Zhruba o měsíc se prodlouží pro pěší uzavírka Rooseveltova mostu v Plzni

Rooseveltův most projde rozsáhlou opravou

Původně měla uzavírka pro pěší skončit na konci července. Teď ale město termín posunulo na 25. srpna. Most vyžaduje větší zásahy, než se původně předpokládalo.

Náhradní trasy pro pěší

Rooseveltův most, který spojuje čtvrť Roudná s centrem Plzně, prochází kvůli zhoršenému stavu konstrukce od poloviny května několikaměsíční opravou za 25 milionů korun. Rekonstrukce s sebou přinesla dopravní omezení a uzavírky pro motoristy i pěší. Jako náhradní trasa slouží most generála Pattona nebo Lochotínská lávka. Kompletní oprava má být hotova koncem listopadu, 2. září by se ale na most měla vrátit MHD i automobilová doprava, pro pěší bude průchozí jedna strana mostu.

Most se skládá ze tří částí, které mají rozdílné technické řešení. Směrem od centra je to mimoúrovňové křížení s Tyršovou ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi Truhlářská a Kamenická, a nakonec most přes řeku Mži. „Na celém mostě budou obnoveny vnější železobetonové římsy a části chodníků. Pokud to bude možné, instaluje se částečně zpátky kamenná pásková dlažba s tím, že se poškozené díly dlažby vymění. Bude opraveno zábradlí a ošetřeno novým protikorozním nátěrem a kompletně obnoven povrch vozovky,“ popsala část oprav Andrea Fojtíková z organizace Správa veřejného statku města Plzně.

Dopravu v Plzni komplikuje letos v létě velké množství dopravních omezení, která si vyžádaly stavby a opravy silnic a mostů či stavba tramvajové trati. K největším stavbám patří rekonstrukce Studentské ulice na největším sídlišti Lochotín, prodloužení tramvajové tratě na Borech, oprava tramvajové tratě ve Slovanské ulici, stavební úpravy Mohylové ulice a rekonstrukce mostu přes Úslavu v Chrástecké ulici. V centru se od začátku července, pět let po kompletní rekonstrukci, znovu opravuje stoletý kamenný Wilsonův most přes Radbuzu.