Archeologové v Zábělé u Plzně zkoumají středověkou vesnici

18. říjen 2019 11:35

Odborníci předpokládají, že lidé se tam usídlili už ve 13. století a živili se zpracováváním železné rudy a prodejem železných výrobků.

Původně měli archeologové z Národního památkového ústavu za to, že mezi stromy pod nánosy hlíny a listí jsou v Zábělé ukryty pohanské mohyly. Nakonec ale zjistili, že se jedná o středověkou vesnici z 13. století.

„Co může být pro běžného člověka jen kopeček uprostřed lesa, má pro nás archeology význam; vidíme v tom doklad buď špýcharu, nebo nějaké drobné tvrze. Poznáme to podle toho, že je tady kruhový příkop, takže to bylo opevněné nebo minimálně ohrazené. Vidíme i kupovitou homoli, na které určitě stálo nějaké věžové stavení. Rozloha vesnice byla zhruba jako pět fotbalových hřišť,“ řekl archeolog Filip Kasl.

Během letošního zkoumání archeologové zjistili, že se jedná o jednu z největších středověkých vesnic na Plzeňsku. „Mohlo tu být tak do desítky usedlostí, což je na středověk docela dost. Přišli jsme na to, že to byla vesnice železářů, kteří zde nějakým způsobem zpracovávali železnou rudu. Našli jsme jak různé železné strusky, tak i objekty, které zřejmě souvisí s nějakými železářskými pecemi nebo jakési primitivní důlní díla, čímž se tato vesnice odlišuje od ostatních v okolí Plzně,“ vysvětlil Filip Kasl.

Vesnice byla zřejmě zničena násilně

V severní části zaniklé vesnice se podle Filipa Kasla nachází místo, které archeologové nazvali garáž, a to proto, že tu v minulosti musel shořet nebo ztrouchnivět vůz. Dochovaly se tam totiž různé nákolníky a jiné součásti vozu. „To svědčí o tom, že vesnice byla násilně zničena,“ doplnil Kasl.

Archeologický výzkum v polesí Zábělá u Plzně probíhá hlavně proto, aby odborníci odhalili další střípky historie a zjistili, proč se železáři usídlili zrovna tam. Zároveň chtějí zabránit tomu, aby hledači kovů odnesli cenné historické artefakty.

Místo i předměty si můžou zájemci prohlédnout v sobotu 19. října v rámci Mezinárodního dne archeologie. „Sraz na naši společnou komentovanou procházku je v 10 hodin na bukoveckém hradišti nad Bukovcem. Odtud půjdeme na místo zaniklé středověké vesnice, kde si budou moct účastníci prohlédnou objekty, které jsme našli, sondy i nejvýznamnější nálezy. Prohlídka potrvá zhruba dvě hodiny. Účastníkům doporučuji, aby si vzali pevnou obuv a připravili se na ne zrovna schůdný terén,“ upřesnil Filip Kasl.

Archeologové se do polesí Zábělá vrátí příští rok, aby prozkoumali studnu a jedno stavení.

autoři: Martina Klímová , jik | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio