Jedno ze svých nej vystavuje Západočeské muzeum v Plzni hned u vchodu

20. únor 2024 09:00

Unikátní zkamenělinu téměř celé větve stromovité plavuně Lepidodendron lycopodioides najdete vedle pokladny plzeňského Západočeského muzea. Jde o paleontologický nález pocházející z období karbonu.

Vzácná fosilie byla nalezena v roce 2002 během paleontologického výzkumu lokality Ovčín v katastru obce Přívětice na Radnicku. Patří k největším známým vzorkům svého druhu na světě. „Zatím nemáme přírodovědnou expozici. A protože je to nález, který by si zasloužil být součástí této expozice, vystavujeme ho hned u vchodu,“ objasňuje umístění zkameněliny plavuně Mgr. Jiří Orna, ředitel Západočeského muzea v Plzni. Připomíná, že do budoucna se počítá i s realizací samostatné paleontologické expozice.

Díky velikosti fosilie a dalším nalezeným fragmentům orgánů stejného druhu bylo možné rekonstruovat původní vzhled rostliny. „Větev byla součástí koruny stromu plavuně Lepidodendron lycopodioides, která dosahovala výšky až 20 metrů. Je to skutečně mimořádně zachovalá zkamenělina,“ říká Jiří Orna. Rostlinu na víc než 312 miliónů let zakonzervoval sopečný popel nazývaný „bělka“.

Nejstarší nálezy v expozici Pohledy do minulosti Plzeňského kraje

Prehistorii a historii Plzeňského kraje návštěvníkům přibližuje před 10 lety otevřená expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje. V její archeologické části si můžete prohlédnout např. nálezy z období paleolitu a mezolitu. „To jsou nejstarší období lidských aktivit, která archeologie zaznamenává. Máme tady nejstarší nálezy z území Plzeňského kraje, včetně Plzně, mj. z Roudné, Křimic nebo nedalekého Sence,“ ukazuje ředitel muzea do osvětlené vitríny.

Vochovská venuše

Laik v ní vidí kamínky různých tvarů a barev. „I v rámci archeologické komunity ne každý dokáže paleolit rozpoznat. Specialista to musí mít v oku, aby vám řekl, ano, tenhle kamínek je opracovaná industrie nebo pozůstatek opracování industrie,“ konstatuje ředitel Západočeského muzea v Plzni Jiří Orna.

I v západních Čechách máme venuši. Kde byla nalezena? Poslechněte si celou reportáž ze Západočeského muzea v Plzni.

autor: Soňa Vaicenbacherová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio