vnímáme především v okolí hlavních tahů městem, kde vizuální smog působí rušivě na řidiče. V úsecích, kde je povolena rychlost vyšší nežli 50 km/h bychom z důvodu bezpečnosti uvítali městskou vyhlášku regulující reklamu. Co se týká manuálu, který město Plzeň vydalo, chceme, aby měl pouze doporučující charakter. Není pro nás například přijatelné, aby město diktovalo majitelům nemovitostí, jak mají správně umisťovat reklamu na fasádu, případně jak mají obchodníci zacházet se svou výlohou.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Naší programovou prioritou je zvýšení bezpečnosti v Plzni. Z toho důvodu prosadíme častější kontroly problémových lokalit, jakými jsou například nechvalně proslulé ubytovny. Městská policie musí projít určitou modernizací výstroje i výzbroje, aby mohla lépe čelit aktuálním hrozbám. Počítáme i s aktivní spoluprací s PČR, zejména s cizineckou policií.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

V Plzni funguje systém centrálního zásobování teplem z Plzeňské teplárny v Doubravecké ulici, provozu Energetika a provozu ZEVO Chotíkov. Do systému centrálního zásobování teplem je v současnosti napojeno cca 54 000 bytových jednotek, přičemž je možné napojit o desítky tisíc bytových jednotek více. Pro rozšíření systému centrálního zásobování teplem nabídneme zájemcům o přípojku finanční podporu na její zbudování. Zároveň prosadíme zastropení cen tepla v následujících letech.

Plzeň v srdci

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Ano, doprava Plzeňany velmi trápí! Koordinace některých dopravních staveb se příliš nepovedla. Vznikla zase oblíbená plzeňská “Únikovka“. Snad dopravě uleví alespoň západní obchvat, u jehož přípravy jsme léta byli. Ve městě nyní chybí minimálně 1000 parkovacích míst a je potřeba stavět nejen nové parkovací plochy, ale i parkovací domy.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Samozřejmě, že na historické domy nebo do historického centra nepatří obří LED obrazovky a podobné „hrůzy“. Město se pokusilo dát nějaký návod, ale reklama si žije dál svým životem. Upřímně řečeno, myslím si, že Plzeňáky určitě trápí zásadnější problémy. Například náklady na bydlení.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Zahraniční dělníci pracují pro zaměstnavatele, a to buď přímo nebo přes pracovní agentury. Pro tyto dva subjekty je třeba nastavit pravidla a pak velmi důsledně kontrolovat jejich dodržování. Zaměstnavatelé totiž mají jako jediní “účinné páky“ na své zaměstnance. Například některé agentury skupují byty, kde zaměstnance ubytují po desítkách. Současné zákony neumožňují kontrolu nad tímto způsobem ubytování. Ubytovny mají alespoň nějaká pravidla a povinnosti ohledně vykazování počtu lidí. Celkově jsou však pravomoci Cizinecké policie velmi omezené. Musí se změnit legislativa a posílit pravomoci, třeba i společenstvím vlastníků jednotek. Nejlepší prevencí by bylo nestavět další montovny a se současnými zaměstnavateli navázat užší spolupráci. Ti o to ale musí stát. Dobré příklady tu byly.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Ano můžeme. Teplo máme díky Plzeňské teplárenské nejlevnější v republice. Díky spalování odpadu, biomasy a uhlí se to, a to chci zdůraznit, nemusí měnit. Navíc dává teplárna městu velkou dividendu, kterou lze použít na pomoc těm nejohroženějším. Třeba zateplováním městských bytů, výměnou oken a modernějším vybavením v nich vzniknou nájemcům nižší náklady na energie a jsou i další způsoby, jak lidem pomoci.

Právo Respekt Odbornost

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Nám připadá, že se dopravu zabývají jen samí diletanti. Ve světě, a to z logiky věci, se staví nejprve obchvaty měst, které se následně propojují narovnanými úseky, většinou typu rychlostních silnic. Jen u nás se neustále opravují meziměstské komunikace, leckdy i zbytečně, ve městech se vytváří jedno omezení za druhým, což má za důsledek vytváření kolon, s tím samozřejmě rostoucí nervozita až agresivita řidičů, o nehodovosti nemluvě.

Nejenže jsou komunikace stále užší a nebezpečnější, ale nevhodnými úpravami ubývají i parkovací místa.

My bychom tento trend úprav chtěli okamžitě zastavit, pozastavit veškeré stavby a přestavby místních komunikací, které mají za následek kolabující dopravu, vytvořit hlavně okružní komunikace a potom teprve se zabývat úpravami vnitřních komunikací v centru. Na stavbách a opravách komunikací se musí pracovat v pravém slova smyslu minimálně 16 hodin denně! Na příjezdových komunikacích do Plzně vystavět záchytná parkoviště s navazující MHD.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

V prvé řadě je Plzeň v kotlině, takže přirozený smog nemá cenu řešit, je to prostě proti přírodě. Je tu ale smog, kterému zabránit můžeme, i když dnes emise z aut jsou již na takové úrovni, že jejich snižování by bylo již v podstatě neefektivní. Spíš se jedná o redukci dopravy, jak již bylo zodpovězeno v předešlé otázce. Okružní komunikace mají vliv nejen na přemístění dopravy z centra, ale hlavně na plynulost dopravy. Auto, které se stále rozjíždí, zastavuje i dokonce stojí v koloně, je přítěží pro řidičovu peněženku, ale hlavně smogovou zátěží v daném místě.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Zde bychom začali řešením příčiny tohoto problému. Vydáme stopku výstavbám nových průmyslových zón, kde se staví samé montovny, zabírá se tím zemědělská půda, odvádí dešťová voda a výdělky z nich odcházejí mimo ČR. Současně se tím vytváří pracovní místa převážně pro cizince, kteří z důvodu svých jiných zvyklostí vytváří ve zvýšené míře konfliktní situace, podílí sena přestupkové i trestné činnosti a přináší další negativní důsledky do našeho města. Výstavba nových průmyslových zón vyhovuje více zájmům různých developerů, než občanům našeho města, pro které nepředstavují v podstatě žádné pozitivum.

Argumentace, že našinci tuto práci dělat nechtějí, je taky slepá. Pokud my tu práci nechceme, tak ať se to tu nestaví. Ať postaví montovny tam, kde tu práci dělat chtějí.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Naším cílem není úspora energií, nýbrž její výrazné zlevnění pro podnikatele i domácnosti. Dokážeme našim občanům, že to, v čem naše vláda naprosto selhala, jsme my schopni lokálně zajistit. Ve spolupráci s naším expertem Ivanem Noveským zrealizujeme kroky, které povedou k výraznému zlevnění plynu, ale i dalších energií.

Na dodávku plynu uzavřeme kontrakt za nejnižší cenu, aniž bychom zohledňovali původ plynu - přestaneme si hrát na to, že ruský plyn je špatný a koupíme jej výrazně levněji než za spotové ceny na burze. Zlevníme v Plzni plyn na třetinu ceny. Co se pak týče elektřiny, zajistíme maximum dodávek z alternativních zdrojů a prostřednictvím centrály naší strany PRO uděláme maximum pro to, abychom narovnali naprosto neudržitelné nastavení obchodu s elektřinou ze strany skupiny ČEZ.

Levný plyn a elektřina pro Plzeň je naší naprostou prioritou.

PRO Plzeň

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Doprava v Plzni je opravu katastrofální. Já tedy jezdím hodně na kole, ale okolo sebe vidím, jaké problémy Plzeň má. V první řadě chceme zpět otevřít Americkou a odšpuntovat tak Plzeň. Současné uzavření spíš bereme jako pokus, který se nepovedl. Až se vyřeší křižovatka U Belánky a následně se opraví všechny potřebné komunikace, můžeme se k uzavření Americké vrátit. Parkování je a bude problém. Rozšiřování placených a rezidentních zón je správná cesta, ale musíme také myslet na to, že občané Plzně mají i služební auta a na ty nelze rezidentní kartu získat. To změníme.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Zásadního se nic nestalo. Ani dotační titul, který se vypsal nepřinesl nic významného. Město musí více komunikovat s reklamními agenturami a firmami, které se reklamou a designem zabývají. V konečné komunikaci pak to budou právě oni, kteří zákazníkovi vysvětlí, co je vlastně správné a chytré řešení pro jejich PR.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Zásadního se nic nestalo. Ani dotační titul, který se vypsal nepřinesl nic významného. Město musí více komunikovat s reklamními agenturami a firmami, které se reklamou a designem zabývají. V konečné komunikaci pak to budou právě oni, kteří zákazníkovi vysvětlí, co je vlastně správné a chytré řešení pro jejich PR.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Naše hnutí PRO PLZEŇ jako jediné má v programu výstavbu a podporu fotovoltaiky na střechy všech sportovních a volnočasových klubů. Tím chceme klubům ulevit s náklady na provoz a tím pádem tyto spolky nebudou potřebovat velké příspěvky od občanů Plzně. Vidíme v tom za prvé úsporu energií a hlavně to, že děti nepřestanou sportovat. Sport v Plzni se nesmí stát drahým koníčkem.

Ta pravá Plzeň

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Věříme, že dokončení tzv. západního okruhu přinese nejen úlevu motoristům, ale i zklidnění dopravy v centru města. Podporujeme tramvajovou dopravu, ceny jízdenek by proto bez ohledu na aktuálně vysokou inflaci měly zůstat neměnné. Nebráníme se ani myšlence nové tramvajové trati na Vinice. V každém případě u každého opatření, a to zdaleka nejen v oblasti dopravy, respektujeme a budeme ctít svobodu volby jednotlivce a důkladně zvažovat, nakolik potřeby města mohou tuto volbu omezovat. Akutní dopravní komplikace v Plzni přicházejí už tradičně v letních měsících v důsledku překotných oprav silnic a chodníků. Řešením je včasná a důsledná koordinace těchto prací mezi městem, krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic. Souhlasíme s rozšířením placených parkovacích zón. Nepřinesou ovšem zvýšení počtu parkovacích míst, tak jako parkovací domy, jejichž výstavbu chceme masivně podporovat. Parkovací domy pak upřednostníme podzemní, například na místě původních kasáren v Sadech Pětatřicátníků.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Otázku vizuálního smogu, anebo chcete-li nevzhledných reklamních vývěsek a jejich nekoncepčního umisťování u provozoven, je možno řešit buďto direktivně anebo osvětou. Zmíněný manuál zlepšení nepřinesl, zčásti pro jeho nepřehlednost pro laiky, rovněž kvůli tomu, že lidé bojují už několik let s významnějšími starostmi – nejprve koronavirem, nyní se zvyšováním cen. Můžeme prohlásit, že nechceme jít cestou vyhlášky či jiného donucení. Rádi bychom, aby podnikatelé postupně sami pochopili, že je možné mít obchodní prostory označené vkusně a současně v souladu s představami architektů. Odborně vzdělaní zástupci Města Plzně mohou na toto téma aktivně a otevřeně diskutovat při v budoucnu pravidelně organizovaných setkáních. Mimochodem, každý nechť posoudí, zda aktuálně v centru města visící reklamní plachty s hlavami kandidátů a jednoduchými hesly přispívají k šíření osvěty v otázce krásného veřejného prostoru.

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

Kontrola oprávnění k pobytu je výsostnou činností cizinecké policie, aspekty výkonu práce pro změnu v gesci inspekce práce. Není možné zasahovat do práce těchto orgánů, zcela respektujeme rozdělení kompetencí. Na druhou stranu je evidentní, že bezpečnostní situace v Plzni se zhoršila a cizinci jsou častými účastníky násilné nezákonné činnosti. Z pozice vedení města je proto třeba maximálně hájit zájmy slušných obyvatel: pomocí městské policie monitorovat problematické lokality (ubytovny a některé „vyhlášené“ ulice). Důsledně vymáhat pokuty nebo jiné uložené sankce, protože právě dopad na majetek či zaměstnání těchto osob je funkční hrozbou. Když už má město vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu, nechť její dodržování vymáhá všude, zejména tam, kde podnapilí problémoví křiklouni obtěžují ostatní. Podobně s bezdomovci. Jsme zásadně proti výstavbě obří továrny v Líních, tento nedomyšlený projekt vlády ČR by přinesl další potíže se zahraničními pracovníky.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Město Plzeň může svým obyvatelům v oblasti energií a souvisejících služeb skutečně jen pomoci, současný problém skokového nárůstu cen ovšem nevyřeší. Je zřejmě v silách budoucího vedení města udržet dosavadní ceny vodného a stočného. Díky dlouhodobým kontraktům Plzeňské teplárenské by ani ceny za teplo neměly nepřiměřeně růst. Ovšem dodávky levné elektřiny a plynu domácnostem ani firmám Město Plzeň zajistit nemůže. Líbí se nám myšlenka opravdu dosažitelného poradenství v oblasti energetiky. Lidé si totiž často lépe umí pomoci sami, než za pomoci státní správy nebo samosprávy, potřebují ovšem objektivní a aktuální informace o technických možnostech i platné legislativě. S ohledem na naléhavost problému navrhujeme mini poradny pro oblast energetiky zavést dočasně na všech vhodných současných informačních bodech – v informačních centrech města, na úřadech městských obvodů, ale beze všeho i v městských knihovnách.

SPD

1. Doprava v Plzni je už několik let úskalím. Včetně počtu parkovacích míst a jejich zpoplatňování. Máte plán, jak to vyřešit?

Pokud jde o MHD, myslím, že v Plzni ji máme na velmi dobré úrovni. Problémem jsou auta, osobní i nákladní, vytvářející pravidelné zácpy. Po dokončení Západního obchvatu uvidíme, jakou úlevu přinese. Potom se přikloníme k dalšímu vylepšování. Návrhů od odborníků je několik. Vedle diskutovaného rondelu je nutné urychlit budování průtahu I./20 přes Slovany.

Stejně tak je nutné preferovat investice na výstavbu záchytných parkovišť a parkovacích domů. Byl bych opatrný v dalším zpoplatňování parkovacích míst.

2. Město Plzeň má manuál, jak bojovat s vizuálním smogem, ale dosud se nic konkrétního nestalo. Jak to bude podle vás dál?

Je nutné zvážit dostatek plakátovacích míst a jejich úroveň, což je úkol odboru, který má na starosti veřejný pořádek. Kdo chce mít pěknou reklamu, musí pěkně zaplatit. Někdo ty plochy musí také uklidit...

3. Hodně zahraničních pracovníků je ubytováno v Plzni. Je možnost, jak víc kontrolovat jejich oprávnění k pobytu nebo výkonu práce? Pokud ano, co byste navrhovali?

a) důsledně na pracovišti – a to periodicky !

b) ohlášení ubytovaných musí být povinností majitelů, ev. pronajímatelů bytů, což se vždy neděje.

4. Může město pomoci i v dalším období obyvatelům s úsporou energií? Pokud ano, jak?

Jsou to dotace. Na topení, zavádění fotovoltaických kolektorů a tepelných čerpadel. Kontrolovat (ovlivňovat) ekonomiku centrálního vytápění sídlišť. Maximálně přiblížit občanům sociální vybavenost (obchody, zdravotní péče).

Spustit audio