SDH Němčovice: Sbor s historii sahající až do roku 1904

Sbor dobrovolných hasičů Němčovice
Sbor dobrovolných hasičů Němčovice

Zakládací listinu schválenou c. k. místodržitelstvím v Praze obdržel Spolek dobrovolných hasičů v sousední Olešné 9. března 1904 a hasiči v Němčovicích jsou jejich přímými pokračovateli.

Němčovice leží v severní části okresu Rokycany, na území přírodního parku Horní Berounka; za humny mají Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko. Nedaleko Němčovic je zřícenina gotického hradu Libštejn. Jeho zkázu dovršila třicetiletá válka, kdy byl hrad vypálen švédskými vojsky. Dnes je chráněnou kulturní památkou České republiky.

Historie sboru

Oheň a požáry byly v minulosti velkou hrozbou nejen pro kamenný hrad, ale především pro chalupy pokryté slaměnými došky nebo dřevěným šindelem. Ohnivého kohouta zažila například sousední obec Olešná v roce 1857, kdy popelem lehlo asi osm chalup. Na likvidaci požárů se tehdy používala jen voda z puten, džberů, sudů a hliněných nádob a prostředky, které byly v dané chvíli po ruce. Zemský zákon z roku 1873 navíc ukládal, že každá obec musí mít vlastní hasičský sbor. Situace si proto žádala založení spolku hasičů.

První starosta hasičů Bohumil Fišer byl zvolen 8. února roku 1904. Ten pak 9. března svolal ustavující zasedání Spolku dobrovolných hasičů. Za účasti 20 členů padly různé návrhy činnosti. V historických stanovách sboru dobrovolných hasičů své poslání vyjádřili těmito slovy:

„Veliký jest význam tohoto spolku, veliká jest jeho práce. Chrániti bližního svého jako sebe samého, ano zachovati mu co možná majetek jeho, nachází-li se v nebezpečí. Ne toliko majetek jeho, nýbrž i životy lidské jest a bude povinností naší s nasazením vlastního života svého chrániti při ohních, povodních a jiných zhoubných katastrofách."

Na hasičskou výstroj však chyběly finanční prostředky. Proto si hasiči vyžádali ceníky od různých firem a z vybraných příspěvků byly nejprve zakoupeny odborné knihy.

Lidé a technika dnes

Mezi dobrovolnými hasiči v Němčovicích je dnes 31 mužů, 16 žen a 15 dětí. A právě u těch nejmladších začněme.

Za přispění peněz z Plzeňského kraje se v listopadu roku 2011 podařilo vybavit předškolní třídu v sousedních Radnicích, kam chodí i děti z Němčovic a Olešné, oblečením a hasičským inventářem; zrodili se tak Soptíci. Nejmladšímu němčovickému hasiči - Honzíkovi Ferschmannovi jsou tři roky. Soptíci mají i malé červené auto s motorem ze sekačky a svojí šikovností a nadšením udivují už několik let i diváky prvoligových fotbalových utkání během přestávek na pražské Julisce.

Za přispění peněz z Plzeňského kraje se v listopadu roku 2011 podařilo vybavit předškolní třídu oblečením a hasičským inventářem; zrodili se tak Soptíci

Jejich tatínkové mají hned dvě hasičské zajímavosti, které jim mohou závidět ostatní sbory. Tou první je „pojízdný rybník“ a tou druhou pak historické hasičské auto z roku 1951.

Generální oprava speciálu Praga RN AS 16 byla ukončena v listopadu roku 2012 a premiérovou jízdu absolvoval automobil na XXIII. ročníku jízdy historických vozidel okolím Plzně. Tehdy bez problému ujel i s posádkou 140 km. Následovalo vystoupení na řadě míst okresu, např. v Břasích, ve Vejvanově, Kornaticích, Skomelně, ale také doma v Němčovicích. Historický automobil je dnes vystaven v Muzeu hasičské techniky ve Zbiroze a němčovičtí hasiči si jej mohou kdykoliv vyzvednout a společně se Soptíky vzbuzují velkou pozornost veřejnosti na různých oslavách a hasičských akcích.

Další velkou zajímavostí je Tatra 148 CAS Speciál, která se svojí nádrží téměř 17 metrů krychlových je takovým rybníkem na kolech. Tento příměr je odvozen od množství vody, které může toto auto převážet. Běžné hasičské auto uveze 4 metry krychlové vody.
V inventáři mají však i hasičský speciál Avia Furgon A21, automobil Kia - Sportage, Škodu - Octavia, plovoucí čerpadlo 1200 a od června roku 2011 mají i nově upravený raft, poháněný ekologickým elektrickým motorem. Hasičské vybavení obsahuje i 5 nových dýchacích přístrojů za více než 250 000 Kč.

Stejně jako sbory na jiných místech, je i SDH v Němčovicích pravou rukou profesionální jednotky, v tomto případě z nedalekých Radnic, respektive z Rokycan. Jejich přáním je, aby poplachová siréna a SMS zprávy v jejich mobilech se ozývaly co nejméně a aby požáry, povodně a dopravní nehody se vyhýbaly jim i celému světu.

Dobrovolné hasiče z Němčovic na Rokycansku můžete až do pátku 1. ledna 2016 do 15:00 podpořit v soutěži Dobráci roku zasláním SMS ve tvaru DOBRACI (mezera) NEMCOVICE na číslo 900 11 04. Technicky zajišťuje ATS Praha. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH.