Speciální pedagogika u nás byla na špičkové úrovni. Zavedení inkluze nepřináší pouze pozitiva

18. leden 2020

Podle Alice Kozákové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy při Fakultní nemocnici Plzeň, je začleňování dětí s poruchami učení a dalším nemocemi do běžných základních škol jen nákladnou a pro všechny vyčerpávající praxí.

Podle novelizovaného školského zákona mají všichni žáci se speciálními potřebami učení nárok na svého asistenta pedagoga. Na to však podle Alice Kozákové základní školy často nemají dostatek personálu.

Původně dobrý záměr ministerstva školství se tak v praxi setkává s řadou úskalí. Už řadu let přitom v Plzni existuje specializovaná škola, která se dětem s diagnózami jako je ADHD nebo autismus věnuje cíleně a důsledně. Ve speciálních třídách.

Škola ročně pomáhá stovkám žáků s různými poruchami učení nebo chování. Jejími metodami a koncepcí se inspirují speciální pedagogové a lékaři z České republiky i zahraničí.

Pro umístění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se někdy celá rodina přestěhuje do Plzně. Pokud se o škole dozvědí. Jak připomíná Alice Kozáková, do péče speciálních pedagogů se děti často z běžných základních škol dostanou velmi pozdě. Až když se u nich rozvinou vážné školní nebo i další psychické problémy. Chybí totiž trvalá a intenzivní osvěta.

„Naše koncepce vzdělávání žáků se speciálními potřebami je cílená, důsledná a velmi prospěšná všem. V autistické třídě je maximálně šest žáků, ve třídách se žáky s hyperaktivitou a dalšími poruchami maximálně čtrnáct“, poznamenala Alice Kozáková

Žákům se ve třídě nikdo nesměje za to, že jsou jiní

Denně školu při Fakultní nemocnici Plzeň navštěvuje téměř dvě stě žáků docházejících z domova. Výsledky intenzivní práce týmů speciálních pedagogů a osmnácti asistentů pedagoga jsou úžasné. Díky důslednosti a individuální výuce se dobře učí, přičemž absolvují všechno povinné učivo základní školy. Dětem se ve třídě nikdo neposmívá, že jsou jiné.

„Pro školský systém znamená naše škola také značnou finanční úsporu. Podle vyhlášky mívá žák se speciálními vzdělávacími potřebami zákonný nárok na asistenta pedagoga. U nás mají děti ve třídě pouze jednoho“, upozornila Kozáková.

O Základní škole a Mateřské škole při Fakultní nemocnici Plzeň chybí povědomí na ostatních školách. „Informaci o naší škole a jejích výsledcích se dostanou většinou jen k ředitelům škol. Nejspíš už nikoliv k jednotlivým pedagogům ve třídách, kteří mohou rozpoznávat poruchy učení nebo chování ve smyslu ADHD“, připomněla ředitelka.

A co je pro ředitelku školy největší odměnou?

„Nedávno jsem potkala jednoho našeho žáka s poruchou autistickému spektra. Po naší základní škole úspěšně absolvoval stavební průmyslovku a v současné době studuje na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni“, přiblížila výsledky této školy Alice Kozáková.

Do Základní školy a Mateřské školy při Fakultní nemocnici Plzeň se může přihlásit kdokoli. Vhodné je předtím navštívit s dítětem padegogicko-psychologickou poradnu, kde stanoví diagnózu. Kromě žáků s poruchami učení mají ve škole také speciální třídy pro děti s poruchami chování, vadami řeči a také pro děti s dlouhodobými závažnými onemocněními.

ZŠ a MŠ při FN Plzeň působí v Plzni na třech pracovištích na Lochotíně, Borech a Slovanech. Všechny mají připravený Den otevřených dveří pro předškolní děti a jejich rodiče. Letos jsou naplánované na 3. a 5. února a 9. a 11. března. Možné je sjednat si i individuální schůzku. Zápisy do 1. ročníků se pak konají na každém úseku ve dnech 1. a 7. dubna.

autor: Pavel Halla | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.