Dolem v Hornickém muzeu v Krásně bude jezdit mašinka

Hornické muzeum Krásno

V rámci akce Krásenské máje v Hornickém muzeu v Krásně bude 17. května po 20 létech zahájen provoz muzejní důlní úzkorozchodné drážky. Dráha je vybudována na místě původního venkovního prostoru dolu Vilém. Kruhová železniční trať byla nově postavena v letech 2003 až 2008. Je dlouhá 197,6 metrů a má celkem pět oblouků. Průjezd podzemím evokuje náznaková štola s kovovou výztuží typu "hajcman", větracími lutnami a dalším důlním vybavením. A kdo bude mít z návštěvníků chuť, může se drážkou i povozit. Jak řekl Andree Strohmaierové pracovník sokolovského muzea Rudolf Tomíček, jedná se vlastně o lokomotivu s naftovým pohonem a vagon, ve kterém se může svézt až 12 osob. Rekonstrukce důlní drážky trvala 3 roky a vybavení je původní.

Zprovoznění důlní drážky bude slavnostně zahájeno pokřtěním lokomotivy BND 30, vyrobené v roce 1973. Samotná dráha má maximální povolenou rychlost 10 km/h. Veřejnost se novou atrakcí muzea bude moci svézt od soboty 17. května až do 30. září, vždy od středy do neděle dvakrát dopoledne a třikrát odpoledne.

Hornické muzeum Krásno je pobočkou Krajského muzea Sokolov. Bylo vybudováno na místě historického cínového dolu Vilém, který byl s řadou přerušení funkční až do 90. let minulého století. V areálu dolu je zachovaná budova úpravny rudy, objekt dílen, těžní věž, strojovna, vrátnice a také jedna z nejstarších trafostanic na našem území. Hlavní budova muzea sloužila v 18. a v 19. století jako úpravna cínových rud. Muzejní expozice byla v Krásně otevřena v roce 1998.

Muzeum Krásno