Plzeňský kraj je ochotný převzít nemocnici v Sušici, vedení města ale nechce akceptovat navržené podmínky

4. duben 2023 20:20, aktualizováno

Převezme, nebo nepřevezme Plzeňský kraj sušickou nemocnici, která se potýká s personálními a finančními problémy? Kraj navrhl podmínky, za kterých není pro vedení města Sušice převod majetku akceptovatelný.

Bezúplatný převod by proběhl za podmínek, které vyplynuly z jednání krajské pracovní skupiny. Záměr už schválili krajští zastupitelé. Pokud ho odsouhlasí i zastupitelstvo v Sušici, mohl by Plzeňský kraj začlenit sušickou nemocnici do systému svých nemocnic od začátku příštího roku.

Jak ovšem uvedl radní Plzeňského kraje pro zdravotnictví Pavel Hais, kraj v tuto chvíli nemůže garantovat rozsah zdravotní péče, kterou by nemocnice poskytovala. A byť je počítáno s tím, že v případě, že by kraj v nemocnici nabídku péče zajistit nemohl, by byl majetek opět bezúplatně vrácen, je absence garance pro vedení města Sušice zásadní překážkou. „Z právního hlediska vnímáme jako velmi rizikový převod majetku v hodnotě téměř 400 milionů korun bez jakékoliv jistoty zajištění péče, která by tento převod vyvážila. Návrhem kraje jsme zklamaní a v této podobě pro nás bohužel není přijatelný,“ řekl místostarosta Sušice Karel Požárek.

Obdobně se vyjádřil i starosta Petr Mottl. Jemu by se více líbil návrh, který na krajském zastupitelstvu předložil opoziční zastupitel a jeho stranický kolega Vladislav Vilímec z ODS. Ten navrhl, aby si kraj sušickou nemocnici například na deset let pronajal nebo vypůjčil a během této doby by se zjistilo, v jakém rozsahu dokáže zajistit zdravotní péči. Protinávrh ale zastupitelstvo odmítlo.

Následně schválený záměr kraje sušickou nemocnici bezplatně převzít kritizovala opoziční zastupitelka a bývalá hejtmanka Ilona Mauritzová z ODS. „V předloženém dokumentu se neobjevilo, jak se kraj plánuje postarat o zdravotnické pracovníky ze sušické nemocnice. A ti si rozhodně zaslouží, abychom jim řekli, že s nimi počítáme.“

Záměr je v rukou sušického zastupitelstva

Jak zdůraznil hejtman Rudolf Špoták, zatím se řeší pouze záměr, je to první krok, který má ukázat vůli obou stran k tomu, že se chtějí vydat touto cestou. Za jakých podmínek by pak převod majetku proběhl, by řešila až případná smlouva.

K projednání záměru se už sešla i sušická městská rada. Návrh kraje vzala na vědomí a doporučila zastupitelstvu města o budoucnosti nemocnice s krajem dál jednat. Darování nemocnice kraji je nicméně pro radu za současných podmínek neakceptovatelné, pokud není specifikovaný rozsah péče, již by zařízení poskytovalo. Jak se bude dál diskuze s krajem vyvíjet, ukáže středa 12. dubna, kdy téma projedná sušické zastupitelstvo.

autoři: Lukáš Milota , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio