Komunální volby 2022 – speciál z Tachova

V letošním roce kandidují v Tachově 4 politické subjekty.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

  1. Jak chcete motivovat mladé obyvatele města, aby po škole zůstávali v Tachově nebo aby se například po studiu VŠ do Tachova vrátili?
  2. Řada zahraničních pracovníků z průmyslových zón žije v Tachově. Co byste mohli a udělali proto, aby vedení města mělo přehled o tom, kdo na jeho území žije?
  3. Už řadu let se v Tachově připravuje oprava náměstí. Plánujete tuto rekonstrukci a případně, jak by náměstí mělo vypadat?
  4. Máte v plánu nějak dostupnost zdravotní péče vylepšit a zajistit, že bude mít region i dostatek lékařů v produktivním věku? Pokud ano, jak?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují. Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Tachově:

Idealisté pro Tachov

1.Jak chcete motivovat mladé obyvatele města, aby po škole zůstávali v Tachově nebo aby se například po studiu VŠ do Tachova vrátili?

Tachov musí přesvědčit své obyvatele že se ru vyplatí žít. Dlouhé roky se traduje atmosféra, která mladému člověku ukazuje jen problémy města. Jasná, pozitivní a aktivní koncepce zájmu os své občany je cestou jak vybudovat vztah mladých lidí k domovu. Ve světě je spousta funkčních modelů a vyplatí se je použít - startovací byty, bezúročné půjčky, městská karta apod. Nakonec si člověk stejně ale vybírá srdcem, a tak musí být Tachov především přátelské a otevřené město.

2.Řada zahraničních pracovníků z průmyslových zón žije v Tachově. Co byste mohli a udělali proto, aby vedení města mělo přehled o tom, kdo na jeho území žije?

Vedení města samozřejmě ze zákona má přehled. Co ale tragicky chybí je koncepce integrace dlouhodobě zde žijících cizinců. Přijmutí reality soužití s nově příchozímy, koncepční řešení vzdělávání a zapojení do fungování města je nezbytnou podmínkou normálního života. Nastavení rovných práv ale i povinností. Místní má být vždy na prvním místě, ale cizinec musí mít jasnou a vstřícnou cestu jak se stát místním.

3.Už řadu let se v Tachově připravuje oprava náměstí. Plánujete tuto rekonstrukci a případně, jak by náměstí mělo vypadat?

Ano. Musí se zohlednit zájmy podnikatelů, kteří nám ještě na náměstí vydrželi a zároveň potřeby moderního náměstí 21. století. Připravený projekt to myslím celkem splňuje. Osobně bych dodal k Mariánskému sloupu ještě pomník Tachovským hrdinům 20 stol, ale to je k širší diskuzi s veřejností.

4. Máte v plánu nějak dostupnost zdravotní péče vylepšit a zajistit, že bude mít region i dostatek lékařů v produktivním věku? Pokud ano, jak?

“Tlačit” na ministerstva, na kraj, na pojišťovny aby nám obnovili nemocnici v okrese. Je neuvěřitelně ponižující se nechat jako nechtěné zbytky rozvážet po kraji. O lékaře na Poliklinice vTachově je postráno dobře, dostanou byt, ordinaci s vybavením, takže musíme už zušlechtit město aby se nám přistěhovali a chtěli zůstat. Vstřicný a otevřený Tachov musí být lákavým městem pro všechny, když se to podaří, tak tedy i pro mladé lékaře.

Patrioti Tachova

1. Jak chcete motivovat mladé obyvatele města, aby po škole zůstávali v Tachově nebo aby se například po studiu VŠ do Tachova vrátili?

Mladé obyvatele můžeme motivovat a motivujeme možností přidělení bytu případně získání pozemku pro výstavbu RD. Možností sportovního i kulturního vyžití. Bohužel nemůžeme ovlivnit a zajistit dostatek prac. příležitostí pro absolventy VŠ (jsou zde především montovny a logistická centra), nemůžeme ani ovlivnit zájem mladých žít především ve velkých městech a tam kde je nemocnice.

2. Řada zahraničních pracovníků z průmyslových zón žije v Tachově. Co byste mohli a udělali proto, aby vedení města mělo přehled o tom, kdo na jeho území žije?

Pro získání přehledu o počtu zahr. dělníků nemůžeme v současné době udělat prakticky nic. Nikdo nemá povinnost nám hlásit jejich počet ani bydliště. Chybí institut přechodného pobytu a možnost města regulovat ubytovny. Chybí legislativa, kterou by měl řešit Parlament ČR a vláda.

3. Už řadu let se v Tachově připravuje oprava náměstí. Plánujete tuto rekonstrukci a případně, jak by náměstí mělo vypadat?

Revitalizace náměstí a dvou přilehlých ulic je projekčně připravena a probíhá stavební řízení. Teď je to pouze otázka peněz. Předpoklad zahájení je po dokončení jízdárny a proplacení dotace za jízdárnu tzn. rok 2024-5. Samozřejmě bude záležet na složení nového zastupitelstva po volbách a jeho prioritách.

4. Máte v plánu nějak dostupnost zdravotní péče vylepšit a zajistit, že bude mít region i dostatek lékařů v produktivním věku? Pokud ano, jak?

Nemocnice chybí všem obcím v okrese. Tachov má naštěstí alespoň vlastní polikliniku, kterou stále modernizujeme. V současné době máme lékaře pro všechny potřebné obory včetně dětské pohotovosti, rehabilitace a dopravní služby. Bohužel je většina lékařu v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Zajištění nových lékařů je celorepublikový problém, především příhraničí. Máme připravené pěkné byty pro lékaře i velmi dobré pracovní podmínky (ordinace) na poliklinice. Bohužel přes veškeré snažení není výhled získat nové lékaře.

Volím Tachov

1. Jak chcete motivovat mladé obyvatele města, aby po škole zůstávali v Tachově nebo aby se například po studiu VŠ do Tachova vrátili?

Už dnes se k nám spousta mladých lidí po studiích vrací, ale mohlo by jich být ještě víc. To, co mladé lidi táhne, je dobře placená odborná práce. Proto je nutné, aby město problém komunikovalo s firmami, které takovou práci nabízí. Důležité také je, aby měli mladí lidé pocit, že to u nás žije, že je tu bezpečně a zároveň je kde trávit volný čas. Ať už jde o sport nebo kulturu, musí v Tachově být nabídka, která bude pro mladé lidi atraktivní.

2. Řada zahraničních pracovníků z průmyslových zón žije v Tachově. Co byste mohli a udělali proto, aby vedení města mělo přehled o tom, kdo na jeho území žije?

Reálně nemá město možnosti, jak zahraniční pracovníky kontrolovat. Bohužel nám zákonodárci zrušili institut přechodného pobytu, takže není jak zahraniční pracovníky, kteří jsou vesměs občany EU,  evidovat. Je to čisté zlo pro všechny, kteří ve městě trvale žijí. Chceme se proto v součinnosti se státní policií zaměřit na kontrolu ubytoven, abychom alespoň rámcově měli představu co se u nás děje. Stát bohužel svázal městům a obcím ruce a nechce slyšet o našich problémech. Musíme proto s ostatními městy v republice i nadále tlačit na obnovení institutu přechodného pobytu.

3. Už řadu let se v Tachově připravuje oprava náměstí. Plánujete tuto rekonstrukci a případně, jak by náměstí mělo vypadat?

Rekonstrukce náměstí je nutná. S ohledem na zvýšené náklady na energie a další služby není ale aktuálně reálné rekonstrukci provést. Pokud stát nezačne městům posílat peníze, které vykryjí narůstající výdaje, tak nemáme v Tachově prostředky na to, abychom si mohli rekonstrukci náměstí dovolit. Pustit se do takového projektu by bylo velké riziko. Jedinou nadějí jsou dotace. Pokud budou vypsané nějaké dotace, které nám náklady vykryjí, můžeme se do toho pustit.

4. Máte v plánu nějak dostupnost zdravotní péče vylepšit a zajistit, že bude mít region i dostatek lékařů v produktivním věku? Pokud ano, jak?

Ano a ani mít nejspíš nebude, protože pojišťovny nechtějí hradit náklady spojené s provozem nemocnice. Dostatek lékařů v produktivním věku lze podpořit nabídkou dobře vybavené ordinace, bytu, financí do startu. To už naštěstí díky tachovské poliklinice funguje. Bohužel nám pojišťovny i v tomto hází klacky pod nohy. Nezbývá nám, než zajistit zdravotní péči tak, že našim občanům zřídíme senior taxi, které je za lékaři bude vozit. Jedná se o funkční způsob zajištění zdravotní péče v lokalitách, které mají k doktorům dál.

Za lepší Tachov

1. Jak chcete motivovat mladé obyvatele města, aby po škole zůstávali v Tachově nebo aby se například po studiu VŠ do Tachova vrátili?

Jsem v tomto příznivcem přímé komunikace s mladými Tachováky v době před podáním přihlášek na vysokou – aby věděli, že doma mají otevřené dveře a najde se pro ně uplatnění v nejrůznějších oborech. Že o ně stojíme a potřebujeme je. Jako město jsme připraveni postarat se třeba o mladé lékaře a učitele. Není problém zajistit ubytování. Na tom cítím shodu napříč zastupitelstvem už dlouhá léta. Na rozdíl od některých kolegů ale vidím prioritu ve směrování mladých Tachováků do kvalifikovaných oborů, ve kterých očekáváme vysoké počty odchodů do důchodu. Lovit virtuální odborníky na inzeráty nedává smysl. Kdo ví, že tu bude mít smysluplnou práci, rodinu, přátele a bydlení, zůstane tu rád.

2. Řada zahraničních pracovníků z průmyslových zón žije v Tachově. Co byste mohli a udělali proto, aby vedení města mělo přehled o tom, kdo na jeho území žije?

Osobně vidím velký prostor pro spolupráci s cizineckou policií, finančním a živnostenským úřadem hlavně při řešení excesů. Celý problém přímo souvisí s obrovskou poptávkou po nízkokvalifikované pracovní síle v obřích halách zejména v okolí dálničního exitu 128. Vše ostatní už jsou jen důsledky tlaku hromady peněz na to, zajistit lidi, kteří budou v těch halách pracovat. Nikoho příliš nezajímá, zda mají solidní bydlení, v jakých jsou podmínkách a jestli tu žijí šťastně nebo jako novodobí otroci. Úřad práce a cizinecká policie má vcelku solidní přehled o počtech cizinců v jednotlivých obcích. Tyto údaje nejsou tajné a samospráva se k nim může dostat. Důležité je, když už tu pracovníci z ciziny jsou, aby žili v důstojných podmínkách a ne v přeplněných pokojích ubytoven nebo pronájmů. Pokud budou Tachováci vědět, že se dodržuje legislativa, že ubytovatel platí daň z příjmu a dbá na slušné sousedské vztahy, napětí bude opadat.

3. Už řadu let se v Tachově připravuje oprava náměstí. Plánujete tuto rekonstrukci a případně, jak by náměstí mělo vypadat?

Náměstí je vizitkou každého města. Asfalt srdci městské památkové zóny nesluší a je na tom v zastupitelstvu shoda. Byl jsem informován odborem investic, že by realizaci rekonstrukce v nadcházejících čtyřech letech nemělo nic stát v cestě. Projekt je zpracovaný a přinese změnu k lepšímu co do vzhledu. Vedle vylepšení vzhledu je ale třeba, aby náměstí ožilo. Menšími akcemi spolků i přirozeným pohybem lidí. Stačí postupovat podle dlouholeté strategie města třeba přeměnou bývalého sídla městského kulturního střediska na městskou knihovnu. Místo pustnoucího domu tu bude objekt živý a navštěvovaný. Věřím, že má rekonstrukce náměstí šanci být pozitivním impulsem a přimět mladé Tachováky, aby o historickém centru přemýšleli jako o dobrém místě pro život a drobné podnikání. Osobně to tak vnímám.

4. Máte v plánu nějak dostupnost zdravotní péče vylepšit a zajistit, že bude mít region i dostatek lékařů v produktivním věku? Pokud ano, jak?

Nemocnice nám tu chybí, ale nechci neférově slibovat nějaký průlom v jednáních. Naprosto nepřekročitelné pro mě je, že se Tachovákům musí dostávat stejně kvalitní nemocniční péče jako Plzeňákům. Samozřejmě s rozdílem delší cesty z lůžka domů. Jakékoli náznaky, že jsme pro nemocnice pacienty druhé kategorie je třeba řešit s razancí. Prioritou pro město je pokračovat v modernizaci tachovské polikliniky. Jako příspěvková organizace města je garantem zdravotní péče o občany města. Je potřeba, aby tu byla pracoviště v takovém rozsahu, aby se dařilo včas diagnostikovat případná onemocnění a zahájit léčbu. Vím, že řada specialistů ve městě je před branami důchodového věku nebo dokonce přesluhuje. Díky za každého lékaře, který je schopen dělat svou práci dobře a pracuje dál. Město a jeho poliklinika jsou připraveni poskytnout maximální podporu začínajícím odborníkům třeba se zařízením ordinace nebo solidním bydlením. Ideálně když budou místní a budou mít k městu vztah.

Spustit audio