Za dva roky prošly projektem EnviroGIS přes čtyři stovky učitelů

17. květen 2012

Po dvou letech končí na Západočeské univerzitě v Plzni projekt EnviroGIS. Byl zaměřen na dovzdělávání učitelů základních a středních škol. Vznikl v roce 2010 na katedře geografie díky finanční podpoře z Evropské unie a státního rozpočtu.

Možná si vzpomenete, jak jste se učili hledat v mapách nebo jak jste probírali doby ledové a jejich důsledky. S globusem na katedře a s obrázkem mamuta už si dnes ale učitelé nevystačí. Moderní doba přináší nové poznatky o životním prostředí a také nové výukové prostředky. Aby učitelé nezůstali při výkladu pozadu a uměli využívat i moderní technologie, vznikl před dvěma lety na Západočeské univerzitě v Plzni projekt EnviroGIS.


Projekt EnviroGIS začal na půdě pedagogické fakulty, na katedře geografie v dubnu 2010 a končí letos v květnu. Podíleli se na něm odborníci ze Západočeské univerzity a ze Západočeského muzea. Rozdělen byl do tří částí. Cílem první bylo naučit učitele vysvětlovat v hodinách zeměpisu, dějepisu nebo biologie žákům enviromentální změny.


Zkratka GIS v názvu projektu EnviroGIS, to jsou geoinformační techologie. Právě na tyto moderní prostředky, které mohou učitelé využívat v hodinách se zaměřila druhá část projektu. Třetí součástí EnviroGISu byl kurz s názvem Projekty. Zde učitelé využili získané vědomosti a znalosti a pomocí map, mapových serverů, navigací a jiné technologie vytvářeli konkrétní projekty. Učili se, jak učit žáky využívat teoretické znalosti v praxi, třeba udělat projekt o tom, jak povodeň může změnit krajinu a klima.

Jednotlivých kurzů se účastnilo více než čtyři stovky učitelů středních a základních škol nejen z Plzeňského kraje. Z nich necelé tři stovky dotáhli svou snahu o dovzdělání až k zisku certifikátu. Ti, kdo byli do projektu EnviroGIS zapojeni vytvářeli zároveň i literaturu nebo videa. Materiály se teď budou hodit pro další studenty.


Univerzita nabídne od příštího roku zájemcům z řad učitelů tři placené kurzy - další kantoři se tak budou moci dovzdělat jak učit o přírodních změnách a jak v hodinách používat moderní geoinformační technologie.


autor: lum
Spustit audio