Městská policie Plzeň podala trestní oznámení na strážníka, který poukázal na možné násilí páchané na lidech bez domova

17. duben 2023 22:12, aktualizováno

Městská policie v Plzni podala trestní oznámení na strážníka, který ve své bakalářské práci poukázal na možné násilí páchané ze strany policie na lidech bez domova. Proti tomu se ohradili zaměstnanci Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni otevřeným dopisem.

Šikanovali strážníci plzeňské městské policie lidi bez domova, nebo ne? Případem se už několik dnů zabývá policie. Vše odstartovala bakalářská práce jednoho z plzeňských strážníků, která poukázala na údajné policejní násilí. Výpovědi jeho kolegů, kteří byli dle svých slov svědky takových činů, zaznamenané v této práci se pak dostaly na veřejnost díky výstavě s názvem Násilí a pořádek uskutečněné v rámci festivalu Jeden Svět. Projekt dále pokračuje na internetu a vznikla také petice vyzývající k prošetření jednotlivých případů.

Proti obviněním vzneseným v bakalářské práci se silně ohrazuje velitel městské policie Petr Nováček. „Osobně jsem vnitřně přesvědčen o tom, že nic takového se neděje a ani nedělo,“ komentoval. Na autora práce, který už šest let pracuje jako strážník, podala mezitím městská policie trestní oznámení.

Zastání ze strany zaměstnanců ZČU i právníka

Autora práce se zastali bývalí učitelé z katedry antropologie ZČU. Vedoucí práce Ladislav Toušek spolu s kolegy zveřejnil otevřený dopis adresovaný plzeňské městské policii. Doteď ho podepsalo zhruba 600 lidí. „Domníváme se, že byla narušena svoboda vědeckého bádání a skrze trestní oznámení je autorovi práce vyhrožováno. Výzkumník navíc nenese odpovědnost za pravdivost výroků svědků. Autor postupoval naprosto eticky, měl souhlas svého nadřízeného i kolegů, kteří práci četli,“ uvedl Ladislav Toušek.

Na toto reagoval Petr Nováček s tím, že trestní oznámení nebylo podáno proti obsahu práce. Městská policie také dle jeho slov nijak nezpochybňuje svobodu vědeckého bádání. Strážník je nicméně povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, což neučinil. Tudíž trestní oznámení bylo podáno za to, že strážník nekonal zákonnou povinnost.

Právník Petr Leyer. z nevládní neziskové organizace Transparency International označil postup městské policie za nešťastný a z pohledu zákona rozporuplný. „Na jednu stranu chápu povinnost strážníka hlásit trestné činy, ale v tomto případě specifika výzkumu oznamování trestného činu neodůvodňují. Myslím si, že jde ze strany městské policie spíše o mstu za to, že odhalení takových skutků může poškodit její dobré jméno v očích veřejnosti.“

Autor bakalářské práce je zatím nadále ve služebním poměru a má stejný plat, pouze byl převelen na jinou služebnu. Státní policie dál případ šetří jako možné zneužití pravomoci úřední osoby.

autoři: Martina Klímová , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio