Primátor ocenil u příležitosti svátku 28. října sedm plzeňských osobností

Primátor města Plzně Martin Baxa udělil u příležitosti 101. výročí samostatného Československa Cenu města Plzně lékařce Mileně Králíčkové. V Obřadní síni plzeňské radnice ocenil také šest významných osobností historickou Pečetí města Plzně.

Cenu města Plzně získala lékařka Milena Králíčková, která pracuje od roku 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, je lékařkou na Gynekologicko-porodnické klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni a prorektorkou Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti. Cena města Plzně byla profesorce Mileně Králíčkové udělena za studium příčin neplodnosti a důvodů selhání léčby neplodných párů.

Jaroslav Douša obdržel historickou Pečeť města Plzně za dlouholeté působení v Archivu města Plzně, rozsáhlé aktivity v oboru archivnictví, organizování přednášek a exkurzí. Uspořádal, inventarizoval či zrejstříkoval okolo jedné stovky fondů. Po nástupu do čela plzeňského městského archivu pokračoval ve vydávání sborníku Minulostí západočeského kraje a také spolupořádání plzeňských sympozií o 19. století v rámci Smetanovských dnů.

Anna Hostičková dostala ocenění za působení na poli plzeňské architektury, včetně působení v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, popularizaci historie a plzeňské architektury a organizování přednášek. Nastoupila v listopadu 1987 na Útvar hlavního architekta města Plzně, pozdější Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, kde pracovala jako vedoucí projektant až do svého odchodu do penze. I nyní se věnuje osvětové činnosti na poli architektury.

Milan Jíša obdržel historickou pečeť za zásluhy při zakládání a následném vedení Muzea generála Pattona v Plzni, aktivní udržování odkazu generála G. S. Pattona v období totality a za dlouholeté zásluhy při organizování Slavností svobody v Plzni. Má významné zásluhy při dlouholeté dokumentaci, záchraně a zpracovávání historických faktů a v neposlední řadě za prezentaci osvobozeného města Plzně a regionu v roce 1945 u nás, v Evropě a v USA.

Vladimír Líbal byl oceněn za působení na poli kultury a umění, angažovanost v občanském životě, aktivity ve výtvarném, divadelním a literárním světě a za dlouholeté působení v čele Odboru kultury Magistrátu města Plzně. V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Plzni a v Klabavě. Po roce 1989 se angažoval politicky i kulturně, 12 let pracoval jako vedoucí magistrátního Odboru kultury.

Jan Loučím byl vyznamenán za dlouholeté zásluhy v oblasti filmové tvorby a dokumentaristiky, především dokumenty zachycující významné plzeňské akce a události nebo časosběrné snímky rekonstrukcí a staveb plzeňských lokalit. Za zmínku stojí dokument Povodeň z roku 2002 nebo film Ze srdce zvon o výrobě nových zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje.

Petr Marovič obdržel ocenění za dlouholeté působení v Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně, především aktivní činnost pro záchranu a ochranu památkových hodnot města Plzně. Zastával 30 let pozici vedoucího magistrátního odboru památkové péče. To, jak dnes historické jádro Plzně vypadá, je z velké části právě jeho zásluha – například oprava Františkánského kláštera, Měšťanské besedy, divadla Josefa Kajetána Tyla či budova renesanční radnice. I po odchodu do penze nadále dohlíží například na náročnou opravu katedrály sv. Bartoloměje.

Spustit audio
autor: Iva Kokešová | zdroje: Český rozhlas Plzeň , Magistrát města Plzně