Město Košice řeší bytovou situaci na romském sídlišti Luník IX

16. prosinec 2017

Na košickém sídlišti Luník IX bourají bytový dům, který obývají Romové. Od roku 2008 jde o desátou bytovku, kterou je nevyhnutelné asanovat kvůli narušené statice, ohrožující zdraví a lidské životy. Co bude s rodinami, které musí své byty opustit, zjišťoval Miroslav Strelec:

Mnozí obyvatelé žili již delší dobu s obavami o svoji budoucnost. Nevěděli, zda neztratí střechu nad hlavou.

„Nemam kam jít. Kam mám jít se třemi dětmi? A teď mám nemocnou dcerku, kam s ní mám jít? Chtěla bych, aby nám dali nějaký byt. Žijeme v chudobě.“

„Nevím, kam půjdeme. Já mám čtyři, ona dvě děti. Vím, že to tu je nebezpečné.“

Obyvatele čeká rozsáhlý socializační proces

Aby se předešlo podobnému problému, jako vznikl při bourání předchozích domů, když se mnozí Romové přestěhovali do nelegální osady Mašličkovo, městská část Košice Luník IX zabezpečila pro obyvatele bytovky náhradní byty. K situaci se vyjádřil starosta Luníku Marcel Šaňa:

„Tyto rodiny dostaly šanci. Začaly splácet dluhy a město jim tím pádem může na Luníku přidělit nízkonákladové byty. Až jako městská část postavíme nové byty, budeme moci tyto rodiny dále řešit, dostat je do lepších bytů. Ovšem za předpokladu, že budou plnit svoje povinnosti, tzn. platit za užívání bytu. Pak už se nedostanou na ulici.“

Ze vzpomínané nelegální osady Mašličkovo, kde skončila většina obyvatel již zbouraných bytových domů, chce starosta postupně přemístit lidi do lepšího bydlení.

„To místo má už téměř 250 obyvatel a tento stav se nám daří držet. K tomu účelu jsme dostali od města budovu, nefunkční plynovou kotelnu, kterou chceme postupně přestavět na noclehárnu. Tam bychom chtěli přestěhovat lidi z Mašličkova, abychom je integrovali v rámci bydlení a potom by se teprve mohli dostávat do lepších bytů.“

Luník IX - Košice (2016)

Podle salesiánů, kteří na Luníku IX na Romy působí, sídliště kvůli lhostejnosti vlastních obyvatel upadá. A možnosti slušného bydlení na tomto sídlišti se vzdalují s každým dalším rozbitým obloukem či rozbitou zárubní. Pokračuje salesián Jozef Žembera:

„Co se bourání bytovek týče, jde jen o důsledek minulosti. Asi tu nebyl dostatečný počet sociálních pracovníků, kteří by s místní komunitou pracovali. Na to, aby si člověk osvojil určité chování, potřebuje dlouhodobé vedení.“

Výstavba nových bytů

Luník IX v budoucnosti čeká úplná proměna v rámci řešení bytové situace na sídlišti. Autorský tým, který soutěž Luník IX vyhlášenou městem vyhrál, by ji mohl zkompletovat do konce února příštího roku. Po zbourání bytového domu si chce městská část pronajmout pozemky od města Košice, aby na nich vybudovala nízkonákladové byty. Pokračuje Martin Jirkuš z Útvaru hlavního architekta města Košice:

„Typologicky to nejsou ani rodinné, ani bytové domy. Jedná se o strukturu, která by z jednoho modelu mohla přerůstat v model druhý. Základní myšlenkou je to, že by se domy budovaly z jednoduchých prefabrikátů, které by se daly přímo na sídlišti vyrábět. Dá se to i dobře rozdělit na etapy. V první fázi je malý rodinný dům, který se dá postupně rozvíjet do uliční zástavby a ta může po deseti, dvaceti letech přerůst do bytového domu.“

Město Košice se snaží ve spolupráci s městskou částí Košice sídliště Luník IX vycházet vstříc těm rodinám, které si chtějí vylepšit svoje životní podmínky. Byty na Luníku si ale musí občané zasloužit. Opět Marcel Šaňa:

„Do nových bytů by měly jít rodiny schopné si je samy udržovat. A ty byty, které uvolní, existující byty z naší městské části, do nich by mohli jít rodiny z Mašličkova.“

autor: mst
Spustit audio