Felbabka: Jak vznikl podivný název obce?

7. březen 2022

Obec Felbabku najdeme zhruba mezi Hořovicemi a Jincemi. Ačkoliv se to na první pohled asi nezdá, má tahle lokalita turistům co nabídnout.

Najdeme zde celou řadu zajímavostí: „Ze samotné Felbabky vidíme i na nedaleký Plešivec, což v dobách první republiky, kdy sem jezdívali různí herci a spisovatelé do svých letních bytů, učarovalo i spisovateli Karlu Sezimovi. Dále zde můžeme najít zajímavé paleontologické lokality, kde je povolen sběr zkamenělin, tedy zdejších trilobitů, nebo také evropsky významné lokality s kuňkami žlutobřichými a čolky,“ sdělil na úvod vedoucí Muzea Středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj.

A co samotný název obce? „Název Felbabka je jedním z takových podivných brdských názvů. O vzniku názvu se nám dochovalo několik pověstí, které posléze dobarvila lidová fantazie a vyprávění starých písmáků,“ řekl Makaj.

„Z nich se dovídáme, že Felbabka vznikla ze složeniny Feld-, tedy polní, a -babka, prostě a jednoduše podle slova babka. Údajně se tady po zdejších polích pohybovaly babky kořenářky, kterým se říkalo polní babky. To je jedna z variant. Druhá  pověst se týká vojáka, který zběhl před biřici a ukryl se v nedalekém hostinci, kde se zamaskoval za starou babku,“ uvedl muzejník, který pokračoval ve výkladu:

„Jazykovědci se přiklánějí spíše k tomu, že si lidé upravili pojem Feldwebel, což znamená voják, poddůstojník, na Felbabku. To je asi nejpravděpodobnější verze, i když další odborníci říkají, že toto pojmenování vzniklo ze jména Felbáb. My dnes s jistotou můžeme říct, že žádný Felbáb na Felbabce nebydlí.“

Vzdálenost od Plzně: cca 53 km

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio