V Českém lese zachraňují dobrovolníci ropuchy, skokany a čolky

26. duben 2020 08:20

Dobrovolníci z Chráněné krajinné oblasti Český les a Českého svazu ochránců přírody z Bernartic pomáhají zachraňovat obojživelníky, kteří se snaží přes rušnou silnici dostat k Václavskému rybníku. Vodu potřebují k rozmnožování, ale velká část živočichů se k ní nedostane, protože zahyne pod koly jedoucích aut.

„Jedná se o tzv. jarní tah, kdy obojživelníci opouštějí svá zimoviště a vyhledávají nejbližší vodní plochu, v které probíhá jejich rozmnožování,“ vysvětlila Zuzana Blažková z Agentury ochrany přírody a krajin ČR - regionálního pracoviště Chráněné krajinné oblasti Český les v Přimdě.

Na cestu se aktuálně vydávají především ropuchy obecné, skokani hnědí i čolci obecný a horský.

Řidiči žáby nevidí, někdy je naschvál přejedou

Silnice a cesty, kde je provoz, představují obrovskou překážku pro jarní tah. „Řidiči žábám nevěnují pozornost. V lepším případě je prostě nevidí. Ale jsou i tací, kteří mají tendenci je schválně přejet,“ řekla Zuzana Blažková.

Ochránci přírody vybudovali 700 metrů zábran. Jedná se o bariéry z dřevěných kůlů a fólie. „Zábrany nasměrují živočichy do propustků pod silnicí. Pokud to nelze, zavedeme je do kbelíků a v nich jsou pak přeneseni do vody,“ popsal Václav Pinta ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody z Bernartic

Ochránci spolupracují s lesníky Kolowratových lesů, kteří tudy každodenně chodí, pasti kontrolují a živočichy přenášejí

Do budoucna se uvažuje i nad tím, že se zabrány v těchto místech vybudují nastálo.

autoři: Martina Sihelská , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň