Poradna: Daň z příjmů fyzických osob

15. březen 2023

Povinnost podat daňové přiznání má každý, jehož roční příjmy přesáhly částku 15 000 Kč. Jak a do kdy? 

Hosté: Ing. Michaela Hošťálková, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj a Ing. Štěpánka Fenclová, vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob.

Je třeba upřesnit, že se jedná o příjem, nikoliv o zisk, a že do těchto příjmů nevstupují příjmy zdaněné srážkovou daní a příjmy od daně osvobozené, protože tyto příjmy se do daňového přiznání vůbec neuvádějí. Výjimkou z této zásady jsou příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč a další příjmy nepřesahující u téhož zaměstnavatele částku 3 500 Kč měsíčně, pokud poplatník neučinil u plátce prohlášení k dani. Tyto příjmy zdaněné srážkovou daní může poplatník uvést na daňovém přiznání za rok 2022 a sraženou daň si započítat na celkovou daňovou povinnost.

Dále jsou povinni podat daňové přiznání i všichni zaměstnanci, kteří nesplňují podmínky pro provedení ročního zúčtování, např. proto, že měli příjmy současně od více zaměstnavatelů nebo že kromě příjmů ze zaměstnání měli ještě nějaký jiný příjem, např. z nájmu, jehož výše přesáhla částku 6 000 Kč za rok.

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož zaměstnavatel oznámil finančnímu úřadu dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka a předal FÚ doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu.

Daňové přiznání je rovněž povinen podat poplatník, jemuž jeho zaměstnavatel přispíval na soukromé životní pojištění, tyto příspěvky byly za podmínek uvedených v zákoně osvobozené od zdanění, a tento poplatník porušil podmínky pro uplatnění tohoto osvobození, například pojištění předčasně ukončil nebo uskutečnil mimořádný výběr z naspořené částky.

Do kdy podat?

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 je 3. dubna. Tato lhůta se fakticky týká jen podání daňových přiznání v papírové podobě. Do 2. května podávají daňové přiznání poplatníci v elektronické podobě. Pokud někdo zmocní k podání daňového přiznání daňového poradce či advokáta, má automaticky lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou do 3. července 2023. Oproti minulosti v tomto případě odpadla podmínka, že musí být plná moc doručena finančnímu úřadu už do 1. dubna. Nyní postačuje, když se plná moc podá zároveň s daňovým přiznáním.

Do kdy zaplatit?

Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, odvíjí se tedy od způsobu podání přiznání – pro papírová podání platí termín zaplacení do 3. dubna 2023, pro elektronická podání platí termín zaplacení do 2. května 2023 a při využití služeb daňového poradce nebo advokáta pak do 3. července 2023.

Nemusíte osobně

Daňové přiznání není nutné nosit na finanční úřad osobně, lze ho poslat i poštou či využít možnosti podat ho elektronicky. V některých případech je tato elektronická forma podání dokonce povinná.

Podat přiznání elektronicky datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně musí poplatník nebo jeho zástupce, pokud má zpřístupněnou datovou schránku, která se zřizuje ze zákona, nebo má podatel zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Placení

Daňovou povinnost lze uhradit převodem z účtu či běžnou složenkou typu A. Ve stanovených pokladních hodinách pak lze zaplatit daň i v hotovosti.

autor: Veronika Albrechtová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.