Časopis Šumava vychází od roku 1973. Zpočátku to byl živelný proces, říká současný šéfredaktor

25. červenec 2021

Časopis Šumava dnes patří mezi jeden z nejdéle vydávaných časopisů o ochraně přírody v České republice. Vycházet začal v roce 1973 a pravidelně si jej čtyřikrát ročně čte několik tisíc milovníků šumavské přírody.

Časopis Šumava vychází od roku 1973

V roce 1963 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Šumava. Krátce na to, řečeno dobovou mluvou, vznikla potřeba informovat orgány, organizace i jednotlivé občany o krocích a aktuálních otázkách v ochraně přírody. Proto Krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a Plzni v roce 1965 začala společně vydávat sborník článků s názvem Zpravodaj. Zpočátku jej plnili pouze zaměstnanci správy. Byl to živelný proces bez nějaké pevně dané osnovy. Neexistovaly rubriky ani stálí autoři. Brzy ale tato forma přestala stačit. Po nových informacích se pídili postupně přibývající dobrovolní strážci, ale i milovníci Šumavy. A tak v roce 1973 bylo vydáno první číslo časopisu s názvem Šumava.

„Zprvu se dávaly články, které čitatele informovaly o tom, co je vůbec ochrana přírody, k čemu slouží, proč se vyhlašují chráněná území nebo rezervace. K tomu bylo povinností dodávat informace řekněme stranické, to znamená závěry 15. sjezdu komunistické strany, co se povedlo díky socialistickému zřízení, jak to všechno děláme dobře," vysvětluje současný šéfredaktor časopisu Šumava Jiří Kadoch. Je nutné připomenout, že tehdy, v 70. letech minulého století, byla ochrana přírody popelkou. Pro plánovače socialistického hospodářství vlastně takové nechtěné zlo. Ale časopis vycházel většinou dvakrát do roka jako zimní a letní číslo.

„Zpravodaj zpočátku plnili jen zaměstnanci Správy. Byl to takový živelný proces, kdy nebyly stanovené žádné rubriky a vždy někdo přišel s něčím, co by se mohlo ve zpravodaji objevit. Stejně na tom byly i první čísla časopisu Šumava, ze kterých ještě dne čiší nadšení pro věc. Každé další číslo však už bylo jiné. Začali přispívat kolegové z jiných pracovišť například z geologického ústavu, ale bohužel i straničtí šíbři z krajských úřadů, kteří přispívali ideologicky politicky, protože vycítili další příležitost, jak na veřejnosti velebit komunistický režim. Tím ale časopis působil značně nevyváženě a někdy se stírala i jeho podstata. Navíc i literární podání článků je z dnešního pohledu takové suché, čtenářsky neatraktivní," dodává Jiří Kadoch.

Zajímavý byl také vývoj grafiky časopisu. Nejdříve byl celý černobílý, až ve druhé polovině 70. let se na jeho titulku dostala první barva – zelený pruh, ve kterém byl umístěn název Šumava.

autor: Jan Dvořák | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio