Město Plzeň chystá rekonstrukci kulturního domu Peklo

2. únor 2023 12:35, aktualizováno

Kulturní dům Peklo v Plzni se nachází v havarijním stavu a od roku 2018 je uzavřen. Nyní vedení města plánuje jeho rozsáhlou rekonstrukci.

Legendární sál zůstává stále v havarijním stavu

Už před více než čtyřmi lety v Pekle utichl veškerý kulturní život, a to kvůli špatnému technickému stavu budovy. Ta má narušenou statiku a stavební experti zjistili masivní napadení zdiva a krovů hlavního sálu dřevokaznou houbou. Vedení města původně plánovalo Peklo prodat, ale nikdo o jeho koupi neprojevil zájem.

Nakonec bylo rozhodnuto o rekonstrukci prostor, kterou si přeje i veřejnost, jak vyplynulo mimo jiné z provedeného průzkumu mezi obyvateli města. „Uvědomujeme si, že Peklo má pro občany Plzně nespornou architektonickou i kulturní hodnotu a považujeme za svou povinnost vrátit do něj život,“ uvádí primátor města Roman Zarzycký. „Na sklonku minulého roku jsme sestavili třináctičlennou skupinu památkářů, ekonomů, architektů i odborníků na kulturu. Její součástí jsou lidé, kteří už mají zkušenost s provozem podobných budov, proto věřím, že jednání povedou ke zdárnému cíli.“ První zasedání skupiny proběhne za několik dní, předmětem diskuze budou možnosti rekonstrukce a následného využití kulturního domu.

14 masivních kovových sloupů podepírá strop velkého sálu plzeňského Pekla

Vedení města uvolnilo z rozpočtu šest milionů korun na investici do studie a počátečních projektových prací. Součástí dokumentace bude průzkum stavebně-technického stavu objektu. Na základě něj se stanoví další postup. Prioritou by měla být rekonstrukce sálu a odstranění nejzávaznějších problémů, především narušené statiky. Výše celkové investice se odhaduje na vyšší stovky milionů korun. Nad budoucím využitím Pekla se zatím vznáší otazník, vedení města bude hledat komerční i neziskové možnosti.

autoři: Jakub Kabourek , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio