V Dlouhé Vsi na Sušicku pokračuje boj proti výstavbě elektráren

28. březen 2011

Obyvatelé Dlouhé Vsi na Sušicku stále bojují proti výstavbě elektráren na biomasu. Vedení obce se proti záměru plzeňského podnikatele brání a od 31. prosince loňského roku tam platí stavební uzávěra. Proti výstavbě elektráren se postavily i okolní obce včetně města Sušice. Projekt dvou elektráren o výkonu 5,6 megawattu je podle zástupců obcí nesmyslný a především naruší šumavskou krajinu v okolí Dlouhé Vsi. Jak ale zjistil David Havlena u dlouhoveského starosty Jiřího Vichra, podnikatel Javorský ve svém záměru stavět pokračuje dál.

Definitivní rozhodnutí, zda v Dlouhé Vsi nakonec nebudou dva zelené komíny ještě nepadlo. Krajský úřad Plzeňského kraje žádost podnikatele Javorského o územní řízení zamítl. Vliv na to mělo i stanovisko odboru Životního prostředí Městského úřadu Sušice, které, jak uvedl sušický starosta Petr Mottl, má důvodné obavy o narušení krajinného rázu.

Záměr podnikatele Zdeňka Javorského zřejmě stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje nebo Městského úřadu Sušice jen tak nezastaví. Jak se vyjádřil Českému rozhlasu, hodlá elektrárny postavit za každou cenu a proti rozhodnutím úřadů podnikl příslušné kroky. I nadále tak plánuje výstavbu dvou elektráren na biomasu, každý blok o výkonu 5,6 megawattu, a jedné fotovoltaické elektrárny.

Dlouhá Ves - billboard

Klíčovou roli sehraje v celé kauze Krajský úřad Plzeňského kraje. Ten však projekt elektráren ani nezastavil, ani mu nedal zelenou, takže ani jedna ze zúčastněných stran sporu neví, podle čeho úředníci Krajského úřadu vlastně postupují. Jak uvedl dlouho veský starosta Jiří Vichr, chtějí se údajně držet legislativy. Elektrárny na biomasu by v případě souhlasu měly vzniknout v těsné blízkosti obce v areálu místní dřevozpracující firmy.

autor: David Havlena
Spustit audio