Mokřady a rašeliniště na Šumavě se začínají plnit vodou

24. červenec 2020 15:10

Na šumavské mokřady a rašeliniště poničené odvodňováním se vrátí voda. Správa národního parku zahájila terénní práce projektu Život pro mokřady (LIFE for MIRES), který je z velké části financován z prostředků EU. Jako první se obnovy dočká prameniště nad řekou Křemelnou u bývalé osady Malý Bor na Prášilsku.

Obnova mokřadů na Šumavě

„Tím, že blokujeme odvodňovací kanály a obnovujeme malé potůčky, se snažíme dát vodní poměry do přirozeného stavu, jak to bylo před odvodněním“ vysvětlil Lukáš Linhart z Národního parku Šumava.

Lokalita Malý Bor má kolem třiceti hektarů a třetina z toho jsou prameniště. „V minulosti se to prameniště rozsekalo hustou sítí odvodňovacích kanálů, jsou jich tady tak 3 kilometry. Ta voda se soustředila do jednoho hlubokého kanálu a voda odtekla rychle, nejkratší cestou do řeky Křemelná. Pak se nemůžeme divit, že je v krajině sucho a že nám docházejí podzemní vody,“ řekla bioložka Iva Bufková z NP Šumava.

Někde pracuje bagr, jinde se staví hráze rukama

Obnova mokřadů na Šumavě

Některé kanály jsou již zaslepené, zasypané a už se do nich vrátila voda. Prameniště reaguje hodně rychle a okamžitě se začne zaplňovat vodou.

Podobných lokalit se v rámci projektu Život pro mokřady bude realizovat přes čtyřicet. „Zásah se musí udělat rychle a tam kde to jde, použijeme techniku. Pokud tam nejsou vzácné biotopy, abychom je neponičili,“ dodal Lukáš Linhart. Na řašenilišti se ovšem pracuje ručně. „Jde to, nejsou tam kameny. Dá se ručně udělat hráz, která dobře drží,“ doplnila Iva Bufková.

Iva Bufková a Lukáš Linhart, Správa NP Šumava

Do roku 2024 zrevitalizuje Správa Národního parku Šumava v rámci projektu Život pro mokřady 2000 hektarů mokřadů a rašeliništ. Součástí projektu jsou i aktivity pro veřejnost, které zahrnují hlavně program pro návštěvníky Šumavy, mnoho dobrovolnických akcí na záchranu mokřadů, řadu publikací a také výukový program pro děti a školní mládež.

Vrchové slatě 2004
Vrchové slatě 2010

Srovnávací snímky Ivy Bufkové ze Správy Národního parku Šumava potvrzují, že systém blokování odvodňovacích kanálů dobře funguje. Po dřívějších revitalizacích už jsou vidět zarůstající kanály.

autoři: Jitka Englová , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio