Medard možná měl plášť s kapucí. Ale kápě je něco jiného

17. červen 2022

Pranostika Medardova kápě 40 dnů kape je asi nejznámější pranostikou měsíce června. Rozumíme ještě dnes slovu kápě obsaženému v pranostice?

Někdo myslí, že kápě je šos kabátu nebo kabát sám. Slovníky také uvádějí význam plášť s kapucí. Svátek svatého Medarda připadá na 8. června a spojení s kapucí může vyplývat z faktu, že sv. Medard byl biskupem a kapucu máme často spojenou s představou mnišského hábitu.

Slovo kápě však ve starší češtině mělo ještě význam krůpěj nebo kapka. Dokládá to např. podoba pranostiky, kterou zachycuje F. L. Čelakovský: Medardova krápě 40 dnů kape. Význam kapka u slova kápě či krápě dokládá také Příruční slovní jazyka českého. Můžeme usuzovat, že význam Medardova kapka – krůpěj kape 40 dní, tedy že voda padá dlouhou dobu po Medardově svátku, je v pranostice původní. A spojení kapky s kápí je spíše nahodilé.

autor: Helena Chýlová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio