Ulice U Trati se dočká oprav. Část komunikace bude do 1. listopadu uzavřena

7. říjen 2020 14:00, aktualizováno
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ulice U Trati v Plzni se začíná rekonstruovat

Asfaltový povrch v ulici U trati má trhliny i výtluky a jsou v něm vyjeté koleje. Navíc se křižovatkou této ulice s ulicí Doudleveckou špatně projíždí velkým vozidlům, především vozům MHD. Plzeň se proto pustila do rekonstrukce povrchu vozovky i úpravy křižovatky, a proto dojde k omezením v dopravě, které potrvá do 1. listopadu.

Správa veřejného statku města Plzně se do plánovaných oprav ulice U Trati pouští až poté, co byly dokončeny rozsáhlé úpravy v ulicích Skvrňanská, Studentská a Radčická a obnoven v nich normální provoz.

„Opravíme úsek dlouhý 600 metrů. Je ohraničen křižovatkami ulice U Trati s Klatovskou třídou a s Doudleveckou ulicí. Musíme odfrézovat stávající asfaltové vrstvy, položit nové, obnovit vodorovné dopravní značení a upravit zastávky příměstské a městské dopravy, které budou řešeny jako zálivy. Rekonstrukcí projde i svedení dešťové vody z této komunikace,“ informovala o plánovaných úpravách vozovky v ulici U Trati technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

Rozsáhlými úpravami projde i zmiňovaná křižovatka ulic U Trati a Doudlevecká. Aby touto křižovatkou mohly plynuleji projíždět velké vozy, dojde k úpravám oblouků a nároží. Křižovatka však bude po rekonstrukci příznivější i k chodcům. Plánovány jsou rekonstrukce chodníků. Budou vybudována i dvě bezbariérová místa pro přecházení včetně jejich doplnění varovnými i signálními pásy a vodícím pásem na přechodu. Stavbou dojde k prodloužení přechodu přes Doudleveckou ulici ze stávajících 11,5 metru na 13,5 metru. Přechod je totiž veden přes tři jízdní pruhy.

Chytré semafory

V souvislosti se změnou oblouků v křižovatce a prodloužení chodeckého přechodu musí být také provedeny úpravy světel. Ta budou v celé křižovatce vyměněna za nová modernější. Součástí světelného signalizačního zařízení bude nově i takzvaný řadič, jež má schopnost získávat informace o počtu projíždějících vozidel. „Tento řadič bude vybaven jak pevnými signálními programy, tak dynamickým řízením s preferencí pro vozy MHD,“ podotkla Andrea Fojtíková.

Náklady na rekonstrukci ulice U Trati dosáhnou 14,1 milionu korun včetně DPH.

Kvůli plánovaným opravám bude do 1. listopadu omezena doprava. Stavební úpravy budou probíhat za uzávěry levého, respektive pravého jízdního pásu. Obousměrný provoz vozidel bude veden dvěma jízdními pruhy šířky 3,50 metru. V průběhu rekonstrukce však musejí řidiči počítat i s tím, že provoz bude částečně omezen převedením dopravy jen na jeden jízdní pás. O víkendu 24. a 25. října bude plně uzavřen vjezd do ulice U Trati v křižovatce Klatovská x U Trati. O týden později nepůjde vjet do ulice U Trati v křižovatce s Doudleveckou. Doprava bude vedena po objízdné trase.

Uzavírka i pro chodce

V době oprav křižovatky U Trati x Doudlevecké budou připraveny i náhradní trasy pro pěší. V první polovině oprav povedou podchodem pod ulicí U Trati a pod železniční tratí z Radobyčické do Purkyňovy ulice a přechodem přes Doudleveckou v křižovatce s Harantovou. V druhé etapě náhradní trasa pro pěší povede po přechodech v křižovatce Doudlevecká x U trati a přechodem přes Doudleveckou v křižovatce s Harantovou.

autoři: Lukáš Milota , iko | zdroje: Český rozhlas Plzeň , ČTK
Spustit audio