Podobenství o světle, o zasetém semeni a hořčičném zrnu

19. květen 2013
Na křesťanské vlně Plzně

Biblický text: Markovo evangelium 4,21-34; Host pořadu: Jáchym Gondáš

Ve své řeči k učedníkům Ježíš používal důležité příměry: mluvil o světle, které má smysl pouze tehdy, je-li postaveno na vyvýšené místo, aby osvěcovalo okolí. Poté přirovnal království Boží k zasetému semeni a k hořčičnému zrnu.

Výklad těchto pasáží je obsahem desáté části výkladu Markova evangelia s Jáchymem Gondášem. Připravil Petr Vaďura.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio