Tak tera poslúchyjte dobře hušma, já vám to povím! Chodské poudačky v bulačině vypráví Josef Kuneš

8. červenec 2016

Chodské nářečí je svérázná mluva. „Haslipa víte, hde bul náš táta včera?“ překvapí vás třeba Chodové otázkou. A než se rozkoukáte, dozvíte se, že „dyž šechno pořídíl, šel do hospody, haby vyzjedíl, co ha karak.“ Jako člověk „vodjinad“ se nestačíte divit. A co teprve, když Chodové začnou vyprávět, to je radost poslouchat!

Takzvanou „bulačinu“můžete dodnes na Chodsku obdivovat nejen při běžné rozmluvě (a užijte si typickou chodskou intonaci!), ale i v lidových písničkách, vyprávění a pověstech, které se v hojné míře dochovaly. Nemalou zásluhu na tom má chodský národopisec a hudební skladatel Jindřich Jindřich (1876 – 1967), který se ve své době sběru chodské lidové slovesnosti systematicky a s velkou pečlivostí věnoval.

Mistr Jindřich Jindřich by bul tuze spokojenyj…

Výsledky své sběratelské činnosti Jindřich Jindřich publikoval v devítidílném Chodském zpěvníku i v etnografickém sborníku Chodsko. Ten obsahuje nejen části týkající se historie a lidových zvyků Chodska, ale i chodského slovníku a gramatiky. Jindřich Jindřich mimo jiné u chodského lidu zapisoval vyprávění – tzv. „poudačky“, které jsou klenotem chodské mluvy. Po mnoha letech jim život vrátil domažlický dudák, zpěvák a vypravěč Josef Kuneš z Domažlic. A to přímo mistrovskou interpretací.

Poslechněte si chodské „poudačky“, které zapsal Jindřich Jindřich. Vypráví Josef Kuneš.

Spustit audio