Fakultní nemocnice Plzeň je připravena na nárůst počtu pacientů s nemocí COVID-19

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nemocnice se připravila na případný další nárůst pacientů s onemocněním COVID-19. Na infekční klinice je pro tyto nemocné připraveno 80 standardních lůžek, dalších osm je připraveno na jednotce intenzivní péče plicní kliniky

Plzeňská fakultní nemocnice se chystá na případný větší nápor související s onemocněním COVID-19. Připraveny jsou desítky lůžek na infekční klinice a také specializovaná péče s podporou plicních ventilátorů. V případě potřeby se tento počet může zvýšit. V současnosti se taky doškoluje potřebný personál a na rizikových pracovištích platí přísná hygiena.

„Posílili jsme směny, protože jsme museli vytvořit přísnější izolační opatření na jednotce, kde jsou pozitivní pacienti,“ vysvětlila vrchní sestra Kliniky infekčních nemocí Marcela Prayerová. Navýšili se zde osobní ochranné pomůcky, zintenzivnil se úklid. Klinika posílila v oblasti pomocného zdravotnického personálu i sester. „Mám z jiných oddělení vypůjčeno sedm sanitářů a sedm sester,“ dodala Prayerová.

Nemocnice se připravila na případný další nárůst pacientů s onemocněním COVID-19. Na infekční klinice je pro tyto nemocné připraveno 80 standardních lůžek, dalších osm je připraveno na jednotce intenzivní péče plicní kliniky

Na infekční klinice se také otevřelo další oddělní. Pro pacienty s nemocí COVID-19 je připraveno 80 standardních lůžek. Dalších 48 lůžek nemocnice vyčlenila pro suspektní pacienty - tedy pro lidi, kteří jsou přijati pro jiné akutní potíže a je u nich podezření na koronavirus, ale jejich testy nebyly ještě vyhodnoceny. Jsou v odděleném pavilonu, jehož součástí je i operační trakt. Když jsou jejich testy negativní, nemocnice je přesune na příslušné oddělení. V případě pozitivních výsledků, by šli na infekční kliniku.

Fakultní nemocnice může mít 50 až 127 ventilovaných lůžek

„V jednotlivých fázích jsme schopni vytvořit postupně kapacitu až 50 intenzivních plně ventilovaných lůžek,“ řekl ředitel nemocnice Václav Šimánek. Zatím je připraveno osm intenzivních lůžek na jednotce intenzivní péče plicní kliniky. Obsazeno je jedno. V případě potřeby by se postupně zapojily i další vybrané JIP v borském a lochotínském areálu. Pro pacienty ve velmi vážném stavu, kteří by potřebovali tzv. mimotělní oběh, jsou k dispozici dvě lůžka. Všechna intenzivní lůžka jsou zajištěna i odborným personálem.

„Při nejhorším katastrofickém scénáři je FN schopna aktivovat až 127 ventilovaných lůžek,“ uvedl náměstek pro léčebně preventivní péči Eduard Kasal. „Ale věříme, že na takový scénář nedojde,“ dodal.  

Lidé posílají do nemocnice dárky

„Přístup laické veřejnosti nás moc těší. Už dvakrát jsme dostali pizzu, dále energy drinky a další občerstvení. Dneska jsme dostali kávu včetně kávovaru. Cítíme, že na to nejsme sami, a to hodně moc potěší. Děkujeme,“ řekla vrchní sestra Kliniky infekčních nemocí Marcela Prayerová.