Inspektoři v Plzeňském kraji loni provedli skoro 4000 kontrol potravin

Kontrola teploty masa (ilustrační foto)
Kontrola teploty masa (ilustrační foto)

Pracovníci veterinární správy Plzeňského kraje se při kontrolách zaměřili především na hygienu potravin, ale i na podmínky chovu hospodářských zvířat.

K nejčastějším prohřeškům patřilo špatné označení potravin, nedodržení skladovacích teplot, prošlé datum spotřeby nebo chybějící označení původu potravin. Například v závěru minulého roku našli kontroloři téměř 800 kilogramů drůbežího a vepřového masa neznámého původu v jedné maloobchodní provozovně na jižním Plzeňsku. Při kontrole uzených sýrů inspektoři zjistili, že některé obsahovaly vyšší obsah zplodin udícího kouře - takzvaných polycyklických aromatických uhlovodíků. Šlo hlavně o sýry z menších udíren. U třech výrobců nevyhověly ze stejného důvodu ani klobásy.

Krajská veterinární správa sleduje také potraviny ze zahraničí. Při mimořádných kontrolách vajec a drůbeže z Polska se veterináři v dubnu 2018 zaměřili na nesprávné používání léčiv v chovech. Nenašli ale ani jeden problém. Bez nálezu bylo také všech 127 vzorků vepřového masa z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska a Rumunska testovaných na africký mor prasat.

Zvířata z jatek prochází přísnou kontrolou

Veterinární správa Plzeňského kraje dohlíží v regionu na všechna porážená jatečná zvířata, z kterých pak zpracovatelé vyrábějí potraviny. Jde vždy o týmy veterinárních techniků a veterinárních lékařů. Například na jatkách v Blovicích a v Klatovech pracuje dohromady 19 lidí, kteří dohlíží na kvalitu. Loni v kraji chovatelé porazili a veterináři prohlédli 142 000 kusů prasat a skotu, 24 milionů kusů drůbeže a téměř 700 000 králíků.

Za porušení předpisů v loňském roce udělila krajská veterinární správa pokuty za více než 1 milionu Kč. Průměrná částka uložených pokut se zvýšila z 6 680 Kč na 9 800 Kč.