Kleštěnice. Obec, která údajně získala název po návštěvě Jana Žižky

20. leden 2022

Osada Kleštěnice spadá pod městys Komárov ve Středočeském kraji a je ukázkou poměrně zachovalé typické podbrdské vsi.

„Původ má již v dávném středověku, ale na jistější půdu se potom dostáváme po době třicetileté války, kdy se nedaleko odtud těžila železná ruda,“ sdělil na úvod vedoucí Muzea Středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj, který dále pokračoval popisem Kleštěnice: „Je to takový typický podbrdský fenomén. Osada si zachovala původní ráz s tím, že jsou zdejší chaloupky takzvaně rozběhlé po svahu. Je to dáno tím, že okolní louky sloužily k hospodaření.“

Nalezená lidská hlava

Tyto louky a chaloupky najdeme na svazích pod vrchem s názvem Hlava. „Údajně je vrch pojmenován podle hlavy vojáka, kterou zde lidé našli v době třicetileté války. Až teprve poté, kdy bylo nalezeno i tělo, došla hlava odpočinku ve společném hrobě,“ řekl Makaj.

Původ názvu Kleštěnice je rovněž opředen několika pověstmi: „Tato pověst pochází z období husitských válek, kdy celá Kleštěnice, včetně přilehlého kláštera Svatá Dobrotivá v Zaječově, byla zničena husitskými vojsky. V Kleštěnici zůstal naživu v podstatě jenom kovář. Jednoho krásného dne přijel k jeho kovárně samotný vůdce husitů, tedy Jan Žižka, a chtěl si zde nechat podkovat koně. Kovář mu odpověděl, že žádná kladiva k dispozici nemá, jelikož si je odvezli právě jeho vojáci. Jan Žižka mu tehdy odvětil, ať tedy vezme kleště. Kovář koně kleštěmi údajně skutečně podkoval.

Další z variant, jak vznikl název osady, je ta, že Kleštěnice je odvozena od slova klešče, což byla past na zvěř, kterou používali lovci,“ vysvětlil muzejník.

Návštěvníci Kleštěnice si zde mohou všimnout krásných stavení většinou z 18.-19. století, nezvyklého středu osady, kde v podstatě není žádný dům, jen pomník padlým v první světové válce a lípa 3. milénia, ale také jsou odtud krásné výhledy do kraje, kde vám bude připadat, jako by se tady zastavil čas.

Vzdálenost od Plzně: cca 45 km

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio