Žáci základních škol zažili vlastní promoci na půdě Pedagogické fakulty ZČU

8. únor 2023 19:15, aktualizováno

Neoficiální hymna studentů Gaudeamus Igitur zněla aulou Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Diplomy uschované v barevných tubusech si ovšem nepřebírali studenti fakulty, ale žáci ze základních škol.   

Promoce Dětské univerzity ZČU

Žáci, kteří promovali, jsou absolventi Dětské univerzity, tento projekt zaštiťuje právě pedagogická fakulta. „Děti ve škole zažívají to, co označujeme jako formální vzdělávání. Na univerzitě jim ale chceme dopřát praxi. Žáci u nás dělají zajímavé pokusy v laboratořích, ukážeme jim, jak tvořit umělecká díla… Rozšíříme jim obzory a doufáme, že v nich podnítíme zájem o další studium,“ vysvětluje děkan pedagogické fakulty Pavel Mentlík.

Zájem o zatím poslední ročník Dětské univerzity, v rámci níž si děti mohly vybrat z více než 80 oborů, byl dle patronky projektu Michaely Voltrové rekordní. Do dvou hodin od spuštění registrací byla kapacita naplněna. Fakulta následně umožnila ještě dozápis, některé kurzy zdvojila, u jiných zase navýšila kapacitu.

Z 210 žáků, kteří se loni na podzim registrovali do Dětské univerzity, splnilo podmínky promoce 91. Na slavnostním ceremoniálu nechyběli nejvyšší představitelé Západočeské univerzity, vyslovení projevů i poděkování studentů a také česká hymna spolu se známou neoficiální studentskou Gaudeamus Igitur.

autoři: Jan Markup , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio