Nový národní geopark GeoLoci zahájil první geoturistickou sezónu

23. květen 2012

První turistickou sezonu zahájil včera večer Národní geopark GeoLoci v Plzeňském kraji. Jedná se lokalitu na území Tachovska a města Úterý. Takzvaným geoparkem ji na konci dubna vyhlásil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Cílem geoparku je představit GeoLoci, tedy duši krajiny, kterou po stovky a miliony let formovaly jak geologické procesy, tak působení člověka. Vnímavý návštěvník může pocítit dopad této činnosti při každém svém vykročení do přírody.Hluboká údolí, skalní výchozy, důsledky sopečné činnosti i minerální prameny, které utvářejí místní krajinu, jsou důkazem geologické minulosti. Hornické památky a pozůstatky povrchového dolování včetně stop po rýžování zlata jsou otisky člověka, který tento geologický potenciál v minulosti využíval. Právě tyto zajímavosti by měl geopark GeoLoci představit veřejnosti.


Geopark se zavázal, že bude pečovat o geologické dědictví a zároveň šetrně rozvíjet cestovní ruch.

autor: lum
Spustit audio