Sběratel písní z Rokycanska Bohuslav Vyhlídka zapsal více než 800 lidových písní

8. listopad 2022

30. října letošního roku uplynulo 120 let od narození učitele Bohuslava Vyhlídky, pilného sběratele folkloru Rokycanska a Podbrdska. V místech svého učitelského působení zapsal více než 800 lidových písní.

Bohuslav Vyhlídka se narodil 30. října 1902 v Myslkovicích na Táborsku. Měšťanskou školu a učitelský ústav absolvoval v Soběslavi, oženil se s Albínou Bittmanovou z Tučap a společně vychovali dvě dcery.

Svou učitelskou dráhu zahájil ročním působením na Padrti, dnes zaniklé brdské obci v bývalém vojenském újezdu Brdy. Poté vyučoval dva roky ve Veselé u Rokycan a definitivním řídícím učitelem byl roku 1926 potvrzen znovu na Padrti, kde působil 15 let až do dubna 1941.

Po rozšíření a úplném uzavření vojenského cvičiště ze strany německé okupační armády byl Vyhlídka přeložen jako ředitel školy do Oseka u Rokycan a pak na Březinu. Zemřel 21. června 1979 v Dobřívě.

Hudebník i meteorolog

Vyhlídka ovládal hru na housle a na klavír, v Padrti organizoval ochotnická divadelní představení a byl aktivním členem dobrovolného hasičského sboru. Zajímal se o historii a přírodní vědy. Za svého pobytu v Oseku mimo jiné dlouhodobě spolupracoval s pražským meteorologickým ústavem.

V červnu 1945 byl zvolen poslancem Místního národního výboru v Oseku. Kromě jiného je Vyhlídka autorem vzorně vedené rukopisné Kroniky obecné školy v Oseku (1941–1967), dále osecké Obecní kroniky (1942–1967), Kroniky Svazu požární ochrany okresu Rokycany (1977) a především rozsáhlé sbírky lidových, zlidovělých, společenských a kramářských písní. Zaznamenal je v brdských vsích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a pak i po svém přeložení v Oseku a Cekově na Rokycansku.

Pošta z Padrti

Pohlednice zaniklé obce Padrť

Zřejmě na základě výzvy v tisku se Vyhlídka ještě před válkou v roce 1938 obrátil na Státní ústav pro lidovou píseň (SÚLP) v Praze. V dochovaném dopisu z Padrti sděluje: „Mám sbírku 600 lidových písní, jež jsou sebrány ve zdejší obci, které bych mohl poskytnouti Vašemu ústavu. Mohl bych je dodati asi do půl roku, neb musím poříditi jejich opis.“

V následujících letech byla Vyhlídkova písňová sbírka soustavně doplňována. Kromě toho zaznamenal „říkadla, pověry, léčení, zvyky a jiný materiál týkající se lidu zdejší obce.“

Hudební odkaz

Pravidelné zásilky písní z Rokycanska přicházely do SÚLP až do konce roku 1950. Vyhlídkova rukopisná sbírka je v současné době uložena v dokumentačních fondech Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Písně jsou zaznamenány na průklepovém papíru, záznam obsahuje na stroji psaný text písně a rukopisnou notaci melodie s podloženou první slokou.

Z celku 835 písní je jich většina z Padrti, další ze Záběhlé a z Oseka. Mezi Vyhlídkovy nejpilnější informátory patřily babičky Boukalová, Podzimková a Voříšková z Padrti a Josef Kotrbatý ze Záběhlé. Připojeny jsou jejich životopisy a fotografie. Vedle sbírky Jaroslava Bradáče (z let 1907–1911) se jedná o druhý nejrozměrnější písňový soubor z regionu širšího Plzeňska. Možná právě rozsáhlost sbírky byla zatím na překážku její kompletní publikaci, tak snad k ní brzy v budoucnu dojde.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?