Plzeň má jedno z nejmodernějších výzkumných pracovišť pro energetiku ve střední Evropě

7. září 2017

V Plzni vzniklo špičkové výzkumné pracoviště. Zaměří se na jaderné technologie a materiálový výzkum.

Ve vědeckotechnickém parku na Borských polích za evropské peníze vzniklo špičkové výzkumné pracoviště. Vybudovalo ho Centrum výzkumu Řež v rámci téměř třímiliardového projektu Udržitelná energetika SUSEN (zkratka pro SUStainable ENergy). Tento projekt má prodloužit životnost stávajících jaderných elektráren a zároveň přispět k vývoji nových moderních jaderných reaktorů.

Komplex experimentální haly a laboratoří v Plzni má špičkové přístrojové vybavení. V experimentální hale výzkumného centra se nachází například unikátní zařízení přezdívané HELCZA (zkratka pro High Energy Load Czech Assembly), což je elektronové dělo. Díky němu je možné testovat komponenty pro mezinárodní fúzní reaktor ITER.

„Jsme schopni tady ozařovat panely první stěny, které jsou konstruovány pro fúzní reaktor ITER, který se staví ve Francii. Tyto panely musí vydržet poměrně vysoké tepelné toky a my jsme v tomto zařízení právě tyto vysoké tepelné toky schopni simulovat," popsal unikátnost děla HELCZA vedoucí experimentální haly Richard Jílek.

Zařízení zaujímá prostor odpovídající malé tělocvičně. Je to jakási soustava trubek a uprostřed je velký buben. Toto elektronové dělo je jako jediné na světě schopné vyvinout tepelný tok 20 MW na 1 m².

„20 MW je příkon menšího okresního města. My takovouhle obrovskou energii dokážeme soustředit na plochu 1 metru čtverečního," zdůraznil ředitel sekce Výzkum a vývoj Daneš Burket.

Dalším unikátním zařízením experimentální haly je heliová smyčka. Na vysoké kovové konstrukci je připevněný malý reaktor. Toto neaktivní zařízení je jakousi zmenšeninou vysokoteplotního heliem chlazeného reaktoru ALLEGRO, který má být novou generací jaderných reaktorů.

„Ta zmenšenina je provozní simulace toho, jak by ten reaktor měl vypadat. Tady se bude prvotně testovat jakýsi systém dochlazování, který je unikátní v tom, že kdyby vypadlo chlazení vodou, tak tento systém je schopný se dochladit. Což je teď strašně ožehavé téma jaderné bezpečnosti," vysvětlil Daneš Burket.

Laboratoře umožňují testovat materiály pro elektrárny i pro letectví

Kromě experimentální haly jsou součástí výzkumného centra také laboratoře materiálového výzkumu. Právě v nich se nachází zhruba dalších třicet speciálních technických přístrojů na zkoumání mechanických nebo chemických vlastností materiálů. Odborníci je dokáží testovat za nejrůznějších podmínek.

„Naším primárním cílem je výzkum a vývoj v oblasti jaderné energetiky a fúzních technologií, ale podporujeme i klasické elektrárny. A tím, že dokážete testovat materiály, můžete nabízet svoje služby a metody do petrochemického průmyslu, do letectví, kde se také testují materiály, můžete testovat ropovody. To možné využití je mnohem pestřejší, než jenom pro jadernou energetiku," zdůraznil široké možnosti využití Daneš Burket.

Heliová experimentální smyčka

Jedná se o stroje pro ověřování pevnostních charakteristik materiálů, které jsou vystaveny silám statickým i dynamickým a navíc třeba i teplotě. Součástí laboratoří jsou pak například také unikátní mikroskopy.

Své výzkumníky si v centru rádi vychovávají sami

V plzeňském centru pracuje v současné době třicet výzkumných pracovníků. Lákají je sem právě unikátní technologie, se kterými zde mohou pracovat.

„Je tady v Plzni velká konkurence, je tady univerzita, Škodovka a spousta dalších podniků. Dneska obecně sehnat kvalitního výzkumníka není úplně snadné, ale díky tomu, že máme co nabídnout, tak se nám daří je sem získávat," řekl Burket.

Řada výzkumníků v centru je ze Západočeské univerzity, která na projektu udržitelné energetiky spolupracuje. Vedení centra si právě takovou spolupráci pochvaluje, za ideální totiž považuje, když si může své specialisty samo vychovat. Mladí výzkumníci tak mohou s centrem spolupracovat už během přípravy diplomové práce a když se osvědčí, najdou tam i trvalou práci.

autoři: Směna ČRo Plzeň , čer
Spustit audio