Lesní kaplička u Nekmíře stojí na místě dávné tragédie

14. leden 2023

Mezi obcemi Nekmíř a Všeruby na severním Plzeňsku leží polesí Lipovice. Hned na kraji lesa nedaleko křižovatky silnic II. a III. třídy stojí krásná kamenná kaplička. Ač se dnes jedná o velice příjemnou a pěknou lokalitu, místo pamatuje dávnou tragédii.

Je zde popsána tragická událost

13. září roku 1884 při naháňce zvěře ve zdejší oboře vyhasly hned dva lidské životy. Došlo tu k zastřelení hraběnky Terezie Kerssenbrockové a následně i jednoho honce. „Hraběnka zde zůstala ležet postřelená dvě hodiny. Poté ji přenesli do nedaleké myslivny, kde druhý den zemřela. Byla to obrovská tragédie. Navíc v té tlačenici a zmatku, který zde nastal, byl omylem zastřelen i jeden z honců,“ popsal událost místostarosta obce Nekmíř Josef Pangrác.

Hraběnka zemřela ve věku pouhých 32 let. To, zda se skutečně jednalo pouze o nešťastnou náhodu, anebo zlý úmysl, se dnes už zřejmě nedozvíme: „Byli tomu tehdy přítomní jen pozvaní lidé, kteří patřili k místní šlechtě. Existují ale různé názory. Někdo říká, že snad nebyla tak úplně věrná svému manželovi, ale pravděpodobně se jedná pouze o dohady,“ podotkl Pangrác.

„Kaplička je postavena  z kamenných kvádrů a z pískovce. Vnitřek kaple je otevřený, ale je zde zamřížování, aby nikdo nemohl poškodit to, co je tam napsáno. Nahoře na podstavci se pak nachází Panna Marie,“ sdělil místostarosta Nekmíře. Z druhé strany kapličky si můžeme povšimnout roku vystavění této dnes kulturní památky. Je jím rok 1903.

Duše její v nebesích – tělo v Manětíně

Nápis připomíná právě tuto tragickou událost: By pozdravila veselou honební společnost bratra a hraběte ze Schönbornů, s chotěm sem z Lešan dne 13. září 1884 přikvapivši, byla zde sotva přišedši hraběnka Teresie Kerssenbrocková, rozená hraběnka Lažanská, neopatrným výstřelem smrtelně zraněna. Zde ležela hrdinně trpíc dvě hodiny, zde přijala toužebně svého Spasitele - v blízké myslivně druhého dne skonala. Duše její v nebesích - tělo v Manětíně. Text dále pokračuje zmínkou o zabitém honci.

Žižka zde vůbec poprvé použil vozovou hradbu

Pokud by vám procházka polesím Lipovice nestačila, je možné spojit ji s návštěvou obce Nekmíř, kde se na jejím okraji nachází památka na zajímavou historickou událost v podobě pomníku: „2. prosince roku 1419 zde bojoval Jan Žižka a vůbec poprvé použil válečných vozů a vytvořil tady vozovou hradbu. Střetl se tu se svým protivníkem. Na konci bitvy bylo dost mrtvých bojovníků, mezi nimi i majitel nekmířského zámku, tehdy tvrze, Hynek z Nekmíře,“ řekl místostarosta.

Spustit audio