V mázhauzu plzeňské radnice se koná výstava představující historii Plzně v letech 1788 až 1918

12. říjen 2016

Nová výstava návštěvníkům přiblíží podobu západočeské metropole v letech 1788 až 1918. Seznámí je s dějinami Plzně, hospodářským a politickým vývojem, s tehdejší kulturou, architekturou, náboženským i politickým životem.

Výstava je instalovaná na 26 panelech v osmi vitrínách. Vystavené exponáty, dobové snímky a ilustrace doplňuje textová část. K vidění jsou například pečetidlo pivovaru, mince, staré pohlednice, dirigentská taktovka hudebního skladatele Hynka Pally nebo odznak Hlaholu.

Období 1788 až 1988 souvisí s třísvazkovou publikací Dějiny města Plzně. Blíží se vydání druhého dílu a expozice časově navazuje na výstavu z loňského roku a první díl publikace Dějiny města Plzně. Připravil ji Městský archiv, který roztřídil informace z dalších 130 let historie města do zajímavých bloků. Na výstavních panelech lidé najdou nejen oblasti jako malířství, sochařství nebo literární život, ale i konkrétní údaje k pivovarnictví, Škodovým závodům nebo k fenoménu 19. století fotografii.

Městský archiv roztřídil informace do zajímavých bloků

Dvě velké vitríny se věnují vojenství. V nich mohou návštěvníci vidět uniformy Rakousko-uherské armády nebo Československých legií. Ty doplňují například ruční granát, útočný nůž nebo důstojnická rakouská šavle. Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek Archivu města Plzně, Západočeského muzea v Plzni a Archivu společnosti Plzeňský Prazdroj.

Druhý díl zmiňované publikace Dějiny města Plzně vyjde, podle informací z městského archivu, během listopadu. První díl vyšel v dubnu roku 2014 a zahrnuje období od pravěku do roku 1788. Na něj naváže druhý díl, který končí rokem 1918. Na publikaci pracuje devatenácti členný autorský kolektiv v čele s vedoucím redaktorem, historikem a archivářem Státního oblastního archivu v Plzni Karlem Waskou.

Výstava v mázhauzu plzeňské radnici potrvá do 26. října.

Spustit audio