K jubileu sběratele lidových písní Ferdinanda Sládka

19. květen 2022

Před 150 lety se v jihočeských Ledenicích narodil učitel, hudební skladatel a sběratel lidových písní Ferdinand Sládek (1872–1943). V letech 1901–1930 shromáždil na dva tisíce písňových zápisů, zejména z jihočeských regionů. Sládkův vztah k lidové kultuře dobře vystihuje název jedné z jeho publikací „Náš poklad“.

Narodil se 19. května 1872 v Ledenicích u Trhových Svinů v rodině živnostníka. Jeho otec byl majitelem řeznictví a pohostinství. Vystudoval reálku v Českých Budějovicích (1884–1887), učitelský ústav v Soběslavi (1887–1892) a pak varhanní oddělení pražské konzervatoře (1895–1898). Vyučoval v Českém Krumlově, v Proseku u Prahy a v roce 1902 se usadil v Karlíně v Královské (dnešní Sokolovské) ulici. Až do svého odchodu do důchodu v roce 1930 působil jako řídící učitel na chlapecké měšťanské škole.

Již jako student se v Ledenicích účastnil kulturního dění. Podnikal výlety do okolí, třeba do Trocnova, Trhových Svinů či Třeboně. Podle vlastních slov „pozorně vnímal lidové písně, které vznikaly hlavně v 17. a 18. století v jihočeských chalupách, na jejich dvorech, na návsích, v zahradách, při práci na lukách a v polích nebo na krajích lesů“. Věnoval se hudební pedagogice, zejména výuce zpěvu, vydal řadu školních zpěvníků. Byl spoluzakladatelem Pěveckého sdružení pražských učitelů a zvlášť pro dětské sbory napsal řadu ve své době oblíbených skladeb. Český a moravský folklor byl Sládkovi inspirací v několika hudebninách pro klavír či housle, např. Slovácké piesničky, Z Jiráskova kraje, Jihočeské písničky, Tance z Piešťan, Z českého jihu I–II či České tance.

Trocnovský a třeboňský poklad

Sbírat lidové písně začal v roce 1901 na Třeboňsku, kde objevil rukopisný zpěvník starého zalinského dudáka. Od té doby se jihočeskou lidovou písní intenzivně zabýval. O prázdninách vyhledával zpěváky, celkem navštívil 65 obcí a vyslechl 176 informátorů na Českobudějovicku, Třeboňsku, Doudlebsku, Jindřichohradecku, ale i na Pelhřimovsku a v okolí Prahy. Řadu písní zapsal v rodných Ledenicích od své matky a sester Aloisie a Emy. Vydal několik menších sbírek písní v klavírní úpravě. Jde o Trocnovské písně (1902), a Třeboňské písně (1910) a sborník ze sbírek jiných autorů Náš poklad I–II (z roku 1910).

O svých sběratelských zkušenostech napsal Ferdinand Sládek několik fejetonů do Národního osvobození (1924) a Jihočeské čítanky (1921). Sládkova rukopisná sbírka z let 1901–1935 čítá neuvěřitelných 1800 kompletních písňových zápisů. Obsahuje řadu převážně tanečních písní, nepostrádá životopisné poznámky o zpěvácích, doplňující informace o Sládkově sběratelské práci, popis dialektických zvláštností či fotografie zpěváků. Patří k nejrozsáhlejším a nejcennějším historickým pramenným fondům v archivu Etnologického ústavu AV ČR v Praze.

Ledenická mše

Většina cenných písňových zápisů ze sbírky Ferdinanda Sládka dosud nebyla publikována. Zemřel v době protektorátu, po těžké nemoci 30. května 1943 v Praze, ve věku 71 let. O rok později byla poprvé uvedena jeho Ledenická mše, jíž byl v roce 1945 v Sládkově rodné obci slavnostně přivítán konec druhé světové války. V Ledenicích hudebního skladatele připomíná název ulice a pamětní deska na rodném domě z roku 1968.

autor: Zdeněk Vejvoda | zdroj: Věra Thořová – Zdeněk Vejvoda: V Prachaticích za bránou. Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 19. a 20. století. Praha – Volary 2013.
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...