Skutečná podoba Jana Nepomuckého se tváři z barokních děl nepodobá

Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku dnes představili bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář místního rodáka, ve světě nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Od jeho svatořečení uplynulo právě dnes 290 let.

Dlouhé vlasy, protáhlý obličej a vousy. Právě takhle vypadal český patron a světec Jan Nepomucký podle dobových barokních umělců. Jenže jde o fiktivní podobu. Tu skutečnou se pokusili zjistit antropologové

Odhaduje se, že na celém světě existuje na 66 000 vypodobnění Jana Nepomuckého, vycházejí ale z barokní doby, kdy světcův kult začal a jeho skutečnou podobu už nikdo nemohl znát, řekl manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík. Tvář, kterou rekonstruovali antropologové, se tomuto zobrazení nepodobá.

„S až sedmdesátiprocentní jistotou měl světec krátkou lebku s nízkým obsahem mozkovny, relativně podlouhlý obličej s užším nosem, mírně zanořenýma očima blízko u sebe a s krátce střiženými vlasy s vyholenou tonzurou a bezvousou tváří. Je to možná jediná podoba, kdy Jan Nepomucký nemá vousy,“ řekla antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea, která se na rekonstrukci s kolegou Ondřejem Bílkem podílela. Podle odborníků totiž kněz v 14. století svým účesem dával najevo svůj církevní stav. Pěstění vlasů a vousů, jak znázorňují Janovy obrazy a sochy, by bylo považováno spíše za jakousi marnotratnost, domnívá se Vaníčková.

Pěstění vlasů a vousů, jak znázorňují Janovy obrazy a sochy, by bylo považováno spíše za jakousi marnotratnost, domnívá se antropoložka Eva Vaníčková

Vědcům pomohly kosterní pozůstatky

Světcovu pravděpodobnou podobu rekonstruovali podle rozsáhlé dokumentace kosterních pozůstatků, které v 70. letech 20. století pořídil antropolog Emanuel Vlček. Dostat se k originálním ostatkům ve Svatovítské katedrále není možné. Antropologové tak vycházeli z Vlčkových nákresů, měření, fotografií a rentgenových snímků. Vymodelovali lebku a na ní pak modelovali svaly, které ovlivňují tvar a výraz obličeje.

Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku na Plzeňsku představili bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář místního rodáka českého světce Jana Nepomuckého. Antropologové ji rekonstruovali podle jeho lebky, jejíž model je vpr

Díky ověřeným vědeckým metodám určí podobu tváře, brady, šířku i délku nosu, umístění i velikost nozder, stejně tak u uší jejich délku i to, zda odstávají či nikoliv. Kdyby měli možnost pořídit sken originálních kosterních ostatků, byla by pravděpodobně rekonstruovaná tvář ještě reálnější.

Nepomučtí chtěli znát podobu svatého Jana Nepomuckého

S myšlenkou zjistit, jak jeden z českých zemských patronů vypadal, přišli v Nepomuku v roce 2017, nemohli ale sehnat potřebných 150.000 korun. „Díky dárcům ze Slovenska, kteří věnovali zhruba polovinu sumy, se podařilo projekt rozběhnout,“ řekl Motejzík. Po navázání spolupráce s brněnskými antropology by se chtěl v budoucnu pokusit ještě o rekonstrukci podoby svatého Vojtěcha, jehož kult je na Nepomucku také poměrně silný.

Busta Jana Nepomuckého bude rok ve Svatojánském muzeu, církev i mikroregion Nepomucko věří, že přiláká do městečka turisty. Pro nepomuckého faráře Jiřího Špiříka je zajímavé, jak skutečně historická osobnost vypadala. „Pro církev až tak není podstatné ta skutečná fyzická podoba, ale pro církev je důležité kým byl, jaký byl život světce, který je v nebi. A to symbolizují jeho atributy. U Jana Nepomuckého je to kříž, palma, pět hvězd a prst přes ústa," dodal farář Špiřík.

Jan z Pomuka, dnes nazývaný Jan Nepomucký, se narodil mezi lety 1340 až 1350 a zemřel v roce 1393. Tělo umučeného generálního vikáře pražského arcibiskupa nechal svrhnout z Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. Dodnes není zcela jasné, proč Nepomucký upadl v nemilost a skončil na mučidlech. Podle některých pramenů kritizoval krále, podle jiných odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny. Většina historiků se ale kloní k názoru, že příčinou byly spory krále s pražským arcibiskupem. Václav IV. údajně hodlal omezit arcibiskupovu moc tím, že zřídí nové biskupství, které by finančně zajistilo zrušení benediktinského kláštera v Kladrubech. Jan z Pomuku, který byl také žateckým arcijáhnem, však jeho záměr zmařil. Nepomuckého kult se objevil během 17. století a svatořečen byl až roku 1729. Postupně se zařadil mezi nejvýznamnější české světce, je patronem právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, zpovědníků a mostů, a pro katolíky symbol mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti. Janu Nepomuckému jsou zasvěceny desítky kostelů a nejen v Čechách a na Moravě, ale i v Rakousku, Německu, Itálii, Španělsku či jižní Americe zdobí jeho socha mosty, hráze rybníků, návsi nebo náměstí.

autor: jik | zdroj: ČTK
Spustit audio

Související