Historii poštovnictví na Domažlicku ukazuje nová výstava v Muzeu Chodska v Domažlicích

Funkce pošťáků byla v 19. století podle Kristýny Pinkrové velmi specifická: „Byli výše postavení než měšťané a níže než šlechta. Řadili se k vyšší vrstvě v dané obci.“
Funkce pošťáků byla v 19. století podle Kristýny Pinkrové velmi specifická: „Byli výše postavení než měšťané a níže než šlechta. Řadili se k vyšší vrstvě v dané obci.“

Jmenuje se Příběhy pošt a dokumentuje změny v doručování od poloviny 16. století do 90. let 20. století. Výstava je interaktivní a plná exponátů. Dnes v 18 hodin je možné si ji projít s průvodcem při komentované prohlídce.

„Nacházíme se v prostorách Chodského hradu a tato výstava pojala všechny volné prostory. Mezi exponáty je i výjev, který ukazuje Klenčí koncem 19. století. Vidíme zde obrazy majitelů, poštovního úředníka v uniformě a podařilo se mi dohledat i nábytek, který patřil posledním dědičným poštmistrům Šafránkům, jež poštu v Klenčí vedli více než sto let, uvedla kurátorka výstavy Kristýna Pinkrová.

Funkce pošťáků byla v 19. století podle Kristýny Pinkrové velmi specifická: „Byli výše postavení než měšťané a níže než šlechta. Řadili se k vyšší vrstvě v dané obci, z toho vyplývala četná privilegia. Nejen že měli zisk z jednotlivých zásilek, ale hlavně zajišťovali poštovní dopravu, z čehož bohatli. Dnes, když slyšíme slovo pošta, představíme si jen poštovní místnost nebo budovu. V minulých stoletích s tím byla spojená ale budova velkého hospodářského dvora, kde byly stáje, možnost ubytování a většinou to všechno patřilo poštmistrům.“

Ozbrojený listonoš byl samozřejmostí

Další zajímavostí na výstavě je výbava pošťáků, kteří kromě klasické čepice, pevných bot či pláště museli nosit i bubínkový revolver. „Neuvědomuji si, že bych někde narazila na zprávu, že by někdy doručovatel tady v regionu zbraň použil, přesto ho nosit museli. Byli k tomu nuceni třeba ještě v 70. a 80. letech minulého století,“ doplnila Kristýna Pinkrová.

Součástí výstavy je i doprovodný program. „Máme komentované prohlídky pro širokou veřejnost, pro děti je připravený pracovní list a budeme vyrábět přívěsky, které je možné pověsit třeba na batůžek, tričko nebo bundu. Všechny akce fungují na základě předchozí domluvy. Stačí napsat do muzea email, zavolat a budeme se zájemcům věnovat v jakýkoli čas, kdy je muzeum otevřené,“ dodala Kristýna Pinkrová.

Výstava Příběhy pošt je na chodském hradě k vidění až do 23. března.