Dům přírody Brd představuje naši nejmladší CHKO jako ostrov pokladů

23. únor 2024

V části prostor loveckého zámečku Tři trubky nedaleko Strašic byl v roce 2023 veřejnosti otevřen Dům přírody Brd. Turisté tady najdou jak informace o historii Brd, zejména té vojenské, tak samozřejmě i přírodní zajímavosti.

Dům přírody Brd najdete v areálu zámečku Tři trubky

Výkladů, odkud se vzal název Tři trubky, je několik: „Podle pověsti se tady scházeli v době říje tři jeleni a pokřikovali na sebe, tedy troubili. Druhý, méně poetický názor na to, jak název vznikl, je ten, že tady ústily tři prameništní trubky do sousedního potoka. Jsme totiž na horním toku řeky Klabavy, respektive na Padrťském potoce,“ uvedl pracovník Muzea Středních Brd ve Strašicích Martin Lang.

„Dříve zámeček Tři trubky sloužil především loveckým hostům. Na sklonku 19. století jej nechal vybudovat rod Colloredo-Mansfeldů. Původně právě tady v místě dnešního Domu přírody Brd bývaly stáje, kočárovny a chlévy pro hospodářská zvířata. Protější hlavní budova zámečku prochází v současné době rekonstrukcí a slouží k ubytování zájemců,“ uvedl vedoucí muzea Tomáš Makaj.

V Domě přírody Brd je toho k vidění spoustu. Krom zajímavé nevysvěcené kaple, která nebyla nikdy využívána ke svému účelu, tady najdete například místnost plnou „pokladů“. Oč přesně se jedná si ale už budete muset zjistit sami. Brdy samotné jsou dle slov Tomáše Makaje ostrovem pokladů plným rozlehlých vřesovišť, rašelinišť nebo třeba kamenných moří. V Brdech prostě vždy budete mít co objevovat.

Poslechněte si v reportáži tetřívka obecného!

Spustit audio