Spor o prvenství a varování před svody

1. prosinec 2013
Na křesťanské vlně Plzně

Biblický text: Markovo evangelium 9,30-50;Host pořadu: Jáchym Gondáš

Ježíš předpovídá své utrpení, ale učedníci se hádají o to, kdo z nich je první. V další části perikopy se učedníci ptají na člověka, který v Ježíšově jménu vyhání démony, ale s nimi nechodí. V závěru Ježíš varuje před tím, kdo by sváděl druhé ke hříchu.

23. část výkladu Markova evangelia s Jáchymem Gondášem připravil Petr Vaďura.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio