Nový archeologický nález z doby baroka mají ve Vrčeni

21. leden 2019 14:36

Více než dvě desítky hrobů, keramiku a kovové ozdoby z období baroka objevili archeologové v obci Vrčeň na jižním Plzeňsku.

Vedle základní školy v obci Vrčeň na jižním Plzeňsku měla vyrůst další budova, ale stavbu zatím pozastavili archeologové. V závěru minulého roku tady totiž objevili původní barokní kostelní zeď, keramiku, kovové ozdoby a především dva hroby pravděpodobně místních obyvatel. „Máme zdokumentovány celkem tři hrobové úrovně, celkem tedy 21 ostatků z pohřbů v anatomické poloze,“ vysvětlil archeolog z blovického muzea Jiří Bouda. „Jednotlivé hroby byly zahlubovány postupně a velice často narušily ten předchozí hrob, který byl poškozen, antropologický materiál byl možná odebrán, přenesen někam do kostnice, nebo uložen volně do terénu. Tyto ostatky dnes nacházíme ve formě takzvaných izolátů,“ dodal.

Hradba hřbitova byla posunuta blíž ke kostelu asi v polovině 19. století. „Zřejmě potřebovali větší parcelu pro školu, takže nová ohradní zeď hřbitova stojí blíž ke kostelu a v té části, kterou my dnes zkoumáme, byla zplanýrovaná plocha, kde byla vytvořena zahrada, dodnes náležející ke škole,“ uvedl Jiří Bouda. Upřesnil, že ostatky uložené v anatomické poloze budou podrobeny antropologické analýze v Západočeském muzeu v Plzni a izoláty budou po skončení výzkumu vráceny do Vrčně, kde se pietně uloží na hřbitově.

Spolu s archeology je na místě také student Západočeské univerzity v Plzni Martin Loukota. Ten má v rukou desky a milimetrový papír. „Vždy, když dokončíme preparaci objektů, tak je potřeba udělat jejich fotografickou i kresebnou dokumentaci,“ vysvětlil. Archeologové se teď snaží výzkum co nejvíce urychlit, aby nezdržovali stavbu. Preparaci kostí ale znesnadňuje mrazivé počasí.

autoři: Jan Markup , Michaela Svobodová
Spustit audio