Zpětným jímáním ušetří pivovary Prazdroj a Gambrinus ročně minimálně 280 tun CO2 z fosilních zdrojů

11. srpen 2011

V plzeňských pivovarech Prazdroj a Gambrinus už v plném provozu funguje nové zařízení na zpětné jímání oxidu uhličitého, který vzniká při kvašení a výrobě piva. Pivovar opětovným užitím plynu ušetří ročně téměř 300 tun CO2, který by se jinak musel vyrobit z fosilních zdrojů se zbytečnými emisemi. Projekt tak přispěje k dalšímu snižování uhlíkové stopy, kterou se Plzeňskému Prazdroji podařilo snížit za posledních pět let o 20 procent.

Přírodní oxid uhličitý, vzniklý při kvašení piva dříve unikal do vzduchu. Nyní se plyn znovu využívá a podnik se tak stal soběstačným a nemusí už CO2 nakupovat. Touto cestou jdou i další velcí výrobci piva v Evropě. Stejná investice čeká letos pivovary v Nošovicích a příští rok ve Velkých Popovicích, oba ze skupiny Prazdroj.

Oxid uhličitý vzniká během kvasných procesů. Část se přirozeně rozpouští v pivu a jeho konzumenti to znají jako říz. Přebytky ale unikaly do atmosféry, nyní je pivovar schopen jej znovu využít k vytvoření ochranné atmosféry pro stáčení a přečerpávání piva a přebytek jímá a zkapalňuje.
Unikající plyn se svede do potrubí, zkapalní a natlačí do zásobníku. Pokud se potřebuje pro výrobu, opět se zplyní a znovu použije. Protože se daří sbírat maximum CO2, nemusel podnik už letos žádný nakoupit. Obě stanice v Prazdroji i Gambrinusu umí zpracovat 1500 kilogramů CO2 za hodinu. Investice se vrátí do dvou let.


Nový systém zpětného jímání CO2 přispěl k tomu, že Plzeňský Prazdroj získal osvědčení za úsporu emisí od společnosti EKO-KOM, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Zároveň podporuje omezování dopadů nápojářského průmyslu na životní prostředí.


autor: kos
Spustit audio