Lubomír Stejskal: S kůží na trh

4. červenec 2013

Odpor studentů proti bývalému vojenskému politrukovi Václavu Sloupovi, který se stal radním Karlovarského kraje pro oblast školství, doznal zajímavého obratu. Iniciátoři protestů nechtějí jen kritizovat, ale rozhodli se pro vlastní politické angažmá. Komentuje Lubomír Stejskal v příspěvku S kůží na trh.

Nejprve malý výpočet. Ten, kdo se narodil 4. července 1990, oslavuje dnes 23. narozeniny. Co to znamená? Že už před pěti lety začala dospívat nová, výlučně polistopadová generace. Mnozí v ní spatřují nadějný potenciál. Jsou přesvědčeni, že nápravu poměrů v naší postkomunistické společnosti přinese až generační výměna. Nová krev – nový vítr.

Bude ale tato generace naděje ochotná angažovat se v něčem tak zdiskreditovaném jako je politika? To je klíčová otázka. Na Karlovarsku se v minulých dnech ukázalo, že nic není nemožné. Prvotním impulsem k otevřenému veřejnému angažmá několika mladých lidí byla nespokojenost s tím, že krajské školství vede bývalý politruk.

Odtud vedla cesta k ohlášenému založení politické strany. Za touto myšlenkou trojice studentů Harzer, Jandl a Štrébl. Pesimisté namítnou: takových už bylo a jak dopadli? Podlehnout takovéto rezignaci znamená vzdát se všech šancí na změnu. Proto je na místě mladou trojici v jejich úsilí podpořit. Nejen ze samotného principu, neboť naplňuje dávno vyslovenou tezi o výměně generací. Také proto, že vědí, co chtějí.

V rozhovoru pro server idnes.cz Filip Harzer, jeden z protagonistů této iniciativy s udivujícím přehledem zmapoval současnou situaci v Karlových Varech. Město stárne a aktivní mladé lidi potřebuje jako sůl. Bez motivace, jež by je přiměla zůstat, nemá město budoucnost. Cestu spatřují v založení státní vysoké školy. Ta bude znamenat příliv mladých. Stejně tak vnímají nutnost změny ve skladbě turistů ve prospěch tuzemských. Současně ale chápou pozitiva přítomnosti ruských podnikatelů v podobě přílivu investic. Vše ale musí zůstat v hranicích rozumně stanovaných pravidel.

Jejich základní vizí jsou živé Karlovy Vary. Není to jen pasivní představa. Sami k tomu chtějí aktivně přispět. Proto založí během prázdnin politickou partaj s níž chtějí napřesrok kandidovat v komunálních volbách. Nesou tak kůži na trh. Se vším všudy, co tento slogan obnáší. Úspěch zaručen nemají. O to víc je jejich ochota věnovat městu volný čas, svoji inteligenci a energii hodná obdivu. A kdo ví, možná to jsou právě oni, komu se jednou podaří nevalnou pověst politiky v očích veřejnosti alespoň částečně napravit.

autor: Lubomír Stejskal
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka