Ha ty svatyj Vavřenečku…

6. srpen 2015

... stojíš na pěkném kopečku, zpívá se dále ve známé písničce. Onen kopeček se jmenuje Veselá hora a najdeme ho necelé tři kilometry od centra Domažlic. Pojďte s námi na výlet.

Na Veselou horu vede cesta starými alejemi, kterými stoupají vzhůru poutníci už celá staletí. Na kopečku nad Domažlicemi nechal podle pověsti jako první postavit kapli už kníže Boleslav I. Měla připomínat jeho vítězství na Lechu nad Maďary, které slavně vydobyl roku 995. Více však víme až o kapli, kterou na místě nechala vystavět movitá domažlická měšťanka, manželka mistra řemesla mydlářského, Zuzana Veselá.

Požár v Domažlicích

V roce 1683 vznikl v Hradské ulici v Domažlicích požár a rychle se šířil směrem k radnici. Zbožná Zuzana Veselá se tehdy v hrůze obrátila na pomoc ke sv. Vavřinci a přislíbila založení kaple k jeho cti a chvále. Oheň se pak skutečně přestal šířit. Roku 1685 pak dostála svému slibu i Zuzana Veselá a kaple se začala stavět. Dokončena a slavnostně vysvěcena byla 10. srpna 1695. Příjmení Zuzany Veselé se pak ujalo i jako místní označení pro kopec nad Domažlicemi, který se od té doby nazývá Veselá hora.


Pokud vás náš tip na výlet zaujal – pak si nenechte ujít akci z programu festivalu 9 týdnů baroka. Už tuto sobotu, 8. srpna, od 18 do 22hodin, se na Vavřinečku koná Barokní slavnost v krajině. V komponovaném programu nebude chybět tanec, hudba, barokní občerstvení i dobový ohňostroj.

Rozhled do kraje

Veselá hora není zas až tak vysoká, ční jen do výše 582 metrů nad mořem. Přesto ale návštěvníkům nabízí jedinečný výhled do kraje. Jako na dlani zde máte město Domažlice a nedaleký Baldov, kde roku 1431 válčili husité s křižáky. Kousek dál je pak vrch Koráb u Kdyně a na horizontu se vlní šumavské vrcholky Javoru a Ostrého na jedné straně a panorama Českého lesa s Čerchovem na straně druhé.

Kostel svatého Vavřince

Pokud dnes zavítáte na Veselou horu, kapli vystavěnou z popudu Zuzany Veselé byste tu hledali marně. Na jejím místě stojí barokní kostelík svatého Vavřince z roku 1775. Ani jeho osud nebyl jednoduchý. Po josefinských reformách byl dokonce jeden čas využíván jako stodola. Od druhé poloviny 19. století ale opět plně slouží svému původnímu účelu.

Letos do jeho interiéru navíc přibyl jeden unikát – skleněný oltář od sochařky Vladimíry Tesařové.

Čtěte také

Poutní slavnosti

Pouť na svatém Vavřinečku je vždy velkou událostí pro celé Chodsko. Ke kostelíku proudí zástupy lidí v tradičních krojích.

Nejslavnější poutí byla ta v roce 1939. Stala se celonárodní událostí a symbolickým výrazem odporu proti okupaci. Podle odhadů zde tehdy bylo 120 tisíc lidí z celé republiky.

V 50. letech došlo k nucenému útlumu poutí a znovu byly obnoveny až v devadesátých letech. V současnosti pouť ke svatému Vavřinečku znovu největší církevní událostí na Chodsku.

Poslechněte si reportáž z našeho výletu na Vavřineček u Domažlic z prázdninového seriálu Kampa? Naším průvodcem byl Kamil Jindřich z Městského kulturního střediska v Domažlicích.

Spustit audio