Nedejte stresu šanci a nechte se hýčkat. Hrajte s námi o báječný lázeňský pobyt

14. leden 2021 19:00

Zdraví, klid a úsměv. To je to, co právě v tomto období potřebujeme nejvíce. Dělejte všechno proto, aby nic z toho z vašeho života nezmizelo. Český rozhlas Plzeň teď navíc jednomu z vás nabízí lázeňský pobyt, který je určen právě k tomu, abyste nabrali nové síly, odpočinuli si a zapomněli na všední starosti.

Hotel Imperial

Princip hry je jednoduchý. Zúčastněte se některé z našich soutěží v Dobrém ránu nebo v Dobrém odpoledni od pondělí 18. ledna do pátku 22. ledna 2021. Pokud zodpovíte správně soutěžní otázku, postoupíte do velkého slosování o poukaz na Lázeňský pobyt ANTISTRESS v hotelu Imperial Karlovy Vary pro 2 osoby na 5 nocí v pokoji Superior.

Soutěžní otázky se budou týkat právě hotelu Imperial, který je už více než sto let jednou z dominant Karlových Varů a navštívily ho stovky známých osobností. Za správnou odpověď obdržíte krásnou knížku a postoupíte do slosování. Pokud odpovíte chybně, dostanete od nás alespoň malou cenu útěchy. Slosování o hlavní cenu proběhne živě ve vysílání v pátek 22. ledna mezi 8:30 – 9:00.

Pravidla soutěže

1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Plzeň, se sídlem náměstí Míru 10, Plzeň (dále jen "provozovatel").
2. Cenu věnoval provozovatel.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň na území Plzeňského kraje od 18.1.2021 do 22.1.2021, losování hlavní výhry proběhne 22.1.2021 v čase mezi 8:30 hod - 9:00 hod.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Během celé soutěžní doby, každý soutěžící, jež se dovolá do soutěžních otázek stanice Český rozhlas Plzeň v časech soutěží v pořadu „ Dobré ráno“ a odpoledním vysílání a správně zodpoví soutěžní otázku, obdrží drobnou cenu (knihu) a bude zařazen do velkého pátečního losování. Soutěžící, který nezodpoví soutěžní otázku správně, nemůže být zařazen do losování. Obdrží pouze cenu útěchy - drobný propagační předmět stanice Český rozhlas Plzeň.
6. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže tj. do 7.2.2021 včetně. Nebo mu budou na základě domluvy zaslány Českou poštou. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanoveného data, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
7. Křehké a rozměrově větší ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
8. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.pardubice.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
9. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
10. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
11. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Plzeň, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 18 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
12. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Plzeň. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
13. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
14. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Plzeň a vystaveno na internetové adrese http://www.plzen.rozhlas.cz.

autor: iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio