Koledníci Tříkrálové sbírky vyrazili do ulic

5. leden 2010
Tento pořad

Tradiční Tříkrálová sbírka byla včera slavnostně zahájena také v Karlových Varech. Do ulic města a okolních obcí tak přijdou koledníci, aby přinášeli lidem vánoční zvěst o narození Ježíše Krista. Koledovat se bude podle místních zvyků do neděle 10. ledna. Akci tradičně pořádá farní charita v Karlových Varech a výtěžek sbírky je určený především na služby, které zajišťuje pro sociálně slabé a handicapované. Více už Andrea Strohmaierová

Farní charita vyslala ve spolupráci s karlovarskými středními školami do ulic asi 100 koledníků. Zaměří se především na krajské město, avšak koncem týdne se vypraví například i do Bochova, Březové a dalších obcí.

Farní charita Karlovy Vary očekává letos kvůli krizi méně darů a menší výnos. Bohaté roky, kdy koledníci za týden vybrali do kasiček i kolem 140.000 korun, jsou patrně pryč. Úspěchem bude, když sbírka vynese alespoň 80 tisíc korun jako vloni, kdy byly využity k vybavení Domu na půl cesty pro mladé lidí, kteří opouštějí dětské domovy.

10. Tříkrálová sbírka

Letos charita využije peníze od dárců na přestěhování denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postižené ze Staré Role do nového objektu upraveného z bývalých jeslí v Dvořákově ulici. Budou v něm i terapeutické dílny. Otevírat se bude v červnu.

Spustit audio