Požehnání a kletby v Páté knize Mojžíšově

9. červen 2013
Na křesťanské vlně Plzně

Čtenáře Bible občas zarazí ve Starém zákoně mnohé tvrdé texty. Patří mezi ně např. kletby z Páté knihy Mojžíšovy.

Biblista doc. Petr Chalupa z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se právě nad takovými texty zamýšlí. Zasazuje je do dobového i širšího biblického kontextu. Vedle kleteb však připomíná i požehnání, která se nacházejí hned v sousedství zmíněných textů.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio