Záchlumská slavnost přinesla další peníze na opravu kostela

11. září 2023 09:03, aktualizováno

V sobotu se v Záchlumí u Stříbra konala Záchlumská slavnost Panny Marie. Akce přilákala mnoho návštěvníků. Velký aplaus měl řezbář, který vyřezal za necelou hodinu vodníka.

Socha vodníka by měla zůstat v obci, jak potvrdila starostka Karolína Miltová. Vodník ale nezůstane u jednoho ze dvou rybníků, jak by se dalo předpokládat, ale domovem se mu stane nové malé jezírko.

Slunečné odpoledne nabídlo návštěvníkům slavnosti jarmark, historický kolotoč, ukázky hopu cvičeného králíka. Velký zájem byl také o vyjížďky kočárem, tančilo se při Heligonkách Aleš Rusňáka, ale došlo také na ukázky vesnických a gotických tanců v podání skupiny Mericia. Písně Waldemara Matušky pak zazněly v podání Vladimíra Waldy Nerušila.

Obec Záchlumí už několik let opravuje obecní dominantu - kostel Narození Panny Marie. Střecha je hotová a letos probíhá další etapa - zajištění statiky a okna. Celkově by do kostela mělo být vloženo na padesát miliónů korun. Proto Obec Záchlumí vyhlásila veřejnou sbírku s názvem „Záchrana a obnova kostela Narození Panny Marie v Záchlumí“. Lidé mohou přispět dobrovolnou částkou na transparentní účet 1981264349/0800.

autor: Martina Sihelská | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio