Komunální volby 2022 – speciál z Rokycan

15. září 2022
Volby 2022 - Plzeňský kraj

V letošním roce kandiduje v Rokycanech 7 politických subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

  1. Podle údajů Úřadu práce je v Plzeňském kraji dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost právě na Rokycansku. Jak může město Rokycany přispět ke zlepšení této situace?
  2. Z reakcí obyvatel Rokycan na sociálních sítích vyplývá, že si přejí, aby nově opravené ulice, parkoviště a další stavby byly přátelské k životnímu prostředí. Jak toho lze z pozice města docílit?
  3. V posledních letech v Rokycanech vzniklo minimum nových bytů. Jak může město podpořit výstavbu nových bytových a rodinných domů a kde by se mohlo stavět?
  4. Řada lidí se v současné době potýká s finančními problémy kvůli zdražování energií. Jak může město Rokycany pomoct občanům s řešením této situace?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují. Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Rokycanech:

ANO a nezávislí

1. Podle údajů Úřadu práce je v Plzeňském kraji dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost právě na Rokycansku. Jak může město Rokycany přispět ke zlepšení této situace?

V Rokycanech máme méně než jednoho uchazeče o jedno pracovní místo. Nabídka pracovních míst tu je. Bohužel zde je stále jistá část nepřizpůsobivých občanů, které nikterak nenamotivujete. Je zde odvětví automotivu, kde se jednak zaměstnávají agenturní pracovníci a jednak jsou tu výkyvy ve výrobě.

Město se může otevřít novým příležitostem, ale nejprve si musí stanovit jasnou koncepci.

Nová bytová výstavba = noví pracující občané, podnikatelé, nová infrastruktura =) možnost pro město se rozvíjet.

2. Z reakcí obyvatel Rokycan na sociálních sítích vyplývá, že si přejí, aby nově opravené ulice, parkoviště a další stavby byly přátelské k životnímu prostředí. Jak toho lze z pozice města docílit?

Jednoduše. Spolupracovat při realizacích s projektanty a architekty, kteří jsou otevřeni takovým řešením. Současně vzdělávat zodpovědné úředníky v nových trendech. Začalo se třeba vsakovacím parkovištěm u bazénu, chtěli bychom budovat více zeleně u silnic jako přirozený prvek oddělení komunikace a chodníků, atd.

3. V posledních letech v Rokycanech vzniklo minimum nových bytů. Jak může město podpořit výstavbu nových bytových a rodinných domů a kde by se mohlo stavět?

Ano. Prakticky žádné. Územní plán dává dobré možnosti k výstavbě. Město musí aktivně spolupracovat s developery a soukromými vlastníky. Je za potřebí si jasně stanovit bytovou koncepci. Nová a velká lokalita k výstavbě se nabízí „Pod Čilinou“. Výstavba nového bydlení je jedna z našich priorit.

4. Řada lidí se v současné době potýká s finančními problémy kvůli zdražování energií. Jak může město Rokycany pomoct občanům s řešením této situace?

Myslím, že toto je jednoznačná úloha státu. Situace je natolik mezinárodně složitá, že malé město jako Rokycany situaci nevyřeší. Město by však mělo řešit možnosti alternativních zdrojů energií a aktivně se podílet na jejich prezentaci pro občany.

KSČM

1. Podle údajů Úřadu práce je v Plzeňském kraji dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost právě na Rokycansku. Jak může město Rokycany přispět ke zlepšení této situace?

Město nemůže nijak ovlivnit nezaměstnanost. Důvodem nezaměstnanosti našich občanů je zejména to, že se do místních firem dovážejí agenturní zaměstnanci, a to ve velké míře. Navíc pak mezi nezaměstnanými máme dost těch, kteří nemají zájem pracovat.

2. Z reakcí obyvatel Rokycan na sociálních sítích vyplývá, že si přejí, aby nově opravené ulice, parkoviště a další stavby byly přátelské k životnímu prostředí. Jak toho lze z pozice města docílit?

Město má zpracovány projekty na úpravy, které právě směřují k tomu, aby bylo prostředí ve městě přátelské, ale je otázka, jak bude možno všechny tyto projekty realizovat s ohledem na náklady a současnou krizi.

3. V posledních letech v Rokycanech vzniklo minimum nových bytů. Jak může město podpořit výstavbu nových bytových a rodinných domů a kde by se mohlo stavět?

Pro výstavbu nových bytů byla uzavřena smlouva s developerem a město zde vloží své pozemky. Pro výstavbu rodinných domů je v novém územním plánu dostatek vhodných pozemků a případně jsou přijímány nové úpravy územního plánu pro výstavbu bytů.

4. Řada lidí se v současné době potýká s finančními problémy kvůli zdražování energií. Jak může město Rokycany pomoct občanům s řešením této situace?

Tato otázka by měla být směrována vůči státu. Samo město bude mít starosti s vysokými náklady na energie ve svých zařízeních. Proč vyvážíme lacino elektřinu do NSR a zpětně ji kupujeme několikanásobně dráž?! Tohle rozhodně města a obce nevyřeší!

Nezávislí

1. Podle údajů Úřadu práce je v Plzeňském kraji dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost právě na Rokycansku. Jak může město Rokycany přispět ke zlepšení této situace?

Míra nezaměstnanosti v ČR byla k 31. 7. 2022 3,3 %, okres Rokycany je pod tímto republikovým průměrem, a to 3,2 %.

Rokycany byly průmyslovým městem s orientací především na hutní a kovozpracovatelský průmysl. V posledních 20 letech převládá výroba pro automobilový průmysl.

Z hlediska trhu práce nedošlo v posledních měsících v našem okrese k větším výkyvům v míře nezaměstnanost, nebylo hlášené žádné hromadné propouštění, v regionu ale ani nepřibyli noví zaměstnavatelé. Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti v posledních dvou měsících ovlivnila evidence absolventů a současně i Ukrajinců s dočasnou ochranou. Poměr volných pracovních míst a uchazečů o zaměstnání je dlouhodobě na hodnotě 0,9. Evidovaný počet uchazečů o zaměstnání byl k poslednímu červenci 1060, toto číslo zahrnuje i 125 osob, které pobírají ze zdravotních důvodů rentu a jejichž uplatnění je velmi problematické. V kraji se jedná o nejvyšší počet klientů. Volných pracovních míst je 1214.

Město samotné nemá možnost ovlivnit míru nezaměstnanosti.

2. Z reakcí obyvatel Rokycan na sociálních sítích vyplývá, že si přejí, aby nově opravené ulice, parkoviště a další stavby byly přátelské k životnímu prostředí. Jak toho lze z pozice města docílit?

K plánování a projektování nových staveb vždy přistupujeme s vědomím, že daná stavba musí být mimo jiné šetrná a přátelská k životnímu prostředí. U dopravních staveb řešíme např. sadové úpravy se stavbou související, a to v podobě výsadby stromů, dřevin nebo travnatých ploch.

Za posledních 5 let vysadilo město přes 300 stromů, například při nedávno dokončené rekonstrukci přibylo v Litohlavské ulici 47 stromů. Připravovaná rekonstrukce Jiráskovy ulice zahrnuje novou lipovou alej se 68 lípami velkolistými a dvěma javory. Po dokončení této stavby je v plánu také výsadba 16 nových „sakur“ v ulice Svazu bojovníků za svobodu. Projekt Parkoviště Pod Kostelem, Soukenická, Rokycany počítá s výsadbou 50 stromů.

Nyní je aktuální téma tzv. modrozelené infrastruktury, jejíž prvky u některých připravovaných staveb také využíváme. Jedná se zejména o hospodaření s dešťovou vodou, která se odvádí ze zpevněných povrchů přímo ke kořenům stromů. Při budování parkoviště u plaveckého bazénu vznikla parkovací...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. V posledních letech v Rokycanech vzniklo minimum nových bytů. Jak může město podpořit výstavbu nových bytových a rodinných domů a kde by se mohlo stavět?

Ročně se ve městě kolauduje kolem dvaceti rodinných domů, letos také vzniklo 68 nových bytů.

V lokalitě Pod Čilinou má město značnou rezervu pro výstavbu bytových i rodinných domů. V první části lokality mezi ulicemi Šťáhlavská a Mokroušská se už připravuje stavba jednotlivých RD. Ve zbylé části se aktuálně realizuje nová technická infrastruktura. Kapacita této části lokality je cca 150 RD. Město se podílí na budoucí výstavbě nových bytových domů v lokalitě Polní ulice. S investorem uzavřelo plánovací smlouvu, která říká, že dojde k výstavbě 11 bytových domů s celkem 154 byty. Nyní závisí na investorovi, jak rychle získá stavební povolení a zahájí výstavbu. Předpoklad je v průběhu příštího roku.

Město podporuje výstavbu bytových a rodinných domů tvorbou územně plánovací dokumentace, jejíž součástí je územní plán města, regulační plán, územní studie a jejich případné změny. Tyto dokumenty pak stanovují území, kde je možné stavět. Vše pak závisí na vlastnících pozemků, zda je ke stavbě uvolní...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Řada lidí se v současné době potýká s finančními problémy kvůli zdražování energií. Jak může město Rokycany pomoct občanům s řešením této situace?

Sociální pracovníci z odboru sociálního a zdravotního poskytují obyvatelům města sociální poradenství i v oblasti finanční. Můžou také kontaktovat sociální služby, které se touto problematikou zabývají a mají například akreditaci na možnosti oddlužení. Sociální pracovníci města nejen dokážou poradit a nasměrovat lidi ve složitých životních situacích jak potíže řešit, mohou také klienty doprovázet do nejrůznějších institucí, aby pomohli při jednáních a aby se klienti zbytečně nedostávali do problémů.

Město samotné nemá možnosti jak pomoci obyvatelům s drahými energiemi. Plánujeme ale opatření ke snížení spotřeby v městských objektech – jedná se například o zimní stadion nebo bazén, tak abychom nemuseli zvyšovat ceny vstupného a ještě více finančně nezatěžovali návštěvníky.

Pro naše Rokycany

1. Podle údajů Úřadu práce je v Plzeňském kraji dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost právě na Rokycansku. Jak může město Rokycany přispět ke zlepšení této situace?

Z krátkodobého hlediska je potřeba, aby samo město vytvářelo pracovní místa pro své občany. Pozice na veřejnou činnost, údržbu zeleně apod. Z toho dlouhodobého je to pak o vytváření vhodných podmínek pro firmy, které mají zájem se usadit v našem městě a jeho okolí. Samozřejmě by to měly být firmy, které nabízejí kvalifikovanou práci a dle toho také ohodnocenou. Dále bychom rádi vedli dialog s firmami, které u nás již nějaký čas svá sídla mají. Tyto firmy v dnešní době zaměstnávají poměrně dost agenturních pracovníků, což z dlouhodobého hlediska zřejmě nebude efektivní, velká fluktuace těchto pracovníků, jazyková bariera… S tím jde pak ruku v ruce větší „zmetkovitost“, která v důsledku poškozuje jméno firmy.

2. Z reakcí obyvatel Rokycan na sociálních sítích vyplývá, že si přejí, aby nově opravené ulice, parkoviště a další stavby byly přátelské k životnímu prostředí. Jak toho lze z pozice města docílit?

Docílit toho jde samozřejmě poměrně snadno, můžeme se inspirovat ve spoustě okolních zemí, kde se „zelené stavby“ stávají v podstatě standardem. Z celého srdce si přejeme, aby se stavby přizpůsobily vzrostlým stromům a zeleni. Ne, aby to bylo naopak! V dnešní době, kdy je nutné brát v potaz energetickou náročnost dané budovy, její vliv na okolní prostředí, možnost zadržování vody, je nasnadě, aby se i naše město začalo vyvíjet tímto směrem. Tyto výsledné stavby pak mohou být nejen vysoce funkční a úsporné, ale i krásné a oku lahodící.

3. V posledních letech v Rokycanech vzniklo minimum nových bytů. Jak může město podpořit výstavbu nových bytových a rodinných domů a kde by se mohlo stavět?

Na toto téma se vede diskuze v podstatě neustále, jsou zde investoři, kteří vytváří možnosti pro výstavbu RD. Dále jsou zde tací, kteří plánují výstavbu menších bytových domů a pak je zde studie, která nám představuje vlastně celou soběstačnou čtvrť, včetně obchodů, doktora, školky apod. V těchto případech se jedná o lokalitu „Pod Čilinou“. Paralelně s těmito studiemi probíhá průzkum lokality „za nemocnicí“.

4. Řada lidí se v současné době potýká s finančními problémy kvůli zdražování energií. Jak může město Rokycany pomoct občanům s řešením této situace?

V první řadě by nám měl v této problematice ukázat cestu stát, potažmo EU. Město jako takové pak může pomoct občanům lepší informovaností o tom, jak ušetřit na energiích. Např. formou letáků, zveřejňovat doporučení na svých stránkách… Dále pak můžou Rokycany pomoci části lidí i tak, že občané města budou mít možnost výhodnějšího nákupu palivového dřeva z lesů rokycanských, či se obnoví možnost samovýroby  - jistě, s ohledem na emise to může být časem podmíněno topeništěm solidní emisní úrovně, nicméně to nyní není aktuální. Z dlouhodobého pohledu by pak bylo vhodné podporovat výstavbu úsporných rodinných domů i nad rámec stavebních norem. A pak samozřejmě seznamovat s touto problematikou i děti na školách, učit je zodpovědnosti v souvislosti s energiemi.

Pro Rokycany

1. Podle údajů Úřadu práce je v Plzeňském kraji dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost právě na Rokycansku. Jak může město Rokycany přispět ke zlepšení této situace.

Město se musí snažit zlepšit podmínky pro život v Rokycanech. Pokud se budou spokojení občané, budou zde chtít žít, tak zde budou i společnosti a firmy, které nabídnou pracovní místa. Bohužel továrny, které zde máme nám situaci nezachrání.

2. Z reakcí obyvatel Rokycan na sociálních sítích vyplývá, že si přejí, aby nově opravené ulice, parkoviště a další stavby byly přátelské k životnímu prostředí. Jak toho lze z pozice města docílit?

To je cesta správným směrem. Zakomponovat více zeleně a stromů by mělo být cílem každé strany a hnutí, které v Rokycanech chce něco změnit. Docílit toho lze tak, že se do každé rekonstrukce, projektu, zakomponuje část zeleně.

3. V posledních letech v Rokycanech vzniklo minimum nových bytů. Jak může město podpořit výstavbu nových bytových a rodinných domů a kde by se mohlo stavět?

Hnutí PRO ROKYCANY chtějí vybudovat v Rokycanech byty pro mladé rodiny, to je věc, která se nesmí podcenit a musíme zde vytvořit minimálně 100 startovacích bytů. A jak podpořit výstavbu soukromých investorů? Ono se to prolíná s první otázkou, Rokycany musí být dobrým místem pro život a když toho docílíme, tak zde bude i výstavba.

4. Řada lidí se v současné době potýká s finančními problémy kvůli zdražování energií. Jak může město Rokycany pomoct občanům s řešením této situace?

Ano, problém, který zasáhne mnoho občanů nejen Rokycan. My jako jediné hnutí máme v programu investice do fotovoltaických panelů pro sportovní a volnočasové spolky. Tím ušetříme klubům, spolkům a tím i občanům Rokycan na členských příspěvcích. Pro občany Rokycan pak chceme vytvořit dotační titul na příspěvek na tepelná čerpadla.

Rokycanští patrioti

1. Podle údajů Úřadu práce je v Plzeňském kraji dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost právě na Rokycansku. Jak může město Rokycany přispět ke zlepšení této situace?

Hlavní roli v řešení nezaměstnanosti na okrese Rokycany má úřad práce, s nímž město dlouhodobě dobře spolupracuje. Role města je v případě řešení otázek nezaměstnanosti velmi omezená. V minulosti město pořádalo Veletrh pracovních příležitostí ve spolupráci s úřadem práce, místními podnikateli, zaměstnavateli a školami. Rád bych tuto tradici obnovil, protože vzájemné kontakty jsou v této oblasti velmi významné.

