Po online výuce přešly děti v horažďovickém envicentru k praxi

18. červen 2020 10:35
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rýžovat zlato jako Keltové, pozorovat krajinu podél řeky Otavy z raftu, měřit pH a obsah živin v půdě. Na to vše se mimo jiné zaměřuje pobytový kurz

Rýžovat zlato jako Keltové, pozorovat krajinu podél řeky Otavy z raftu, měřit pH a obsah živin v půdě. Na to vše se mimo jiné zaměřuje pobytový kurz, který pro děti připravilo horažďovické enviromentální centrum PROUD.

Takzvaný Doškolovák je určený dětem, které už nebavilo sedět doma a být pouze u počítače. „Kurs vznikl jako reakce na koronavirovou epidemii. Školy k nám přijet nemohly a my jsme věděli, že spousta dětí je doma a že by to chtělo dostat je ven,“ popsala lektorka kurzu Zuzana Drábková Trojanová. Přiznala, že to nebyl jejich vlastní nápad, vzali si příklad z společnosti Chaloupky na Vysočině, která vyučování pod širým nebem rozjela jako první.

Takzvaný Doškolovák je určený dětem, které už nebavilo sedět doma a být pouze u počítače

„Je to příležitost pro děti, aby nemusely trávit celý čas jenom doma, mohly se potkat s ostatními a učit se jinak než jen přes monitor,“ doplnila lektorka. V průběhu týdne děti procvičují matematiku, fyziku, chemii, biologii i angličtinu. Odpoledne se věnují také individuálním domácím úkolům zadaným školou. Pestrý program je i večer, prostor je také pro pohybové aktivity.

Využila toho skupinka dívek z Tachova, které si během šesti dnů se v rámci své badatelské činnosti procvičí něco z chemie, biologie, matematiky i jazyků

Envicentrum PROUD funguje jako pobytové středisko environmentálního vzdělávání v Plzeňském kraji od roku 2015. Je součástí Domu dětí a mládeže v Horažďovicích, společně se sesterským pracovištěm Přírodovědnou stanicí slouží školním kolektivům, pedagogům i široké veřejnosti jako místo pro vzdělávání, setkávání, inspiraci i přeshraniční spolupráci.

Hlavní náplní PROUDu jsou vícedenní pobytové kurzy, realizují i terénní exkurze Pošumavím nebo jednodenní výukové programy.

PROUD stojí na soutoku mlýnského náhonu a řeky Otavy v blízkosti historického jádra Horažďovic. Budova mlýna z 16. století prošla zásadní rekonstrukcí. Ubytovací kapacita je až 31 lůžek, centrum má dvě učebny s odborným vybavením. Přízemí je bezbariérové a nechybí venkovní zázemí pro outdoorové aktivity.

autoři: Jitka Englová , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio