Filozofická fakulta získala akreditaci na program Sociální práce!

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy David Šanc, Antropolog, politolog a děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Antropolog, politolog a děkan David Šanc během telefonického rozhovoru odpovídal na otázky týkající se Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni a komentoval současnou koronavirovou situaci:

„Vzhledem k tomu, že se zabýváme primárně studiem společnosti, tak dopady té pandemie jsou a nepochybně ještě budou celospolečenské. Připravujeme celou řadu projektů, které se budou pandemii a jejím dopadům na společnost věnovat. Také se nám podařilo akreditovat nový program Sociální práce a i tím přispějeme k tomu, že na příště budeme v plzeňském regionu snad na pandemii lépe připraveni.“