Město pravidelně oceňuje studenty středních škol ve městě v odborných soutěžích a přispívá tak ke zvýšení kvality jejich odborné přípravy. Ve spolupráci s úřadem práce také pomáhá při zařazení žen po rodičovských a mateřských dovolených pořádáním adaptačních kurzů pro snazší návrat na trh práce. Město jako zaměstnavatel vytváří podmínky pro sladění rodinného a pracovního života svých zaměstnanců.

Rokycany získaly několikrát ocenění v soutěži Město pro byznys. Rád bych v podpoře podnikatelů pokračoval, a to především dalším zlepšením podmínek ze strany města pro jejich podnikání.

2. Z reakcí obyvatel Rokycan na sociálních sítích vyplývá, že si přejí, aby nově opravené ulice, parkoviště a další stavby byly přátelské k životnímu prostředí. Jak toho lze z pozice města docílit?

Při projektování nových staveb město postupuje s vědomím, že stavba musí být šetrná k životnímu prostředí. U dopravních staveb se řeší sadové úpravy se stavbou související, a to výsadby stromů, dřevin a travnatých ploch. Nyní je aktuální téma tzv. modrozelené infrastruktury, jejíž prvky město u připravovaných staveb využívá. Jedná se zejména o hospodaření s dešťovou vodou, která je odváděna přímo ke kořenům stromů. To se realizovalo na parkovišti u plaveckého bazénu, kde jsou parkovací místa tvořena speciálním nosným substrátem. Navržena je rovněž rekonstrukce objektu bývalého „svazarmu“, kde je plánována tzv. zelená střecha na části tohoto objektu. Také projekt „sokolovny“ využívá moderních trendů, např. vytápění tepelnými čerpadly. Při rekonstrukci Jiráskovy ulice se v projektu počítá se zadržováním dešťové vody. Velice důležitá je také otázka veřejného osvětlení. Město začalo budovat veřejné osvětlení šetrné k životnímu prostředí. Nové má velmi malou škodlivou složku modrého světla.

3. V posledních letech v Rokycanech vzniklo minimum nových bytů. Jak může město podpořit výstavbu nových bytových a rodinných domů a kde by se mohlo stavět?

Město Rokycany podporuje výstavbu bytových a rodinných domů tvorbou územně plánovací dokumentace. Ta stanovuje území, kde je možné tyto stavby realizovat. Vše pak závisí na vlastnících pozemků, zda své pozemky ke stavbě uvolní či nikoliv.

Město má v lokalitě Pod Čilinou značnou rezervu pro výstavbu bytových i rodinných domů, a to asi 600. Část této lokality (mezi ulicemi Šťáhlavská a Mokroušská) již je částečně realizována, tedy připravena ke stavbě jednotlivých domů, zbylá část je nyní realizována v podobě nové technické infrastruktury. Kapacita této části lokality je 150 rodinných domů.

Rokycany aktuálně zajistily s investorem budoucí výstavbu nových bytových domů v lokalitě Polní ulice. Je uzavřena tzv. plánovací smlouva, která říká, že dojde k výstavbě 11 bytových domů s celkem 154 byty. Věřím, že investor rychle získá stavební povolení a zahájí výstavbu. Předpoklad je v průběhu příštího roku.

4. Řada lidí se v současné době potýká s finančními problémy kvůli zdražování energií. Jak může město Rokycany pomoct občanům s řešením této situace?

Myslím si, že ani zde nejde o kompetenci města. Situaci by především měla řešit vláda, neboť se jedná o problém na celostátní úrovni.

Město samo je v situaci, kdy jako vlastník a provozovatel mnoha budov a zařízení, má razantně zvýšené náklady vzhledem k zdražování cen energií. Jen v letošním roce to bude navýšení o cca 35 milionů Kč. V současné době město provedlo veřejnou aukci na odběr energií pro veškeré své budovy a organizace. Doufám, že i v cenách ostatních služeb, které město pro obyvatele zajišťuje, tj. cena vody a poplatek za svoz odpadů, se odrazí nárůst cen energií jen minimálně.

Nárůst cen energií se samozřejmě promítne do činnosti sportovních oddílů, a to zejména těch, které vlastní sportovní haly. I zde město předpokládá, že dojde k případné finanční podpoře.

V informačním centru města Rokycany byla spuštěna registrace obyvatel žádajících o mimořádný jednorázový příspěvek ve výši 5 tisíc Kč pro rodiče s nezletilými dětmi. Pracovnice centra jim poskytují pomoc s vyplněním.

SPOLU

1. Podle údajů Úřadu práce je v Plzeňském kraji dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost právě na Rokycansku. Jak může město Rokycany přispět ke zlepšení této situace?

Město má, v rámci svých možností, především vytvářet dobré podmínky pro podnikání a následně tím zaměstnání více občanů. Snažíme se zachovat rozumné nájemné v městských prostorách, podporujeme modernizaci a rozvoj silniční sítě v okrese (napojení severního Rokycanska na dálnici) i zachování maximálního rozsahu autobusové dopravy, aby měli občané dostatek možností za prací dojíždět. Důležitá je i pravidelná a systematická komunikace s podnikateli, aby město včas zaznamenalo případné brzdy v podnikání a mohlo na ně reagovat. Ať již např. součinností při budování potřebné infrastruktury, nebo přenesením problému na další úroveň, která je kompetentní k jeho řešení.

2. Z reakcí obyvatel Rokycan na sociálních sítích vyplývá, že si přejí, aby nově opravené ulice, parkoviště a další stavby byly přátelské k životnímu prostředí. Jak toho lze z pozice města docílit?

Město již na tato přání občanů, za našeho přispění, dávno reagovalo. V rámci rekonstrukce každé komunikace se snažíme zachránit maximum vzrostlých stromů, případně je vždy nahradit novými, nezapomíná se na travnaté pásy. Pokud je to stavebně možné, používáme na místech pro parkování moderní zatravňovací dlažbu, naposledy např. u plaveckého areálu. Podporujeme vytvoření „Manuálu pro tvorbu veřejných prostranství“, který by zahrnoval jak ochranu perspektivních stromů a obecně obnovu a rozvoj městské zeleně, tak i např. hospodaření se srážkovou vodou. Chceme pozvednout význam veřejných prostranství, která mají sloužit všem občanům a mají být vizitkou města. Proto je nutné o ně řádně pečovat a rozvíjet jejich potenciál.

3. V posledních letech v Rokycanech vzniklo minimum nových bytů. Jak může město podpořit výstavbu nových bytových a rodinných domů a kde by se mohlo stavět?

Základním nástrojem pro podporu výstavby je územní plán. Ve stávající podobě je pro výstavbu domů vyčleněno území pod Čilinou. V této lokalitě aktivně podporujeme takové změny, které platný regulační plán změní ze spíše „satelitní výstavby“ na výstavbu moderní čtvrti města, včetně potřebné infrastruktury, jako jsou plochy pro obchody, služby, či školství. Podporujeme i změny územního plánu, např. v areálu bývalých Kovohutí, kde mohou vyrůst bytové domy, snažíme se vyjít vstříc i soukromým investorům např. při řešení zeleně a chodníků kolem budoucích bytových domů. Domníváme se, že i město samotné by se mělo pustit do výstavby, a to zejména moderního domova pro seniory.

4. Řada lidí se v současné době potýká s finančními problémy kvůli zdražování energií. Jak může město Rokycany pomoct občanům s řešením této situace?

Plánujeme zřídit kontaktní místo, kde by občan získal přehled jak o dotacích na výměnu zdroje tepla, tak i o možných příspěvcích/dávkách, o které může požádat. Základní informace již dnes poskytují příslušné odbory městského úřadu. O přímé finanční podpoře občanů neuvažujeme, za vhodnější považujeme případné bezúročné půjčky na snížení energetické náročnosti domů i bytů. Mohly by být využity na výměny oken a celkové zateplení bytů, bytových i rodinných domů. Město by mohlo být nápomocno při zjišťování největších úniků tepla v bytech i domech (soukromých bytových i rodinných) zajištěním měření pomocí termokamery. Hledat budeme i možnosti pro tzv. komunitní energetiku.

autor: Veronika Krátká
Spustit audio